Preventivní servisní smlouva


Tato kapitola je určena pro všechny naše zákazníky, kteří potřebují mít zaručený rychlý a garantovaný servis. Neznamená to, že by ostatní zákazníci měli přístup k servisu horší, naše reakce ale vychází z našich kapacit a ty se nám daří posilovat právě díky servisním slouvám. 


 

Podstata servisní smlouvy

 

 • Servisní smlouva je obchodní dohoda naší firmy s Vámi o tom, že opravíme vaše zařízení v předem dohodnutém čase. Naše alokace servisních kapacit je samozřejmě omezená, i když můžeme na servis vyslat součastně více servisních techniků. Uzavřením servisní smlouvy získáme prostředky právě k navýšení servisních kapacit a ke zvýšení kvalifikace našich servisních techniků. To se zpětně odrazí v kvalitě služby, kterou poskytujeme všem našim zákazníkům. Přednostně však těm, kteří s námi servisní smlouvu uzavřou.
 • Jedna smlouva může obsahovat náš závazek k servisování řady strojů a zařízení, včetně svářeček, může řešit provádění elektrických revizí, kalibrací a dalšího.
 • Servisní smlouvy nejsou uzavírány za účelem zisku, plný výtěžek z uzavřených smluv je převeden jako investice do vylepšení našeho servisu a návazných služeb.
 • Response Time. Tento termín používáme pro stanovení maximálního času, který uplyne od nahlášení do okamžiku, kdy se začneme vaším servisním problémem aktivně zabývat.
 • Fix Time. Tento retmín  používáme pro označení maximálního času, který uplyne od nahlášení do okamžiku, kdy je stroj opravený.

 

Typizované druhy smluv

 

 • Smlouva BASIC. Response Time 8hod, Fix Time 96hod. Nahlášení závady je možné pouze v pracovní době 07.30hod - 15.30hod SEČ.
 • Smlouva ADVANCE. Response Time 6hod, Fix Time 72hod. Nahlášení závady je možné pouze v pracovní době 07.30hod - 15.30hod SEČ.
 • Smlouva OPTIMUM. Response Time 4hod, Fix Time 48hod. Nahlášení závady je možné v době 07.00hod - 20.00hod SEČ.
 • Smlouva QUICK. Response Time 2hod, Fix Time 24hod. Nahlášení závady je možné v době 07.00hod - 20.00hod SEČ.

 

Individuální podmínky

 

 • Je možné sjednat velmi speciální podmínky, které budeme garantovat a to včetně servisu o víkendech a o svátcích. Pokusíme se Vám vyjít vždy vstříc, aby byla vaše jistota dosažitelnosti servisu maximální.
 • Hodnoty "Response Time" a "Fix Time" jsou v takovém případě stlačeny na minimum a jsou stanoveny zejména s ohledem na dopravní možnosti z centrály našeho servisu do místa kde stroj pracuje.

 

Jak můžete servisní smlouvu získat?