Zadejte kód

Systém DOCKER

Účelem komplexu je vylepšení, nebo modernizace vlastností stávajících svařovacích zařízení a také vybudování volně použitelných účelových svařovacích zařízení a to v celé šíři průmyslové výroby. Moderní řídící systém s ovládáním dotykovou obrazovkou přináší snadné a intuitivní ovládání všech funkcí včetně připojených kladkových polohovadel a srozumitelné zobrazení scény svařování s vysokým rozlišením.

 

 

  • DOCKER STATION je autonomní funkční komplex pro vizuální kontrolu a ovládání svařovacího procesu. Koplex lze použít pro libovolné metody svařování a řezání plasmou, včetně metody svařování pod tavidlem SAW.

  • Mechanická konstrukce křížové jednotky CU10 je řešena jako svařovaný nosný rám se všesměrovým vynesením torzních sil, který lze umístit na libovolnou základnu, nebo účelovou konstrukci. Nosný rám je osazen lineárním vedením se zdvihem v ose Z +/- 200mm, po které se pohybuje hořáková hlava svařované skořepinové konstrukce. Hořáková hlava je vybavena o 90° otočným mechanismem, na kterém je umístěno vedení osy X se zdvihem +/- 150mm. Na ose X je možné dále umístit pendlovací jednotku PW12 se zdvihem +/- 20mm. Hořáková hlava může nést nosič podavače drátu různých konstrukcí i rozměrů a je vybavena nosnými body pro držení kamery.

  • Digitální kamera HST CREATIVE NICK 03 je namontována na izolovaném nosiči, který může nést také laserový zářič. Plášť kamery je dvouvrstvý s chlazením elektroniky proudícím vzduchem. Kvalitní objektiv s nastavením clony a zaostření je chráněn výměnným sklem a vzduchovou clonou, kterou vytváří odpadní vzduch chladící tělo kamery. Kamera věrně zobrazuje fokusovaný pohled přímo do svaru a to bez přídavných filtrů, bez zkreslení, se zanedbatelným zpoždění obrazu. Kamera je vhodná pro všechny druhy svařování, softwarové vylepšení výsledného obrazu a systém přizpůsobení aktuální světelnosti scény přináší věrný a plně srozumitelný obraz i při svařování pro kamery problematickými metodami včetně vysoceenergetického pulzního svařování metodou MAG Pulse. Stejně tak svařování metodou TIG DC s velkým gradientem proudových hladin je reálné. Svařování metodou TIG AC je snímáno precisně i při vysokém lesku svařovaných dílů.

  • Propracované softwarové zpracování obrazu přináší i funkci virtuálního zaměřovacího kříže a uživatem definovanou oblast zájmu kdy lze místně obraz zesvětlit - ROI, což zvyšuje přehlednost scény svařování na možné maximum. ROI je jako další funkce ovládán dotykovými gesty na obrazovce.

  • Kamera NICK 03 je vyspělé řešení dálkové kontroly procesu svařování s vynikající srozumitelností i při obtížných metodách svařování. Možnost záznamu na SSD disk počítače podtrhuje technickou úroveň přístroje. Počítač kompaktní konstrukce je součástí těla kamery a zpracovává datový tok pro linku průmyslového ETHERNETU, která zabezpečuje výbornou stabilitu a je netečná k průmyslovému rušení ze svářeček. Kamera umožňujě digitální zoom a to spolu s možností přiblížit kameru na 35cm od svařování umožňuje v případě potřeby dostatečné zvětšení obrazu.

  • Komplex je řízený z 19" TouchScreen displeje se skleněným povrchem zasazeným do ocelové designové skříně, ve které je zároveň umístěn průmyslový počítač. LCD zprostředkovává dotykové ovládání funkcí komplexu, zobrazuje indikátory poloh a hodnoty svařování a zároveň slouží pro zobrazení obrazu kamery ve vnořeném okně. Skříň displeje je vybavena univerzálním držákem pro montáž na plochu a je možné zde také osadit ergonomický nosič ovládacího joysticku s digitalizovanou proporcionální funkcí přenášenou na křížovou jednotku CU10.

  • Rozšiřující funkcionalitu lze získat, když se připojením rozšiřujícího modulu DOCK propojí DOCKER STATION s kladkovými polohovadly CARRIER modelu CLEVER.

 

 


 

Hlavní výhody

 Komplex je plně autonomní a lze ho svépomocí namontovat na libovolné zařízení. Starší zařízení tím lze snadno a výrazně modernizovat.

 Precisní ovládání pohybových os s rozlišením 0,1mm, opakovatelnou přesností 0,2mm a velkým zdvihem os +/- 200mm.

 Možnost otočení vedení osy X umožňuje snadno zařízení   rotační i pro podélné svařování.

 Digitální kamera s plně srozumitelným fokusovaným obrazem jakokoli svářecí metody, s nastavitelnou oblastí zájmu - ROI.

 Možnost připojení kladkových polohovadel a jejich řízení integrovaným ovládacím SW.

 Touch Screen LCD 19" zobrazující zároveň obraz kamery, ovládací prvky a indikátory polohy svařování. Podpora ovládání pohybovými gesty.

PRACOVNÍ VÝKONY

HODNOTA

Postupová rychlost odvalování nádoby na kladkových polohovadlech *

 0,74 - 369,0 cm/min

Točivý moment na hřídeli kladkových polohovadel *

Podle vybraného polohovadla

Pohyb hořákové hlavy vertikální (osa Z)

0,01 - 200,0 cm/min

Pohyb hořákové hlavy horizontální (osa C)

0,01 - 150,0 cm/min

Pendlování hořáku *

+/- 20 mm

Maximální zatížitelnost hořákové hlavy komponenty svařovacích technologií

130 kg

Maximální zatížitelnost pendlovací hlavy svařovacím hořákem

5 kg

Provozní zatížitelnost **

24/7
POHYBOVÉ OSY  HODNOTA 
Rotace kladkových polohovadel (HST CREATIVE CARRIER) * Programově řízená osa
Pohyb hořákové hlavy vertikální (osa Z)  +/- 200mm, program. řízená osa
Pohyb hořákové hlavy horizontální (osa C)  +/- 150mm, program. řízená osa
Pohyb hořákové hlavy rotační (osa R)  90 stupňů, manuální osa
Pendlování hořáku  +/- 20,0mmprogram. řízená osa
TECHNOLOGIE SVAŘOVÁNÍ A OVLÁDÁNÍ  HODNOTA
Vhodné metody svařování SAW, MIG/MAG, TIG, Plasma Weld
Odsávání tavidla pro metodu SAW s automatickou funkcí * Ano
Signalizace docházejícího tavidla pro metodu SAW * Ano
Rozměr dotykového displeje v úhlopříčce 19"
Kamerový systém NICK 03 pro přímý pohled do svaru * SAW, TIG DC
Kamerový systém NICK 03 pro přímý pohled do svaru * Bez omezení metod svařování
Připojení svařovacího zařízení systémem START/STOP Ano
Programově řízené podávání drátu * Ano
Stacionární digitální pákový ovladač v místě obsluhy * Proporcionální
ENERGIE A PROSTŘEDÍ HODNOTA 
Napájení ze sítě *** 3x400V 50/60 Hz
Stlačený vzduch (suchý, čistý) * 0,5 - 0,9MPa
Charakteristika umístění na pracovní pozici Pro montáž na jiné konstrukce
Třída krytí IP 51 C
Příkon instalační ***
ROZMĚRY HODNOTA 
Výška ***
Šířka ***
Hloubka ***
Hmotnost ***

 

* Položka je volitelná, nebo existuje ve více provedeních, které se vzájemně odlišují funkcionalitou. Uvedené údaje platí pro nejvyšší varianty.

** 8/5 = zatížení v jedné směně /// 16/6 = průmyslové zatížení /// 24/7 = nepřetržité zatížení.

*** Data nelze poskytnout zcela přesně, protože jsou závislá na zvolené konfiguraci stroje. Uvedena je maximální efektivní hodnota.

 

... Změna technických parametrů je vyhrazena bez předchozího upozornění.