V&V Programy

 


Pro HST CREATIVE je charakteristické, když kombinujeme inovativně pojatá klasická řešení s řešeními zcela originálními. Naše KnowHow je v oboru automatizace svařování unikátní. Pro naše stroje tvoříme vlastní řídící systémy, vlastní mechatroniku i pohony. Tempo našeho technického rozvoje je podmíněno vlastními VaV programy, ve kterých se zaměřujeme i na rozvoj metod svařování.


 

Horizontal Multipurpose Station (2020)

 

hms.jpg

 

Univerzální pracovní stanice HMS v točných průměrech 1250 a 1750mm vycházejí z úspěšné řady strojů HWR (2010 - 2020). Nové stroje svařují horizontálně i vertikálně. Svary lze provádět obvodové i podélné, stroje jsou vynikající pro navařování.

 


 

Welding Camera Nick 03 (2020)

 

kamera.jpg

 

Řešení dálkové kontroly svařování, bez filtrů, bez zkreslení, bez zpoždění obrazu, s vynikající srozumitelností i při obtížných metodách. Digitální zpracování obrazu, sofistikované funkce, přizpůsobení konkrétnímu typu svařování.

 


 

 

Cutter Tower 3 / 5 (2020)

 bewell.jpg

 

Specializovaný technologický celek pro úkosování svarových ploch klenutých a plochých den používá plasmovou technologii HQC. Úhly +/- 45 stupňů, fazetování, i kolmé řezy. Vysoká produktivita oproti třískoévmu obrábění, povrch bez oxidace.

 


 

Welding Senzor (2020)

 

hlava.jpg

 

Je integrální koncový prvek svařovacích ramen, který senzoricky zajišťuje snímání polohy svařování v osách X a Y. Data jsou z Hallovy sondy převáděna na digitální signál, který dále zpracovává řídící systém. Přesnost 0,2mm.

 


 

 

Docker Observer (2020)

 

docker.jpg

 

Inovativní zákaznicky instalované řešení pro digitální kontrolu procesu svařování při generálních opravách starých výložníkových strojů a pro instalace na libovolné nosiče obecně. Řešení garantuje špičkovou úroveň svařování.

 


 

ACS - Advanced Control System (2023)

 

acs.jpg

 

Nový řídící systém, který od roku 2021 nahrazuje zastarávající klávesový systém RCS 06. Touch screen display, kontextová MENU, digitální komunikace se svářečkami a připojení Ethernetem podtrhují moderní řešení systému

 


 

 

AWL Heavy (2023)

 awl.jpg

 

Klasickou koncepci podélných automatů řady AWL, doplníme těžkým strojem pro svařování do síly 12,0mm a délky 3 050mm. Stroj bude podporovat všechny metody svařování včetně sváření KeyHole. Sekundárním cílem je vnitřní svařování.

S&A - Scan & Adaptivity (2023)

 

teplomer.jpg

 

Pokročilý vývojový program scanování proměnných fyzikálních veličin při svařování, jejich digitální zpracování, vyhodnocení a využití pro adaptivní svařování. Program je zaměřen zejména na plně automatické svařování slitin hliníku.

  

New Key Hole Process (2024)

 

keyhole.jpg

 

Pro vysoceproduktivní svařování nerezových i uhlíkatých ocelí, rozvíjíme metodu svařování plasmou známou pod pojmem KeyHole. Cílem výzkumu je posunout průmyslovou použitelnost k tloušťce <3,0mm a také k uhlíkaté oceli.

 

 cz_ve_rz_m_m.jpgmpo---cz--.jpg

 

HST CREATIVE úspěšně realizovala rozsáhlý projekt spolufinancovaný Evropskou unií s názvem Systém pro implementaci pokročilých metod sledování a řízení svarové stopy

- Cílem projektu byl vývoj a implementace moderních systémů a pokročilých metod sledování svarové stopy, který zařadí technologie HST na úroveň strojů vyráběných světovými leadery v oboru.

- Číslo projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_018/0001180, zahájení 1.12.2016, ukončení 20.07.2019

- Výzkumě vývojový projekt vydal výsledky plně srovnatelné se světovou špičkou v oboru automatizace svařování. HST CREATIVE se tak zařadila mezi špičkové dodavatele HiTech průmyslových technologií.