B&R Programy

 


Charakterystyczne dla HST CREATIVE jest połączenie nowatorsko pomyślanych klasycznych rozwiązań z całkowicie oryginalnymi rozwiązaniami. Nasz Know-How jest wyjątkowy w dziedzinie automatyzacji spawania. Tworzymy własne układy sterowania, własną mechatronikę i napędy do naszych maszyn. Tempo naszego rozwoju technicznego uwarunkowane jest własnymi programami badawczo-rozwojowymi, w których również stawiamy na rozwój metod spawalniczych.


 

Horizontal Multipurpose Station (2020)

 

hms.jpg

 

Uniwersalne urządzenie spawalnicze HMS o średnicy otaczania 1250 i 1750 mm opiera się na udanej gamie urządzeń HWR (2010-2020). Nowe urządzenia spawają poziomi i pionowo. Na urządzeniu można wykonywać spawy obwodowe i wzdłużne, maszyny doskonale nadają się do napawania.

 


 

Welding Camera Nick 03 (2020)

 

kamera.jpg

 

Rozwiązanie zdalnego śledzenia spawania, bez filtrów, bez zniekształceń, bez opóźnienia obrazu z doskonałą zrozumiałością nawet przy użyciu trudnych metod. Cyfrowe przetwarzanie obrazu, wyrafinowane funkcje, dostosowanie się do konkretnego rodzaju spawania.

 


 

 

Cutter Tower 3 / 5 (2020)

 bewell.jpg

 

Specjalistyczna jednostka technologiczna do fazowania powierzchni spawanych dennic za pomocą technologi plazmowej HQC. Kąty zakresie +/- 45°, fazowanie i cięcia prostopadłe. Wysoka produktywność w porównaniu do obróbki skrawaniem, powierzchnia bez utlenienia.

 


 

Welding Senzor (2020)

 

hlava.jpg

 

Jest integralny element końcowy ramion spawalniczych, który sensorycznie wykrywa pozycję spawania w osiach X i Y. Dane konwertowane z sondy Halla na sygnał cyfrowy, który jest dalej przetwarzany przez system sterowania. Dokładność 0,2 mm.

 


 

 

Docker Observer (2020)

 

docker.jpg

 

Innowacyjne rozwiązanie a do cyfrowego sterowania procesami spawania podczas remontów generalnych starych słupowysięgników, które już luzami w konstrukcji nie ośiągają odpowiednich parametrów i dla instalacji na dowolnych nośnikach w ogóle.

 


 

ACS - Advanced Control System (2023)

 

acs.jpg

 

Nowy system sterowania, który od roku 2021 zastępuje przestarzały system klawiatury RCS 06. Touch screen display, MENU kontekstowe, komunikacja cyfrowa ze źródłem prądu i połączenia Ethernet podkreślają nowoczesne rozwiązania systemowe.

 


 

 

AWL Heavy (2023)

 awl.jpg

 

Koncepcję klasyczną automatów wzdłużnych AWL, uzupełniamy ciężką maszyną do spawania blach do grubości 12,0 mm i długości 3050 mm. Maszyna wspierać będzie wszystkie metody spawania włącznie spawania KeyHole. Celem biernym jest spawanie wewnętrzne.

S&A - Scan & Adaptivity (2023)

 

teplomer.jpg

 

Zaawansowany program badawczo rozwojowy skanowania zmiennych wielkości fizycznych podczas spawania, ich cyfrowe przetwarzanie, ocena i wykorzystanie do spawania adaptacyjnego. Program koncentruje się głównie na w pełni automatycznym spawaniu stopów aluminium.

  

New Key Hole Process (2024)

 

keyhole.jpg

 

Do zapewnienia wysokiej produktywności spawania stali nierdzewnych i węglowych, opracowujemy metodę spawania plazmowego znaną jako KeyHole. Celem badań jest przesunięcie zastosowań przemysłowych do grubości <3,0 mm, a także do stali węglowej.