Tipy a triky (naše stroje)


Následující kapitola se zabývá popisem řešení, která ovlivňují kvalitu, produktivitu a komfort při práci na našich strojích. Chyby, nefunkčnosti a závady tato kapitola nepopisuje, pro to přejděte na odkaz "Něco nefunguje?"


 

Proces svařování

 

Při rotačním svařování nejsem spokojen s napojením začátku a konce housenky

 

Housenka není dotažená do začátku

 • Můžete ovládat, kde dojde k vypnutí svářečky a to nezávisle na nastaveném úhlu rotace. Avšak není logicky možné, nastavit úhel vypnutí svářečky později, nežli jaká je hodnota úhlu otoření (například nelze mít úhel otočení 368st a úhel vypnutí svářečky 369st). Také ne jezbytné pochopit, že automat a svářečky pracují na sobě nezávisle (mimo verzí s komunikací CAN BUS), tedy svářečka své startovací a ukončovací sekvence vykonává podle nastaveného programu po obdržení pouze binárního pokynu z automatu.
 • Pokud je vaše svářečka vybavena funkcí automaticky řízené sekvence startovací sekvence a ukončovací sekvence, je velmi vhodné tyto funkce používat. Určitě vždy nechávejte svářečku provádět alespoň ukončovací sekvenci. Startovací sekvence je ale také užitečná, zlepšuje počáteční průvar a tedy i konečné navázání začátku a konce housenky.
 • V praxi je málokdy vhodné nastavit úhel vypnutí svářečky dříve, nežli po otočení 360st. Čím je průměr výrobku menší, tím je hodnota převaření větší a také zde vzniká větší důležitost pro dobré nastavení ukončovací sekvence.
 • Nastavte tedy větší úhel pro vypnutí svářečky a zároveň s tím nastavte i delší čas pro klesání výkonu svářečky v její automatické ukončovací sekvenci. Také zkontrolujte, zda máte dobře nastavené zpoždění rotace, svařování nesmí začína na již rotujícím výrobku.

 

Housenka je sice navázána dobře, ale počátek je převýšený - studený

 • Pročtěte si předchozí téma, aby jste pochopili, co vstupuje při nastavování do hry.
 • Podívejte se jak začíná svařování, pravděpodobně vzniká studený spoj ihned na počátku. Můžete mít nastavený malý výkon v automatické startovací sekvenci svářečky a můžete mít malý čas zpoždění rotace. Vliv i příliš dliuhá čas náběhu svařovacího výkonu ve startovací sekvenci. Tak nedojde k dobrému roztavení materiálu na začátku.
 • V praxi se většinou (ale ne vždy) užívá i reverzace startovacího výkonu, tedy že je startovací výkon vyšší, nežli je vákon svařování. Zejména kovy s dobrou tepelnou vodivostí potřebují výkon o mnoho vyšší (typicky slitiny Al).
 • Nastavte tedy větší výkon na začátku svařování, prodlužte čas kdy svářečka na tomto startovacím výkonu pracuje a prodlužte čas zpožtdění rotace. Sledujte aby nedošlo k druhému extrému, tedy k přepálení začátku svařování.

 

Housenka končí nepěkným kráterem

 • Pročtěte si předchozí téma, aby jste pochopili, co vstupuje při nastavování do hry.
 • V praxi je kvalitní i pohledově perfektní navázání housenky citlivou hrou s parametry. Kombunuje se zde parametr ukončení rotace, úhel vypnutí svářečky a nastavené ukončovací sekvence svářečky. Každopádně konec svařování je při této vadě příliš rychlý. U některých materiálů (typicka slitiny Al), a zejména v kombinaci s malým průměrem svařovaného dílu nelze zcela designovén'ho navázání dosáhnout.
 • Nastavte delší čas klesání výkonu svářečky a spolu s tím větší rozdíl výkonu sváření a ukončování. Doladění proběhne zvyšováním času kdy svářečka již svařuje na minimálním nastaveném výkonu, avšak v zásadě musí být oblouk stále ještě stabilní. 

 

Při rotačním svařování se svar kupí (metoda MAG)

 

Když přidám výkon, svar se snadno propadá a fáze kdy je svar OK se během testu nedostaví

 • Náklon hořáku je chybný. Hořák je vhodné nastavit tak, že směřuje proti svařování, ne po svařování. I když je na toto téma vedena diskuse mezi odbornou veřejností, je jisté, že záklon hořáku je z praktického pohledu vhodnější nežli předklon. Zejména protom při svařování tenkých plechů, například nádob se tak dostáhne širší housenky, menší citlivosti na propadávání svaru i stabilnější tvorby kořene svaru. Nevýhodu horší ochrany svarové housenky lze kompenzovat dodatečnou ochranou svaru, například housenkovými segmenty.

 

Když přidám výkon, svar stéká a je celkově nestabilní

 • Poloha hořáku na svařovaném výrobku není správná. Hořák nesmí být umístěn za dělící rovinou výrobku, podle průměru výrobku se umísťuje spíše před tak, aby svar, který je utvářen stoupal nejprve k vrcholu kružnice výrobku. Důvodem je gravitace, která se podílí na tvorbě svaru v okamžiku, kdy je svarová lázn vytvářena roztavováním materiálu.

 

Svar je zoxidovaný

 

Na svaru jsou okuje, ale jinak je homogenní a provařený

 • Rychlost svařování může být při automatovém svařování vysoká a to je důvodem pro oxiadaci povrchu svaru. Svar o vysoké teplotě, kdy je oxidace snadá, již opouští ochrannou atmosféru, kterou vytvořil hořák. Svarovou housenku lze udržet pod ochrannou atmosférou prostřednictvím přídavných housenkových segmentů.