HST CREATIVE


HST CREATIVE je samostatná divize společnosti HST TECHNOLOGIC s.r.o. zabývající se výzkumem a vývojem technologií svařování kovů elektrickým obloukem a nízkoenergetickou plasmou. Můžete se zde seznámit ve vší stručnosti s naší historií a strukturou.


 

Historie

 

  • HST CREATIVE byla založena v roce 2007 nejprve jako tříletý ověřovací projekt, kde bylo hlavním cílem ověření předpokladů nezbytných pro vznik systematicky působící VaV základny navázané na obchod a servis. Rozhodnutím výkonného ředitele společnosti HST TECHNOLOGIC s.r.o. byl projekt HST CREATIVE v roce 2009 uvolněn pro další fázi, která byla ohraničena střednědobým pětiletým plánem rozvoje.
  • V roce 2012 jsme otevřeli moderní výzkumné a vývojové centrum, které je pojmenováno po významném vědci 20. století, Nikolu Teslovi. V tomto centru jsme zahájili systematickou práci při vývoji sériově vyráběných strojů pro široké průmyslové použití, vždy však pro účely Mechanizace a Automatizace procesu svařování kovů.
  • V současné době se z počáteční myšlenky stal ambiciózní projekt a značka HST CREATIVE rychle dobývá pozice na trhu s průmyslovou technikou v celé Evropě, a v poslední době také mimo Evropské teritorium. Naše výrobní portfolio zahrnuje širokou paletu strojů pro Mechanizaci a Automatizaci svařování v dílenské a průmyslové praxi.

 

Vize

 

  • Cílem HST CREATIVE je stát se jedním z významných dodavatelů speciální techniky v Evropě. K tomu budeme používat originální strategie definované firemním kodexem Another Step. 
  • Chceme posilovat technickou a technologickou úroveň naší techniky na hranice možností soudobého technického poznání, chceme dodávat sofistikované a uživatelsky přívětivé stroje s výtečným výkonem a širokými schopnostmi.

 

Organizační struktura

 

  • HST CREATIVE je rozčleněna do třech základních středisek. Středisko výzkumu a vývoje, středisko výroby a středisko strategických služeb. Každé středisko je řízeno výkonným manažerem, který zabezpečuje odbornou úroveň a komunikaci mezi středisky i v rámci dodavatelských a odběratelských vztahů. HST CREATIVE je vedeno výkonným ředitelem divize.
  • Středisko výzkumu a vývoje se rozkládá na úseky strojní konstrukce, elektrokonstrukce, středisko tvorby SW, středisko tvorby HW a středisko testování a legislativy.
  • Středisko výroby se rozkládá na úseky prototipové výroby, kusové výroby a sériové výroby.
  • Středisko strategických služeb se rozkládá na aplikační oddělení a oddělení servisu a technické podpory.