Automat spawalniczy BWA 2000

Przeznaczeniem urządzenia jest praca w przemyśle lekkim, komponentów o małej masie i spawanie materiałów prętowych o różnych długościach. Dokładna konstrukcja i fabryczne ustawienie zbieżności w tolerancji < 0,2 mm umożliwia spawanie drobnych i dokładnych elementów. Jakościowy napęd zapewnia precyzyjną płynność i stabilną prędkość obrotu i przy obciążeni ekscentrycznym. System sterowania R3 zapewnia kluczową funkcyjność dla pełnej automatyzacji tego procesu z możliwością układania własnych programów. Maszyna posiada sterowane wyjście do włączania źródła prądu.

 

Jest to rozwiązanie niestandardowe, które jest dostarczane tylko na miarę. Ewentualna wykonalność i ostateczne rozwiązanie techniczne projektu jest dostarczane jako specjalne rozwiązanie projektowe i zawsze dokładnie według parametrów wymaganych produktów, konkretnych zastosowań lub programu produkcyjnego klienta.

 

 

 • Urządzenie BWA 2000 jest dokładny automat rotacyjny do średnic 250 mm i nośnością statyczną 50 kg,wymiar między kołnierzami (długość produktu) jest zmienna według potrzeb klienta ale w zakresie od 500 do 7000 mm. Ze względu na przeznaczenie maszyny zakres prędkości jest ustawiony na wyższy, gdy przewiduje się spawanie lżejszych wyrobów o mniejszej średnicy.

 • Konstrukcja mechaniczna jest prosta i wystarczająco zwymiarowana dla oczekiwanego obciążenia. Urządzenie jest zaprojektowane jako wolno stojące ze zleceniem kotwiczenia w miejscu pracy. Podstawowe łoże stalowe, umieszczone na optymalnej i ergonomicznej wysokości roboczej, podtrzymuje wrzeciono główne ze zintegrowanym napędem. Po prowadnicach liniowych, na jednostkach kulkowych porusza się konik i podtrzymka do dodatkowego podparcia pręta spawanego Konstrukcja podstawowa unosi również blok uchwytu i wspornik ramienia palnika. Ten element może być statyczny albo może się poruszać ja prowadnicach liniowych jako konik. W obu przypadkach zapewnia stabilną platformę dle ramienia palnika.

 • Konik można wyposażyć o własny napęd, napęd wrzeciona głównego i konika zostaną zsynchronizowane i rozwiązane bez luzowo. Silnik krokowy przez przekładnię planetarną napędza bierną przekładnię pasową z zębami poprzecznymi.

 • Wrzeciono główne i konika o Ø otworu przelotowego 28 mm posiadają znormalizowane kołnierze do montażu uchwytów uniwersalnych o Ø 125 mm. Alternatywnie maszynę można wyposażyć w w pełni zautomatyzowany bezobsługowy system mocowania, który integruje w sobie pneumatyczna blok mocujący oraz pneumatyczne elementy dociskowe wrzeciona głównego oraz wrzecion konika, jak np. specjalne uchwyty ze szczękami pneumatycznymi. Te elementy zaciskowe obu wrzecion można zaprojektować na zamówienie, aby spełnić wymagania konkretnego zastosowania spawalniczego.

 • Docisk konika jest liniowy i może być zaprojektowany jako dyszel obsługiwany ręcznie z precyzyjną mechaniczną regulacją siły docisku za pomocą nakrętki i dźwigni sterującej lub może być wyposażony w automatyczny docisk pneumatyczny.

 • Częścią konstrukcji podstawowej jest rownież osłona wyposażona w szkło spawalnicze umożliwiające obserwację procesu spawania. Ruch osłony jest pneumatyczny i do przesunięcia dochodzi zawsze po włączeniu procesu roboczego.

 • Do rozpoczęcia cyklu pracy, maszyna jest dostarczana z dwuręcznym przyciskiem bezpieczeństwa ze zintegrowanym wyłącznikiem awaryjnym.

 • Ramię palnika posiada napęd pneumatyczny i 3 stopnie swobody. No końcu jest precyzyjna support pozycji palnika z ustawieniem palnika w 2 osiach w zakresie +/- 15 mm i możliwością obrotu o 90 ° z usztywnieniem pozycji. Uchwyt palnika może być dostosowany do palnika MIG lub TIG.

 • Urządzenie nadaje się do spawania metodą TIG i MIG/MAG w tym spawaniem łukiem pulsacyjnym i wiązką plazmy.

 

 


  

Możliwości pod względem rodzaju spawu i technologii

√  System sterowania wspomaga automatyzację spawania, ustawianie kąta obrotu oraz kąta wyłączenia spawarki.

√  Spawanie automatyczne, gdy maszyna jest wyposażona w osprzęt opracowany do tego celu. Podłączenie spawarki przewodem komunikacyjnym bezpośrednio do automatu.

  Wrzeciono posiada otwór przelotowy.

 

Zalety podstawowe

√  Cyfrowe sterowanie silnika krokowego dostarcza stabilną prędkość obrotu i podczas obciążenia ekscentrycznego.

√   Urządzenie można ustawić do pełni automatycznego procesu produkcyjnego z pneumatycznym systemem mocowania i sterowania źródłem prądu.

√  Wyrafinowane ramię palnika wieloma stopniami swobody zapewniające dużą zmienność przy spawaniu wewnętrznym zewnętrznym.

√ Trwała konstrukcja ochroną wrażliwych części, przenoszenie prądu spawania przez profesjonalne frezowane podłączenie obrotowe (kolektor) CuCrZr.

Podane tutaj informacjeopisują system sterowania R3 jako całość z wszystkimi jego możliwościami, które nie muszą być dostępne dla każdego pozycjonera i to w zależności od możliwości technologicznych. Jest to zależne na konkretnej konfiguracji pozycjonera. Zawsze jest potrzebne zaznajomić się z urządzeniem, jeśli jego możliwości technologiczne ze względem na wybraną konfigurację wspierają wszystkie niżej opisane funkcje. Dane stanowią przegląd możliwości systemu sterowania, a nie pozycjonera i nie mają na celu szczegółowego wyjaśniania poszczególnych elementów. Wynika to głównie z trudności w zrozumieniu niektórych bardziej złożonych funkcji lub wyposażenia. Po szczegółowe informacje prosimy zwracać się do działu technicznego HST CREATIVE, albo działu sprzedaży.

 

System sterowania R3 do pozycjonerów obrotowych HST CREATIVE

 

√ Łatwe sterowanie dostosowane do zrozumienia przez spawaczy.

√ Wyświetlanie wybranych wartości za pomocą dużego LED wyświetlacza.

√ MENU wewnętrzne jest podzielone do bloków graficznych dla lepszej orientacji.

√ Cyfrowo sterowane opóźnienie spawania, prędkości obrotów i wszystkich funkcji pozostałych.

√ Prędkość obrotów wrzeciona jest sterowana centralnym sterownikiem obrotowym, w trybie gotowości dla szybszej odpowiedzi.

√ Rozdzielenie ustawienia wartości dla obrotu, sterowania źródłem, ramienia, albo gazu formującego.

√ Programowo sterowane i ustawialne sterowanie ramie palnika i gazu formującego.

√ Możliwość układania własnych programów i ustawień do pamięci systemu sterowania za pomocą programowalnego interfejsu wewnątrz systemu.

 

r3---nahled.jpg

 


 

Funkcje technologiczne układu sterowania pozycjonerami obrotowymi:

 

Sterowanie:

 • 2 Takt. To tryb, w którym cykl pracy rozpoczyna się po naciśnięciu i trzymaniu pedału sterującego lub przycisku na pilocie a kończy się dopiero po jego zwolnieniu. Jest to zatem tak zwany tryb dwóch ruchów. Jednak dzieje się tak tylko wtedy, gdy nie są aktywowane funkcje automatycznej kontroli obrotów wrzeciona. Typowym zastosowaniem tego trybu jest spawanie w pozycji siedzącej, gdzie istnieje możliwość natychmiastowej reakcji na potrzeby obrotu konstrukcji spawanej.
 • 4 Takt. Istnieje tryb, w którym po naciśnięciu i ponownym puszczeniu pedału sterującego lub przycisku na pilocie rozpoczyna się cykl pracy, który jest ponownie zakończony wciśnięciem i zwolnieniem pedału lub przycisku. Jest to zatem tak zwany tryb czterech ruchów. Jednak dzieje się tak tylko wtedy, gdy nie są aktywowane funkcje automatycznej kontroli obrotów wrzeciona. Typowym zastosowaniem tego trybu jest spawanie w pozycji stojącej, które umożliwia lokalny ruch spawacza przy nieprzerwanym obracaniu wrzeciona.
 • Automatyka. Jest to tryb automatycznego kontroli obrotów wrzeciona. Oznacza to, że wrzeciona obracają się o podany kąt w zakresie od 0 ° do 730 °. Po naciśnięciu pedału lub przycisku na pilocie rozpoczyna się cykl pracy, który zostaje automatycznie zakończony po osiągnięciu zadanego kąta obrotu. Kąt obrotu można ustawić w bloku „Obrót”, opisane niżej.
 • Dolna prędkość. Określa minimalną regulowaną prędkość wrzeciona (obr./min) w trybie gotowości. Co oznacza minimalną prędkość wrzeciona, z której można zwiększyć prędkość. Nie będzie możliwe obrócenie wrzeciona poniżej wartości, która zostanie ustawiona w tym bloku. Dlatego jeśli chcesz korzystać z pełnego zakresu prędkości pozycjonera, należy ustawić 0,0 obr./min. Maksymalna możliwa do ustawienia wartość jest zawsze równa maksymalnej możliwej prędkości, patrz tabliczka znamionowa maszyny.

 

Obrót:

 • Średnica elementu spawanego. Wprowadź tutaj średnicę spawanej konstrukcji, system sterowania automatycznie wyliczy postęp spawania, tj. względna prędkość posuwu palnika spawalniczego. System wyświetla tę wartość na wyświetlaczu w trybie gotowości. Ustawienie w cm w zakresie od 0,0 do 300,0 cm.
 • Kierunek obrotu. Ustawienie kierunku obrotu w osi obrotu. (Wybór: W kierunku, albo Przeciw kierunku skazówek zegara).
 • Opóźnienie obrotu. Funkcja jest potrzebna do poprawnego ustawienia przetopu. Ustawiamy opóźnienie pomiędzy włączeniem źródła i rozpoczęciem obrotu. Wartość ustawiamy w sekundach z dokładnością  0,1 s, w zakresie od 0,0 do 15,0 s.
 • Kąt obrotu. Ustawiamy o jaki kąt całkowity obróci się wrzeciono. Wartość graniczna to 730°. Funkcja jest aktywna wyłącznie podczas trybu Automatycznej kontroli obrotu wrzeciona w sekcji “Sterowanie”, opisane niżej.
 • Wyłączenie źródła. Określa punkt, kiedy system wyłączy źródło. Ustawienie w stopniach. Wartość graniczna to 730°. Funkcja jest aktywna wyłącznie podczas trybu Automatycznej kontroli obrotu wrzeciona w sekcji “Sterowanie”, opisane niżej.
 • Powrót do 0. Określa tryb powrotu wrzeciona do pozycji wyjściowej z powodu odnalezienia pozycji wyjściowej (naprz. Kierunkowo określone przyrządy mocujące), lub w celu odkręcenia węży energii i gazów. Funkcja jest aktywna wyłącznie podczas trybu Automatycznej kontroli obrotu wrzeciona w sekcji “Sterowanie”, opisane niżej. 

 

Gaz:

 • Funkcja jest dostępna jeśli jest pozycjoner wyposażone zaworem do włączania gazu formującego (opcja).
 • Przed-dmuch gazu. Określa, jak długo będzie włączony zawór gazu ochronnego przed rozpoczęciem spawania. Ustawienie w sekundach w zakresie od 0,0 do 15,0 s. Przy ustawieniu 0,0 s jest funkcja nieaktywna.
 • Do-dmuch gazu. Określa, jak długo będzie włączony zawór gazu ochronnego po wyłączeniu źródła spawania. Ustawienie w sekundach w zakresie od 0,0 do 15,0 s. Przy ustawieniu 0,0 s jest funkcja nieaktywna.

 

Palnik:

 • Funkcja jest dostępna jeśli jest pozycjoner wyposażone zaworem do włączania gazu formującego (opcja)
 • Przed spawaniem. Ustawiamy przychylenie palnika do miejsca spawania. (Wybór: Automatycznie, co oznacza: Palnik będzie przychylony automatycznie po włączeniu trybu roboczego, albo Ręcznie, co oznacza: Palnik czeka na komendę poprzez przycisk na panelu, następnie dojdzie do włączenia trybu roboczego).
 • Po spawaniu. Ustawiamy odchylenie palnika od miejsca spawania. (Wybór: Automatycznie, co oznacza: Palnik będzie odchylony automatycznie po wyłączeniu trybu roboczego, albo Ręcznie, co oznacza: Palnik czeka na komendę poprzez przycisk na panelu, następnie dojdzie do odchylenia palnika od miejsca spawania).

 

Elementy spawane:

 • Mogą być spawane elementy, które spełniają wymiarowe i wagowe ograniczenia pozycjonera i to bez ograniczeń co do metod spawania.
 • Proces spawania może przebiegać w dowolnym kącie elewacji wrzeciona w ramach możliwości pozycjonera. To jest zupełnie niezależne na mimośrodowym obciążeniu pozycjonera z powodu cyfrowej koncepcji napędu.
 • System sterowania jest zdolny sterować kątem obrotu i kąt wyłączenia źródła niezależnie. W ten sposób można uzyskać doskonałe połączenie ściegu spoiny przy spawaniu automatycznym. Oczywiście możliwe jest również sterowanie całkowicie ręczne.

MOCE ROBOCZE

WARTOŚĆ

Maksymalna nośnoć statyczna

50,0 Kg

Moment obrotowy na wałku wrzeciona głównego

34 Nm

Moment obrotowy na wałku wrzeciona biernego *

34 Nm

Zakres prędkości obrotów

0 - 10 obr/min

Obciążenie robocze **

16/6

WYMIARY ROBOCZE

WARTOŚĆ

Maksymalna średnica otaczania

250,0 mm

Maksymalna długość zbiornika

500,0 - 7000,0 mm

Przelotowy otwór w wrzecionie głównym

28,0 mm
Średnica kołnierza wrzeciona głównego - tym samym zalecana średnica uchwytu uniwersalnego 125,0 mm

Przelotowy otwór w wrzecionie biernym

28,0 mm

Średnica kołnierza wrzeciona konika - tym samym zalecana średnica uchwytu uniwersalnego

125,0 mm

OSIE RUCHOWE

WARTOŚĆ 

Obrót wrzeciona głównego

Program. sterowana oś

Obrót wrzeciona biernego (zsynchronizowany z wrzecionem głównym) *

Program. sterowana oś

Ruch wzdłużny ramienia palnika

Statyczny, lub ręczny

Podnoszenie palnika

Po łuku, pneumatycznie
Ustawienie pozycji podstawowej ramienia (3 przeguby)  Pełny zakres, ręczna oś

Doprecyzowanie pozycji palnika

 +/- 15,0 mm, ręczna oś

Precyzyjne ustawienie pozycji podawania drutu *

 +/- 5,0 mm, ręczna ośa

TECHNOLOGIA SPAWANIA I STEROWANIA

 WARTOŚĆ

Odpowiednie metody spawania

TIG, MIG/MAG, Plasma Welding

Wrzecionem przenoszony prąd DC

350A

Wrzecionem przenoszony prąd AC

270A

Podłączenie urządzenia spawalniczego do systemu START/STOP

Ano

Podłączenie urządzenia spawalniczego za pomocą logiki programu UP / DOWN

Ne

ENERGIE, MEDIA A ŚRODOWISKO

WARTOŚĆ 

Podłączenie z sieci

1x230V/N/PE/50Hz

Sprężone powietrze (suche, czyste)

0,5 - 0,7 MPa

Charakterystyka umieszczenia na pozycji roboczej

Swobodnie stojący, konieczność zakotwiczyć

Stopień ochrony

IP 51 C

Moc instalacyjna ***

WYMIARY

WARTOŚĆ 

Wysokość

1440 mm

Szerokość ***

-

Długość

680 mm
Masa *** 400 Kg

 

* Pozycja jest wybierana, albo istnieje więcej możliwości, które się wzajemnie różnią funkcją. Informacje są płatne dla najlepszego wyposażenia.

** 8/5 = obciążenie w jednej zmianie /// 16/6 = przemysłowe obciążenie /// 24/7 = obciążenie ciągłe.

*** Informacje nie można podać dokładnie, dlatego że są zależne na konkretnej konfiguracji. Podana jest maksymalna wartość efektywna.

 

...Dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Automat spawalniczy BWA 2000