HST CREATIVE

 


HST CREATIVE jest samodzielna dywizja spółki HST TECHNOLOGIC s.r.o. zajmująca się badaniami i rozwojem technologii spawania metalu łukiem elektrycznym i niskoenergetyczną wiązką Plazmy. Można się tutaj w skrócie zaznajomić z naszą historią i strukturą firmy.


Historia

  • HST CREATIVE była założona roku 2007 najpierw jako trzyletni projekt, jego głównym celem było zbadanie warunków niezbędnych do powstania systematycznie działającej bazy badawczo-rozwojowej nawiązanej na sprzedaż i serwis. Decyzją właściciela spółki HST TechnoLogic s.r.o. był projekt HST CREATIVE roku 2009 przesunięty do dalszej fazy, która była ograniczona średnioterminowym pięcioletnim planem rozwoju.
  • V roku 2012 zostało otwarte nowoczesne centrum badawczo-rozwojowe, które jest nazwane na cześć słynnego naukowca 20. wieku, Nikoli Tesli. W tym centrum została rozpoczęta systematyczna praca na rozwoju seryjnie produkowanych maszyn do szerokiegu użycia przemysłowego, zawsze jednak w celu mechanizacji i automatyzacji procesu spawania metalu.
  • Obecnie z początkowego pomysłu został ambitny projekt i marka HST CREATIVE szybko podbiła pozycję na rynku urządzeń przemysłowych w całej Europie, a ostatnio także poza terytorium europejskim. Nasze portfolio produktów obejmuje szeroką gamę maszyn do mechanizacji i automatyzacji spawania w warsztatach i praktyce przemysłowej.

Wizja

  • Celem HST CREATIVE jest zostać jednym z głównych dostawców specjalego sprzętu w Europie. Do tego będziemy wykorzystywać oryginalną strategię okeśloną przez kodeks firmowy Another Step. 
  • Chcemy podnosić poziom techniczny i technologiczny naszej techniki do granic możliwości współczesnej wiedzy technicznej, chcemy dostarczać wyrafinowane i przyjazne dla użytkownika urządzenia o doskonałej wydajności i szerokich możliwościach.

 

Struktura organizacyjna

  • HST CREATIVE jest rozdzielona do trzech podstawowych ośrodków. Centrum badawczo-rozwojowe, centrum produkcyjne i centrum usług strategicznych. Każdy ośrodek jest zarządzany przez dyrektora wykonawczego, który zapewnia poziom merytoryczny i komunikację między ośrodkami w ramach stosunków z dostawcami i klientami. HST CREATIVE jest kierowana dyrektorem zarządzającym.
  • Centrum badawczo-rozwojowe się dzieli na dział konstrukcji maszyn, dział konstrukcji elektro, ośrodek wytwarzania HW, ośrodek wytwarzania SW i ośrodek testów i legislatywy.
  • Centrum produkcji dzieli się na ośrodek produkcji prototypów, produkcji jednostkowej i produkcji seryjnej.
  • Centrum usług strategicznych dzieli się na oddział aplikacyjny, oddział serwisu i wsparcia technicznego.