Zadejte kód

Svařovací Automat HAMMER

Určením stroje je práce v průmyslu a to i s vysokým hodinovým zatížením. Jednoúčelová koncepce stroje přináší ultimativní řešení výroby otevřených nádob a tanků. Stroj provádí výhradně obvodové svary tak, že jsou plášť a dno založeny a bezprostředně poté jsou vysoce produktivním způsobem zavařeny metodou TIG, nebo PLASMA WELD. Většina aplikací úspěšně probíhá bez předchozího stehování pláště a dna, ve vyjímečných případech stroj plášť a dno automaticky nastehuje a poté zavaří. Stroj svařuje technologickou podstatou na měděnou podložku, kterou tvoří zevnitř vložený automatický přípravek, který integruje systém formování kořene svaru. Řídící systém RCS 06 přináší dokonalé funkce pro plnou automatizaci tohoto výrobního procesu.

 

Jedná se o zakázkové řešení, které je poskytováno pouze na míru. Případná proveditelnostfinální technické řešení projektu je poskytováno jako speciální projektové řešení vždy přesně podle parametrů požadovaných produktů, konkrétní aplikace, nebo výrobního programu zákazníka.

 

  • HAMMER SINGLE je speciální zařízení určené pro svařování středně velkých otevřených nádob a tanků do průměru 1200mm a délky 3500mmProstorově řešená samonosná mechanická konstrukce nejvyšší kvality je dimenzovaná pro vysoké zátěže. Stroj je na levém vřetenu osazen nosičem pneumatického rozevíracího přípravku, který integruje rozvod formovacího plynu pod svar. Přípravek namontován na vřeteno, které je uloženo v levé věži. Ta je podélně pohyblivá na přesném lineárním vedení, pohon obstarává pneumatický válec. Pravé vřeteno nese přitlačovací přípravek, který zabezpečuje perfektní dosednutí dna k plášti. Pravá věž je navíc vybavena vertikálně pohyblivou lisovací hlavou, která obstarává přitlačení právě svařované výseče dna s pláštěm na měděnou podložku přípravku. Také pravá věž je podélně pohyblivá na přesném lineárním vedení, pohon obstarává pneumatický válec.

  • Rotační pohon je řešen jako bezvůlový. Krokový motor roztáčí přesnou planetovou převodovku, která pohání ozubené soukolí s příčnými zuby.

  • Lisovací hlava na pravé věži hydraulicky řešený základní zdvih, tedy umožňuje nastavení pro různé průměry nádob. Samotný pracovní přítlak realizují vysoce výkonné tandemové pneumatické válce, které přenášejí svou sílu na přitlačovací kola vyrobená ze slitiny CuCrZr. Nosič svařovacího hořáku je vybaven funkcí pendlování.

  • Podstatnou částí stroje je soubor přípravků které nesou plášť a svařované dno, které může být jak ploché, tak klenuté. Přípravek umožňuje svařovat různé délky pláště s jedním konkrétním druhem dna, délka nádoby je tedy zcela variabilní. Naopak průměr nádoby je fixní vždy pro jeden svařovaný průměr. Výměna přípravků pro různé průměry nádob je ale snadná a trvá pouze několik minut díky centrálním spojům přípravku a univerzálního nosiče.

  • Stroj je možné vybavit podavačem studeného drátu HST CREATIVE CW 09. Podavač studeného drátu je plně kontrolován řídícím systémem stroje a přináší maximální možnosti nastavení parametrů podávání a to včetně reverzace přídavného drátu.

  • Významným ulehčením pro obsluhu může být vybavení stroje speciálním Digitálním dálkovým ovladačem Mighty Controller, který zvyšuje flexibilitu a variabilitu základního stroje.

  • Automat je ovládán vynikajícím řídícím systémem RCS 06, který poskytuje všechny myslitelné fukce pro rotační svařování. Funkční výbava zahrnuje i akcelerace a decelerace které jsou fázově programovatelné, řízení svařovacího generátoru s odděleným programováním a vyšší funkce regulace výkonu svařování. Možnost ukládání programů a tvorba programových kompilací podtrhují vyspělost řídícího systému.

 

 


 

Možnosti použití z hlediska typu svaru a technologie

  Obvodové svařování s jedním svařovacím hořákem.

  Pendlování hořáku s řízenou pohybovou osou W.

X  Osazení více rozdílnými technologiemi svařování.

X  Podélné svařování s řízenou pohybovou osou X.

X  Provádění koutových a polohových svarů.

X  Navařování po šroubovici s možností řízeného nahřívání.

X  Navařování po spirále s interpolací rotace a posunu hořáku.

  Řízení svářečky digitálním protokolem Opencan, nebo analogově.

  Podávání studeného svařovacího drátu do svaru (TIG, PLASMA).

  Ochrana kořenové vrstvy svaru řízeným ventilem (max. 2 cesty).

Hlavní výhody

√  Řídící systém RCS 06 navržený speciáně pro úlohy obvodového svařování s vysokou funkční vybaveností.

 Bezvůlová koncepce pohonu ve skladbě: Krokový motor > Planetová převodovka > Převod ozubeným soukolím > Vřeteno.

√ Vřetena s průchozím otvorem s normalizovanou přírubou k připojení i standardního univerzálního sklíčidla.

√ Přítlak věží v podélné ose sealizovaný pneumatickým válcem, pohyb po přesném lineárním vedení.

√ Odolné provedení s krytím citlivých částí, přenos svařovacího proudu profesionálním frézovaným CuCrZr stěračem.

 

...Zde uvedené informace popisují řídící systém RCS 06 jako celek se všemi jeho možnostmi, které však nemusí být dostupné pro každý stroj a to v závislosti na jeho technologických možnostech. Záleží také na zvolené konfiguraci stroje. Vždy je tedy nutné se nejprve seznámit se strojem, zda jeho technologické možnosti, i s ohledem na vámi zvolenou konfiguraci, všechny níže uvedené funkce podporují, či nikoliv. Údaje jsou přehledem možností řídícího systému, nikoliv stroje, a nedávají si za cíl podrobně vysvětlit jednotlivé prvky. To zejména z důvodu obtížné srozumitelnosti některých složitějších funkcí nebo výbavy. Pro podrobnosti se obracejte na obchodní oddělení HST CREATIVE, nebo na technické oddělení.

 

 

rcs06_nahled.png

 

 

Řídící systém RCS 06

 

PRACOVNÍ DATA

 

Základní volby

- Zadání pracovní činnosti (Rotační svařování.. Podélné svařování.. Šroubovice.. Spirála).

- Zadání průměru výrobku (Střední průměr svaru v mm).

- Přiřazení konkrétního svařovacího zdroje ke konkrétní svařovací hlavě.

 

OSY...Rotace

- Směr otáčení doleva nebo doprava.

- Zpoždění rotace před svařováním. Čas (sec) poté, kdy svařovacího zdroj odešle potvrzení stabilního oblouku.

- Počáteční akcelerace (úhel a hodnota).

- Úhel otočení (maximálně 720°, přesnost 0,1°).

- Akcelerace během otáčení (úhel a hodnota).

- Decelerace na konci otáčení pro precisní vytvoření uzavírací sekvence a bezdefektní napojení začátku a konce svaru při rotačním svařování (úhel a hodnota hořáku).

- Bod nula. Funkce přesného návratu do počátečního bodu (volba nejkratší cestou, nebo zpětně po celé dráze).

- Bodování. Automatický výpočet úhlů na základě zadání (zadání počtu bodů).

 

OSY...Pohybové

- Při rotačním svařování nastavení podélné polohy svařování na ose X a chování během pracovního cyklu.

- Při podélném svařování nastavení polohy zahájení svařování, zpoždění pohybu po zahájení svařování, celková délka svařování, ukončovací sekvence, chování během pracovního cyklu a také radiální poloha svaru na rotační ose.

- Úhel naklopení vřetene koníku 0 - 90° (některé stroje). Plynulý pohyb za využití přesného pohonu náklopu koníku, nebo logika funkce v případě že je stroj osazen koníkem s pneumaticky ovládaným zdvihem

 

OSY...Hořáku

- Výška svařování nastavená zdvižnou osou Z, nebo logika ovládání pneumatického zdvihu hořáku.

- Poloha svařování nastavená dalšími řízenými osami ramene hořáku (osy Z a K).

 

Pendel

- Zpoždění zahájení pendlování poté, kdy svářečka odešle signál potvrzení stabilního oblouku (sec).

- Frekvence oscilačního pohybu (v Hz).

- Výchylka vpravo a výchylka vlevo (v milimetrech pro každou stranu zvlášť, přesnost 0,1mm).

- Zpoždění vlevo, zpoždění vpravo, zpoždění ve středu (nastavuje linearitu pendlování, nastavení je v sec.).

- Výběr programového přiřazení pendlování některé z řízených os.

 

Podavač drátu (Rozšiřující výbava CW 03, nebo CW 09)

- Zpoždění zahájení podávání poté, kdy svářečka odešle signál potvrzení stabilního oblouku (sec).

- Frekvence podávání. Nastavuje frekvenci změn v rychlosti podávání drátu (v Hz).

- Horní rychlost podávání (A), spodní rychlost podávání (B). Nastavuje odděleně jednotlivé (AB) rychlosti podávání (0 - 10m/min).

- Střída. Nastavení poměru mezi horní (A) a spodní (B) podávací rychlostí (v procentech).

- Oscilační zatahování drátu. Změní smysl směru podávání drátu ve smyslu nastavení spodní podávací rychlosti (drát odhořívá v dávkách se všemi výhodami pramenícími z tohoto postupu podávání drátu).

- Zatažení drátu na konci svařování proti zbytkové oxidaci drátu (v mm).

 

Řízení zdroje

- Řízení svařovacího zdroje v závislosti na zvoleném systému. Plnohodnotné digitální ovládání prostřednictvím MASTER interface HST CREATIVE OpenCan. Nebo jednoduché analogové ovládání alalogovým prvkem REL02.

- Úhel sepnutí svařovacího zdroje (0 - 720°) a úhel vypnutí svařovacího zdroje (max. 720°).

 

Ochranný plyn

Předfuk a dofuk ochranného plynu do hořáku pro svařovací zdroj číslo 1 a  pro svařovací zdroj číslo 2.

Předfuk a dofuk formovacího ochranného plynu.

 

 

 

  

 

Další zařízení

- Nastavení digitálního dálkového ovladače "Mighty Controler".

- Ovládání kamerového systému HST CREATIVE NICK 03 (nastavení polohy, a parametrů snímání).

- Vysoce přesné ovládání snímání polohy svařování elektromagnetickým dotykovým čidlem.

- Scanování dat svařování a systém vyhodnocení kvality svařování.

- Připojení dalších externích systémů.

 

PROGRAMY - PAMĚŤOVÉ BOXY

- Stroj má paměťi pro uložení vlastních nastavení celého pracovního cyklu. Programy je možné pojmenovat, editovat, kopírovat, přesunovat (volných programových míst je 199)

 

PROGRAMY - KOMPILACE

- Programy uložené v Paměťových Boxech lze libovolně kombinovat do funkčních řad, které mohou vytvářet i složitý pracovní cyklus. Například je možné svařovat takto (plně automatický cyklus s vizuální kontrolou vždy při změně programu - funce BREAK):

Program 1 - Kořenová vrstva svaru provedená metodou TIG bez pendlování s postupovou rychlostí hořáku 45cm/min, bez přidávání přídavného drátu, svařovací výkon 72A.

Program 2 - Vrstva číslo dvě provedená metodou TIG s pendlováním hořáku a využitím podávání studeného drátu, postupová rychlost 65cm/min, svařovací výkon 160A.

Program 3 - Vrstva číslo tři provedená metodou MAG PULSE s pendlováním hořáku, postupová rychlost 72cm/min, svařovací výkon 235A.

 

RYCHLÉ VOLBY

- Volba mezi automatickým a ručním provozem stiskem jednoho tlačítka.

- No Weld funkce slouží k otestování nastavení bez svařování.

- Tlačítko "Triangulation". Speciální tlačítko které slouží k ukládání aktuálních poloh všech řízených os stroje na základě vizální kontroly obsluhou stroje. Stroj vizuální vstup zapíše jako zjištěné souřadnice ovládaných řízených os.

 

PŘÍMÉ FUNKCE

- Tlačítko testu ochranných plynů (po stisknutí otevře všechny plynové ventily).

- Tlačítko manuálního příklonu svařovacího hořáku.

- Tlačítko manuálního sepnutí pneumatického prvku (například lisování koníkem).

 


 

SVAŘOVANÉ DÍLY

- Stroj je univerzální a sofstikovaná výrobní jednotka se schopností svařování jakýchkoli průmyslové výroby v rámci rozměrových a hmotnostních limitů stroje. Je možné provádět rotační obvodové svary, koutové svary v poloze PA/PB díky naklápěcímu koníku (jen některé stroje) a také je možné provádět plnohodnotné podélné svary (jen stroje s řízenou osou X)

- Typická je výroba tlakových a netlakových nádob ze všech materiálů a všemi metodami obloukového svařování s vyjímkou metody SAW. Stroj díky vysoké celkové přesnosti umožnuje svařování strojních dílů, přírub, hřídelů, výměníků tepla, trubkovnic.

- Stroj je schopen pracovat v režimu navařování po šroubovici (jen některé stroje) a to jak na povrchu válce, tak povrchu desky navařováním po spirále naklopené na 90° (Jen stroje vybavené naklápěcím koníkem), spirálové navařování má interpolovanou rotaci a pohyb hořáku - změnu rychlosti rotace vřetene v závislosti na momentálním průměru. Speciální software poskytuje i možnosti svařování jednotlivých vrstev navaření (používá řízenou osu zdvihu hořáku), je možné vybavit stroj také řízeným systémem nahřívání navařovaného dílu s digitálním odměřováním povrchové teploty.

 

TYPY

- Excelentním doplňkem je sofistikovaný dálkový ovladač Mighty Controler. Jde o volně programovatelné zařízení, kterým je možné ovládat všechny potřebné funkce stroje přímo během svařování

- Řídící systém stroje je dobře propracovaný, poskytuje on-line informaci o aktuálních otáčkách a aktuální postupové rychlosti svařování. Obsluha probíhá za pomocí standardního vícevrstvého MENU.

- Programové kompilace poskytují dokonalé možnosti plně automatizované výroby složené z mnoha odlišných svarů

- Dvouhořákové verze neomezují uživatele při výrobě technologicky složitých výrobků. Jednou metodou lze vařit kořen svaru, jinou metodou lze provádět krycí vrstvy.

- Naklápěcí koník výrazně rozšiřuje použitelnost stroje o polohové svařování v úhlech 0 - 90°

- Digitální podavače studeného drátu poskytují precisní výsledky svařování v nejširším spektru užití. 

 

PRACOVNÍ VÝKONY

HODNOTA

Maximální nosnost statická

 1500,0 Kg

Točivý moment na hřídeli levého vřetene

  1776,0 Nm

Točivý moment na hřídeli pravého vřetene (pohon je synchronizovaný s levým vřetenem) *

1776,0 Nm

Rozsah otáček

0 - 3,3 ot/min

Síla přítlaku ke svařovanému produktu

6000 N

Provozní zatížitelnost **

24/7
PRACOVNÍ ROZMĚRY

HODNOTA

Maximální točný průměr 1200,0 mm
Délka svařované nádoby * 750,0 - 3500,0 mm
Půchozí otvor vřetenem 78,0 mm
Průměr příruby 250,0 mm
Zdvih pracovního válce přítlaku levé věže (standarní dodávka, na přání může být zvětšen) 650,0 mm
Zdvih pracovního válce přítlaku pravé věže (standarní dodávka, na přání může být zvětšen) 500,0 mm
POHYBOVÉ OSY  HODNOTA 
Rotace levého vřetene Programově řízená osa
Rotace pravého vřetene (synchronizováno s levým vřetenem) * Programově řízená osa
Zdvih hořáku (osa Z) *  Pneumaticky
Precisní nastavení polohy hořáku  +/- 15,0 mm, manuální osa
Pendlovací osa (osa W) * +/- 20,0 mm, řízená osa
Precisní nastavení polohy podávání studeného drátu *  +/- 5,0 mm, manuální osa
TECHNOLOGIE SVAŘOVÁNÍ A OVLÁDÁNÍ  HODNOTA
Vhodné metody svařování MAG, TIG, Plasma Weld
Vřetenem přenášený svařovací proud pro DC napětí 550A
Vřetenem přenášený svařovací proud pro AC napětí 450A
Připojení svařovacího zařízení analogovým systémem START/STOP Ano
Připojení svařovacího zařízení programovou logikou UP/DOWN Ano
Připojení svařovacího zařízení digitálním rozhraním CanOpen (CEBORA) * Ano
Programově řízené podávání drátu * Ano
Dálkový ovladač * Ano
ENERGIE A PROSTŘEDÍ HODNOTA 
Napájení ze sítě 3x400V/N/PE/50Hz
Stlačený vzduch (suchý, čistý) 0,5 - 0,7 MPa
Ochranné plyny pro svařování 1 nezávislá cesta
Ochranné plyny pro ochranu kořene svaru * 1 nezávislá cesta
Charakteristika umístění na pracovní pozici * Volně stojící s nutností ukotvit
Třída krytí IP 51 C
Příkon instalační ***
ROZMĚRY HODNOTA 
Výška ***
Délka ***
Hloubka ***
Hmotnost *** 2000,0 Kg

 

* Položka je volitelná, nebo existuje ve více provedeních, které se vzájemně odlišují funkcionalitou. Uvedené údaje platí pro nejvyšší varianty.

** 8/5 = zatížení v jedné směně /// 16/6 = průmyslové zatížení /// 24/7 = nepřetržité zatížení.

*** Data nelze poskytnout zcela přesně, protože jsou závislá na zvolené konfiguraci stroje. Uvedena je maximální efektivní hodnota.

 

...Změna technických parametrů je vyhrazena bez předchozího upozornění.