Software spawania wzdłużnego i oscylacji palnika w OSI X

...SW je vhodný pro rozšíření funkcionality strojů HST CREATIVE řízených systémem RCS 06 s rozšířením o numericky řízenou osu X.

 

  • Software PODÉLNÉ SVAŘOVÁNÍ A PENDLOVÁNÍ v ose X je softwarová sada rozšiřující funkcionalitu stroje o podélné svařování a pendlování v rotačním módu. Funkce jsou vázány na výrobní číslo stroje a lze je nahrát při výrobě stroje, nebo později odborným zásahem technika HST CREATIVE.
  • V podélném svařování je možné nastavit rychlost svařování, nahřátí materiálu, začátek a konec svařování a ukončovací sekvenci.
  • Pendlování je nastavitelné jako výchylku hořáku doleva a doprava v přesné hodnotě od středové polohy, frekvenci pendlování, linearitu pendlování zadáváním okraových a středového času zastavení, zpoždění pendlování od počátku svařování. 

 

Hlavní výhody

 Dostatečná funkcionalita pro provádění řízených podélných svarů.

 Dokonale propracovaná funkcionalita pendlování svařovacím hořákem.