Vzdělávání v souvislostech


Pokud jste v řídící funkci vaší firmy již déle, jistě jste si všimli jak je nesnadné udržet úroveň odborné kvalifikace přímo na vaší dílně. Odchod klíčového člověka, všeobecně nízká úroveň uchazečů o zaměstnání v odborných profesích, konkurenční tlaky. Umíme něčemu z toho pomoci.


 

Pod pokličkou

 

  • Uvnitř firem to vypadá častokráte jinak, nežli navenek. Hůř. Problémy s motivací dělníků, mzdové tlaky, problematická rentabilita dílen jdoucí ruku v ruce s kvalitou a produktivitou práce. Přetížení lidí, kteří ve firmě "něco umí", hrozí jejich vyhořením.
  • Je mimořádně obtížné se s těmito fenomény vypořádat dlouhodobě, zejména pokud tomu vnější okolnosti nepomáhají, spíše naopak. V HST CREATIVE do dobře chápeme a umíme zapůsobit tak, že dojde ke zlepšení, což je i cílem programu Vzdělávání v souvislostech.

 

Působení v místě selhávání

 

  • Nejprve pomocí osobní účasti pochopíme situaci a vytvoříme plán:

1) Označíme místa, děje a osoby, které jsou neslučitelné s plánovaným zlepšením.

2) Identifikujeme lidi, kteří mohou být nositeli zlepšování.

3) Navrhneme křížovou strukturu, ve které bude nepravděpodobné, že dojde k trvalé ztrátě informací a zastupitelnosti.

  • Vytvořený plán představíme, navrhneme časový harmonogram realizace a společně plán schválíme

 

Působení adekvátními prostředky

 

  • Neděláme si žádné iluze o tom, že můžeme změnit smýšlení, obzvláště ne smýšlení lidí na dílnách. My postupujeme cestou potlačování negativních vlivů současně s posilováním pozitivních aspektů.
  • Jeden z hlavních nástrojů je působení vnější autoritou - lektorem. Ten je přijímán téměř vždy lépe a intenzivněji nežli sebekvalitnější autorita zevnitř firmy. Přitom víme, že ti uvnitř firem, kteří by něco ovlivnit mohli, nemají čas na to se takové činnosti plně věnovat.
  • Pravidelným kontaktem s lidmi na vaší dílně si náš lektor vytvoří vztah, který je profesionální avšak neobsahuje prvek represe.
  • Nevysvětlujeme pouze technické aspekty práce vašich lidí. My se zaměřujeme na souvislosti. Zdá se někdy téměř nemožné vysvětlit lidem že kvalita a produktivita jejich práce dopad na hospodaření firmy a to že má zpětně dopad na výši mezd ve firmě. Přesto lektor nenásilnými prostředky v pravou chvíli a vždy v souvislostech s konkrétním pracovním úkonem tyto a další související fakta akcentuje.

 

... Pokud takovou službu nepotřebujete, gratulujeme :-)