Předprodejní podpora


Pokud uvažujete o investici do automatizace, nebo mechanizace svařování, je rozhodně na místě, konzultovat váš záměr s námi. Zejména pokud nemáte v oboru automatizace příliš zkušeností, je dobré vědět čeho lze dosáhnout hned, čeho později a čeho vůbec.


 

Záměr

 

 • Řada firem chce modernizovat svůj provoz. Důvodem jsou většinou požadavky na zvýšení kvality výroby, zvýšení produktivity, eliminace problematických zaměstnanců, náhrada nedostatkových profesí.
 • Technických možností, jak dosáhnou vytyčeného cíle je často více, méně je ale cest jak k cíli dojít. Jen správné posouzení očekávání, možností a investičních nákladů povede k uspokojivému výsledku na konci projektu.
 • Důležitým parametrem ve fázi záměru je čas. Časově napjaté projekty končí dobře jen pokud jsou jednoduché a to jak z pohledu technického a technologického, tak z pohledu náročnosti implementace nových procesů u uživatele.
 • Každopádně se na nás v této fázi obraťte. Rádi Vás přivtáme v našem vývojovém centru, kde si můžeme o celém záměru promluvit.

 

Předprojektová příprava

 

 • Nejlepší řešení, detailně rozebíráme s budoucím uživatelem v zásadě tak, aby jsme eliminovali množství nedorozumění, chyb a neodhalených skutečností, které mají na budoucí výsledek projektu vliv.
 • Součástí předprojektové přípravy je také rozbor vašich interních dispozic. Pro úspěšné nasazení automatizace svařování musí zákazníci, kteří automatizaci ještě nenasadili lecos změnit. Zejména se to týká, přípravy výtoby a vnitřních firemních procesů.
 • Cílem předprojektové přípravy je získání značné jistoty, že je záměr proveditelný v místě a čase.

 

Vzorkování

 

 • Vzorkování je obecně problematickou činností. Pokud je možné vyrobit vzorky bez nástrojů, přípravků či zvláštních zařízení, rádi pro zákazníka budoucí výrobky odvzorkujeme, případně vzorky zavaříme u některého z našich klientů.
 • Je mnoho požadavků na vzorky, které není možné vyrobit bez přípravků, které jsou výstupem budoucího projektu. Tedy logicky ve fázi předprojektové a vzorkovací neexistují. V tomto případě navrhujeme zákazníkovi výrobu těchto přípravků za úplatu. Pokud je to možné či účelné, jsou tyto přípravky později zužitkovány v projektu samotném.

 

Projekt

 

 • Veškerému konání předchází podpis kupní smlouvy, kde si přesně specifikujeme co má být cílem projektu - investice, kdo řeší jaké části projektu, co je součástí dodávky a co již součástí dodávky není. Může to být dodávka na klíč, stejně jako prosté dodání technologie bez naší další podpory. To vše na základě předchozích fází projektu, zejména potom předprojektové přípravy a v zásadě přesně podle konečného požadavku - rozhodnutí klienta.
 • Pokud je součástí projektu vývoj nových prvků, zařízení a nebo přípravků, zařazujeme vždy fázi oponentury, kdy dostane zákazník možnost, vyjádřit se k předloženému návrhu. Tuto fázi nikdy nepodceňujeme, často zabrání budoucím potížím, protože si všechny strany mohou ověřit, do jaké míry je jejich myšlenka realizovatelná v rámci původních představ.
 • Dodáním plnění podle kupní smlouvy pro nás projekt nekončí. Vždy jsme připraveni podílet se na úspěšné implementaci a zvládnutí technologicých potíží, které se vyskytnou a to i nad rámec původně sepsané kupní smlouvy. Naším primárním cílem je dobře fungující technologie a spokojený klient, na podrobnostech dodatečných prací a aktivit se umíme vždy domluvit.