Dodatkowa głowica palnika z napędem elektrycznym - druga sterowana oś Z

 

 

Obraz niedostępny.