Společný výzkum a vývoj


Jsou požadavky klientů, které není možné uspokojit standardním strojem, či všeobecně známou technologií. Mnohdy ale řešení obsahuje neznámé přístupy a procesy, nebo kombinuje dosud oddělené znalosti. V oboru výkumu a vývoje jsme již mnoho dosáhli a umíme reagovat.


 

Vývoj na zakázku

 

  • Je nejjednodušší ze skupiny činností označovaných jako společný výzkum s vývoj. Všeobecně jde o zakázky takové, kde je téměř 100% jistota, že výsledek bude splňovat z podstatné části zadání a že se v průběhu vývoje nenarazí na nepřekonatelné překážky bránící realizaci, nebo popírající ideu původního záměru.
  • V tomto případě definujeme funkčnost výsledku ve třech skupinách výsledků:

1) Parametry, kterých bude dosaženo vždy a nejdéle na konci testovacího provozu

2) Parametry, kterých bude pravděpodobně dosaženo do zahájení standardního provozu

3) Parametry, kterých dosažení není jasné i když jsou žádoucí. Jejich nesplnění ale nemá vliv na pozitivní vnímání výsledku, naopak jejich splnění bude vnímáno jako příjemný bonus.

  • Tato skupina společného výzkumu a vývoje nezatěžuje klienta jinak, nežli provoucím termínem realizace, neboť smluvně ošetřujeme milníky projektu ne fixním časovým údajem, ale nastalými skutečnostmi. V průběhu projektu dokládáme postup prací, pořádáme oponentury, prezentace a schvalovací schůzky. Samozřejmě se snažíme na počátku projektu stanovit realistický časový plán.

 

Vývojový úkol

 

  • Je projekt, který obsahuje prvek pochybností o jeho realizovatelnosti, ale reálnou naději na úspěšné vyřešení. I v takovém případě stanovujeme stejné tři skupiny výsledků, jako při vývoji na zakázku. O výzkumný a vývojový úkol jde zejména pokud:

1) Projekt obsahuje proces či princip, který není v průmyslové praxi všeobecně známý, případně známý je, ale takto nasazen ještě nebyl.

2) Projekt obsahuje proces či princip, který ovládá minimum firem a podstatou je dobře střežené KnoWHow, očekávaný výsledek být tedy v měřítku oboru unikátní.

3) Projekt zlepšuje již známě procesy způsobem, který vkládá pochybnost o tom, zda právě toto zamýšlené zlepšení nepovede k opačnému efektu. V důsledku tedy že nezpůsobí selhání procesu původního, nebo, že kezlepšení původních procesů vůbec nedojde.

 

Proč je nutné smýšlet o některých činnostech jako o společných

 

  • HST CREATIVE je výkonnou vývojovou základnou a již jsme mnoho složitých projektů do úspěšného konce přivedli. V průběhu času jsme se ale poučili jak věci realizovat lze a jak je realizovat nelze. Při složitých projektech je participace klienta natolik zásadní, že bez projekt nepřijímáme. Klient musí s naprostou jistotou vnímat projekt jako společný v celé své organizačně-řídící struktuře. Následující názorové skupiny jsou pro nás indikátorem, že při vší úctě k zákazníkovi s vámi váš projekt řešit nemůžeme:

1) Zaplatíme peníze a dodavatel se musí postatat o realizaci. Jde přece o obchod a ten je prostě tvrdý. Buď to zvládnou, nebo mají smůlu.

2) Podstatou projektu je naše unikátní KnowHow, a i když nám přinese klíčové konkurenční výhody, nejsme ochotni připustit rizika.

3) V případě neúspěchu projektu, nebo jeho protahování nemáme náhradní řešení, vše je vsazeno na jednu kartu.

 

Aplikovaný výzkum

 

  • HST CREATiVE provádí projekty aplikovaného výzkumu výhradně pro své potřeby a v rámci svého Knowhow. Do společných projektů vstupujeme pouze výjimečně a jen za účelem transferu vědomostí a znalostí mezi organizacemi, které se výzkumem a vývojem zabývají.

 

Vzájemné závazky

 

  • Pokud společně vytvoříme něco unikátního, jsme v HST CREATIVE připraveni neposkytnout KnowHow vám konkurujícím firmám po dobu, na které se dopředu dohodneme a to i přesto, že vlastníkem duševních práv je HST CREATIVE.
  • Pokud se dozvíme, nebo zjistíme informace podstatné pro vaší konkurenční výhodu a spočívající ve vašem vlastním KnowHow, můžeme smluvně garantovat, že tyto informace nebudeme šířit.
  • Klienti se naopak zavazují k tomu, že ve stejných principech nebudou vyzrazovat důvěrné informace, KnowHow a znalosti bez toho, aby jsme to v HST CREATIVE nejprve schálili.