Zadejte kód

Digitální podavač studeného drátu CW 03 (včetně elektroniky a zapojení)

...Podavač CW 03 je prostředek, který výrazně zvyšuje užitné vlastnosti automatů při svařování tavnými metodami při kterých je technologicky výhodné, nebo nutné přidávat do svaru drát.

 

  • PODAVAČ CW 03 je podřízený podavač studeného drátu určený pro strojní použití při svařování tavnými metodami nebo laserem přidáváním studeného drátu 1,2 - 1,6mm do svarové lázně.

  • CW 03 je navržen jako odolná samonosná konstrukce svařená ocelového plechu, na zadní straně s plastovým krytem cívky drátu typu 300 pro maximální zatížení 20Kg. Na přední straně podavače je přípoj vedení svařovacího drátu, v zadní části jsou přípojovací konektory systémů. Zařízení je navrženo tak, že lze použít v levostanném i pravostanném provedení. 

  • Systém podávání drátu se opírá unikátní konstrukční schéma vzniklé ve vývojových dílnách HST CREATIVE, na které se vztahuje průmyslová ochrana. Výkonným prvkem je čtyřkladkový podavač poháněný zvláštně koncipovaným digitálně řízeným pohonem. Konstukce pohonu odstraňuje obvyklé problémy dynamikou podávání drátu, je možné pracovat s velkými hodnotami podání vpřed vzad - oscilací to ve 100% linearitě podávání až do mezních podávacích frekvencí.
  • CW 03 je řízen přímo systémem automatu, ke kterému je připojen. Veškeré parametry se nastavují v MENU řídícího systému automatu, mají tedy přímou vazbu na všechna další nastavení a tyto volby se stávají nedílnou součástí uložených programů.


Hlavní výhody

 Unikátní výkonové charakteristiky umožňují jakkoli obtížné svařování to včetně podávání hliníkových materiálů bez degenarace drátu.

 Fyzické podávání drátu je i při svařování velkými oscilačními hodnotami podání vpřed vzad 100% lineární až do mezní frekvence podávání.

 Ovládání přímo z řídícího systému automatu s plnými vazbami na další funkce automatizovaného svařování.