Technologická podpora


Podpora klienta ve fázi implementace nové technologie i kdykoli v budoucnosti po dodání je pro nás klíčovým strategickým prvkem naší činnosti. Jsme si plně vedomi toho, že konečná spokojenost nezávisí jen na kvalitě zařízení, ale i na kvalitě doprovodných služeb a servisu.


 

Implementační podpora

 

  • V HST CREATIVE máme velké zkušenosti s implemenacemi našich strojů u zákazníka. Proto implementaci nevnímáme pouze jako zaškolení obsluhy. V rámci plnění obchodního vztahu nabízíme promyšlený způsob začlenění našeho stroje do výoby u zákazníka.
  • Implementace je služba, která je sjednána v kupní smlouvě a může mít malý rozsah, stejně jako asistenci při náběhu výroby. Vždy podle dohody dopředu, nebo podle rozšíření dohody v průběhu realizace zakázky.

 

Bodová podpora

 

  • Naši odborníci jsou vám schopni poskytnout své služby kdykoli, dokonce i pokud nemáte stroj HST CREATIVE.
  • Může jít o doškolení personálu, programování strojů, podporu při zavádění nového výrobku. Možností je mnoho, náš cíl jeden. Spokojenost klienta. Časové možnosti naší technické a technologické podpory jsou omezené, přesto se pokusíme vyjít vám vstříc co nejlépe.

 

Systematická podpora

 

  • Často výhodnější nežli bodová podpora využít předplacené systematické podpory, kdy spolu s vámi naplánujeme program technické a technologické podpory, který bude ve všem provozu z dlouhodobého hlediska užitečný.
  • Systematická podpora velmi dobře prolíná naším speciálním produktem Vzdělávání v souvislostech.