Zadejte kód

Univerzální svařovací automat EWR 1050.108

 

Nezbytný výběr

Zelené podbarvení značí prvek či díl, který musí být v některé z nabízených variant do stroje montován již při jeho výrobě a stroj bez něj nelze zprovoznit - objednat.

 

Konstrukční příplatek

Žluté podbarvení značí prvek či díl který musí být v některé z nabízených variant do stroje montován již při jeho výrobě, v zásadě jde o vybavení rozšiřující funkcionalitu.

 

Volné vybavení

Šedé podbarvení značí prvek či díl, kterým je možné osadit stroj kdykoli později, montáž je možná svépomocí, v zásadě jde o vybavení rozšiřující funkcionalitu.

Univerzální svařovací automat určený především pro obvodové svařování v celé šíři průmyslové výroby a to napříč obory.

Svařovací automat vyniká svou univerzálností a jeho promyšlená konstrukce umožňuje jakékoli obvodové svařování podmíněné podélné svařávání (nelze svařovat na měděnou podložku - tomuto účelu jsou vhodné automaty řady AWL). Na automatu je možné svařovat jak velmi drobné díly, tak i rozměrné svařence. Svařovací automat je možné velmi dobře použít pro navařování vrstev po šroubovici. Řídící systém RCS 06 přináší dokonalé funkce pro plnou automatizaci výrobního procesu obvodového svařování, nebo navařování po šroubovici.

 

 

  • EWR HUNTER 1050.108 je univerzální rotační svařovací automat maximálním točným průměrem 650mm maximální nosností 270kg. Rozměr mezi vřeteny (maximální délka výrobku) je 1050mm.

  • Automat je dodáván ve třech produkčních verzích - Mk.IMk.II, nebo Mk.III. Rozsah otáček vřetene u verze Mk.I je položen výše pro spíše lehčí výrobky menšího průměru, kdy se očekává rotování vyšší rychlostí, k dispozici je však menší točivý moment. Verze Mk.II univerzální rozsah otáček se středním točivým momentem pro použití s nejširším spektrem svařovaných výrobků standardních rozměrů. Rozsah otáček vřetene u verze Mk.III je položen nízko, k dispozici je však vyšší točivý moment pro použití s objemnějšími výrobky větších průměrů, s hmotností bližší maximální povolenému zatížení automatu. Výběr produkční verze by tedy měl být závislý na očekávaném použití.
  • Mechanická sendvičová konstrukce svařovacího automatu nese mohutný centrální blok do kterého je integrováno hlavní vřeteno. Centrální blok nese hlavní nosník lineárních drah vynášející podpůrný koník a rameno svařovacího hořáku. Komplet centrálního bloku a hlavního nosníku lze naklápět a to i jako řízenou osu T elevací rozsahu - 90° s jasnou výhodou pro svařování polohách.

  • Koník lze osadit pohonem, pohony hlavního vřetene a koníku jsou spolu synchronizovány a řešeny jako bezvůlové. Krokový motor roztáčí přesnou planetovou převodovku, která pohání řemenové soukolí příčnými zuby. Hlavní vřeteno koník mají rozdílné normalizované příruby pro montáž univerzálního sklíčidla 315mm pro hlavní vřeteno a 125mm pro koník.

  • Přítlak koníku je řešený jako lineární blokovacím segmentem pracovním pneumatickým válcem 63mmse standardním zdvihem 50mm (na zakázku je možné zdvih zvětšit).

  • Hořáková hlava servopohon a je numericky řízená ose X. Svařovací hlava je dodávána v provedení pro jednu svařovací technologii, kdy lze automat současně osadit dvěma stejnými technologiemi svařování na dvě hořákové hlavy. Rameno svařovacího hořáku může mít prostý pneumatický zdvih čtyři stupně volnosti, nebo může být řešeno jako numericky řízená osa Z s ramenem mechanicky stavitelným ve čtyřech stupních volnosti. Na konci ramene je precisní support polohy svařovacího hořáku s bezvůlovým nastavením ve dvou osách +/- 15mm možností otočení 90° aretací polohy. Upnutí hořáku může být provedení MIG, TIG nebo PLASMA WELD (ostatní na vyžádání).

  • Rameno svařovacího hořáku může být vybaveno speciálním systémem sledováním hořáku elektro-magnetickým senzorem. Tento systém je určen k automatickému určování výšky hořáku nad svařovaným materiálem (produktem) během procesu svařování prováděným automaticky na základě dat ze senzoru pomocí zdvihu svařovacího ramene po ose Z. Pro tuto funkcionalitu je nezbytné svařovací automat osadit motoricky poháněným zdvihem hlavy hořáku - programově řízenou osou Z.

  • Automat je možné vybavit podavačem studeného drátu HST CREATIVE CW 03. Podavač studeného drátu je plně kontrolován řídícím systémem svařovacího automatu přináší maximální možnosti nastavení parametrů podávání a to včetně reverzace přídavného drátu.

  • Významným ulehčením pro obsluhu může být vybavení svařovacího automatu speciálním Digitálním dálkovým ovladačem Mighty Controller, který zvyšuje flexibilitu variabilitu nad rámec základní konfigurace.

  • Automat je ovládán vynikajícím řídícím systémem RCS 06, který poskytuje všechny myslitelné fukce pro obvodové svařování, podstatné funkce pro podélné svařování a dokonale propracovanou funkcionalitu pro navařování. Funkční výbava zahrnuje i akcelerace decelerace které jsou fázově programovatelné, řízení svařovacího generátoru odděleným programováním vyšší funkce regulace výkonu svařování. Možnost ukládání programů tvorba programových kompilací podtrhují vyspělost řídícího systému.

 

 

kontaktujte-nas.jpg

 

 


 

Možnosti použití z hlediska typu svaru a technologie

  Obvodové svařování s jedním, nebo dvěma stejnými hořáky. Více hořáků = úprava.

  Podélné svařování, nebo pendlování s řízenou pohybovou osou X.

  Naklápění nosníku 0 - 90°, provádění koutových a polohových svarů.

  Řízení svářečky digitálním protokolem Opencan, nebo analogově.

  Podávání studeného svařovacího drátu do svaru (TIG, PLASMA).

  Ochrana kořenové vrstvy svaru řízeným ventilem (max. 2 cesty).

  Navařování po šroubovici s možností řízeného nahřívání.

X  Navařování po spirále s interpolací rotace a posunu hořáku.

X  Pendlování po oblouku.

X  Osazení více rozdílnými technologiemi svařování.

Hlavní výhody

√  Řídící systém RCS 06 navržený speciáně pro úlohy obvodového svařování s vysokou funkční vybaveností.

 Bezvůlová koncepce pohonu ve skladbě: Krokový motor > Planetová převodovka > Převod ozubeným řemenem > Vřeteno.

√ Vřetena s průchozím otvorem s normalizovanou přírubou k připojení standardního univerzálního sklíčidla.

Přítlak koníku v podélné ose sealizovaný pneumatickým válcem, pohyb po přesném lineárním vedení.

Propracované rameno hořáku s mnoha stupni volnosti dostahující vysoké variability pro vnitřní i vnější svařování.

√ Odolné provedení s krytím citlivých částí, přenos svařovacího proudu profesionálním frézovaným CuCrZr stěračem.

PRACOVNÍ VÝKONY

HODNOTA

Maximální nosnost statická

270,0 Kg

Točivý moment na hřídeli hlavního vřetene (Mk.I / Mk.II / Mk.III)

181,2 / 362,0 / 604,0 Nm

Úhlová vůle na hřídeli hlavního vřetene statická (bez pružností vyvolaných zatížením)

Točivý moment na hřídeli koníku (pohon je synchronizovaný s hlavním vřetenem)(Mk.I / Mk.II / Mk.III) *

181,2 / 362,0 / 604,0 Nm

Úhlová vůle na hřídeli koníku (bez pružností daných zatížením) *

Točivý moment na hřídeli elevace celého ramene (osa T) *

7862,4 Nm

Rozsah otáček (Mk.I / Mk.II / Mk.III)

0 - 11,1 / 0 - 5,6 / 0 - 3,3 ot/min

Síla přítlaku koníku směrem k hlavnímu vřetenu

Provozní zatížitelnost **

24/7
PRACOVNÍ ROZMĚRY

HODNOTA

Maximální točný průměr 650,0 mm
Rozměr mezi přírubou hlavního vřetene a přírubou vřetene koníku 1050,0 mm
Půchozí otvor hlavním vřetenem 108,0 mm
Průměr příruby hlavního vřetene - zároveň doporučený průměr univerzálního sklíčidla 315,0 mm
Doporučený rozměr upínací desky (deska má otvor 108mm) 650 x 14,0 mm
Průchozí otvor vřetenem koníku 28,0 mm
Průměr příruby vřetene koníku - zároveň doporučený průměr univerzálního sklíčidla 125,0 mm
Zdvih pracovního válce přítlaku koníku (standarní dodávka, na přání může být zvětšen) 50,0 mm
POHYBOVÉ OSY  HODNOTA 
Rotace hlavního vřetene Programově řízená osa
Rotace vřetene koníku (synchronizováno s hlavním vřetenem) * Programově řízená osa
Elevace celého ramene (osa T) * 0 - 90 stupňů, programově, nebo ručně řízená osa
Podélný pohyb ramene hořáku (osa X) * Plný rozsah, programově řízená osa
Zdvih ramene hořáku (osa Z) * +/- 150,0 mm, nebo obloukově pneumaticky
Naklánění ramene hořáku do stran  +/- 45 stupňů, manuální osa
Nastavení základní polohy ramene (3 klouby)  Plný rozsah, manuální osa
Precisní nastavení polohy hořáku  +/- 15,0 mm, manuální osa
Precisní nastavení polohy podávání studeného drátu *  +/- 5,0 mm, manuální osa
TECHNOLOGIE SVAŘOVÁNÍ A OVLÁDÁNÍ  HODNOTA
Vhodné metody svařování MIG/MAG TIG, Plasma Weld, Laser
Vřetenem přenášený svařovací proud pro DC napětí 450A
Vřetenem přenášený svařovací proud pro AC napětí 350A
Připojení svařovacího zařízení systémem START/STOP Ano
Připojení svařovacího zařízení programovou logikou UP/DOWN Ano
Automatické sledovaní výšky hořáku osou Z - elektromechanický senzor (MIG/MAG, TIG) * Ano
Připojení svařovacího zařízení digitálním rozhraním CanOpen (CEBORA, LORCH) * Ano
Programově řízené podávání drátu (0,6 / 0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,6 mm)(Fe / CrNi / CrMo / Flux / Al / Cu) * Ano
Dálkový ovladač * Ano
ENERGIE, MÉDIA A PROSTŘEDÍ HODNOTA 
Napájení ze sítě 3x400V/N/PE/50Hz
Stlačený vzduch (suchý, čistý) 0,5 - 0,7 MPa
Ochranný plyn pro svařovací hořák a přídavná ochranná zařízení 1 nezávislá cesta
Ochranné plyny pro ochranu kořene svaru * 2 nezávislé cesty
Charakteristika umístění na pracovní pozici Volně stojící s nutností ukotvit
Třída krytí IP 51 C
Příkon instalační ***
ROZMĚRY HODNOTA 
Výška 1450 mm
Šířka 1700 mm
Délka 2674 mm
Hmotnost *** 450 Kg

 

* Položka je volitelná, nebo existuje ve více provedeních, které se vzájemně odlišují funkcionalitou. Uvedené údaje platí pro nejvyšší varianty.

** 8/5 = zatížení v jedné směně /// 16/6 = průmyslové zatížení /// 24/7 = nepřetržité zatížení.

*** Data nelze poskytnout zcela přesně, protože jsou závislá na zvolené konfiguraci stroje. Uvedena je maximální efektivní hodnota.

 

...Změna technických parametrů je vyhrazena bez předchozího upozornění.

...Zde uvedené informace popisují řídící systém RCS 06 jako celek se všemi jeho možnostmi, které však nemusí být dostupné pro každý stroj a to v závislosti na jeho technologických možnostech. Záleží také na zvolené konfiguraci stroje. Vždy je tedy nutné se nejprve seznámit se strojem, zda jeho technologické možnosti, i s ohledem na vámi zvolenou konfiguraci, všechny níže uvedené funkce podporují, či nikoliv. Údaje jsou přehledem možností řídícího systému, nikoliv stroje, a nedávají si za cíl podrobně vysvětlit jednotlivé prvky. To zejména z důvodu obtížné srozumitelnosti některých složitějších funkcí nebo výbavy. Pro podrobnosti se obracejte na obchodní oddělení HST CREATIVE, nebo na technické oddělení.

 

 

rcs06_nahled.png

 

 

Řídící systém RCS 06

 

PRACOVNÍ DATA

 

Základní volby

- Zadání pracovní činnosti (Rotační svařování.. Podélné svařování.. Šroubovice.. Spirála).

- Zadání průměru výrobku (Střední průměr svaru v mm).

- Přiřazení konkrétního svařovacího zdroje ke konkrétní svařovací hlavě.

 

OSY...Rotace

- Směr otáčení doleva nebo doprava.

- Zpoždění rotace před svařováním. Čas (sec) poté, kdy svařovacího zdroj odešle potvrzení stabilního oblouku.

- Počáteční akcelerace (úhel a hodnota).

- Úhel otočení (maximálně 720°, přesnost 0,1°).

- Akcelerace během otáčení (úhel a hodnota).

- Decelerace na konci otáčení pro precisní vytvoření uzavírací sekvence a bezdefektní napojení začátku a konce svaru při rotačním svařování (úhel a hodnota hořáku).

- Bod nula. Funkce přesného návratu do počátečního bodu (volba nejkratší cestou, nebo zpětně po celé dráze).

- Bodování. Automatický výpočet úhlů na základě zadání (zadání počtu bodů).

 

OSY...Pohybové

- Při rotačním svařování nastavení podélné polohy svařování na ose X a chování během pracovního cyklu.

- Při podélném svařování nastavení polohy zahájení svařování, zpoždění pohybu po zahájení svařování, celková délka svařování, ukončovací sekvence, chování během pracovního cyklu a také radiální poloha svaru na rotační ose.

- Úhel naklopení vřetene koníku 0 - 90° (některé stroje). Plynulý pohyb za využití přesného pohonu náklopu koníku, nebo logika funkce v případě že je stroj osazen koníkem s pneumaticky ovládaným zdvihem

 

OSY...Hořáku

- Výška svařování nastavená zdvižnou osou Z, nebo logika ovládání pneumatického zdvihu hořáku.

- Poloha svařování nastavená dalšími řízenými osami ramene hořáku (osy Z a K).

 

Pendel

- Zpoždění zahájení pendlování poté, kdy svářečka odešle signál potvrzení stabilního oblouku (sec).

- Frekvence oscilačního pohybu (v Hz).

- Výchylka vpravo a výchylka vlevo (v milimetrech pro každou stranu zvlášť, přesnost 0,1mm).

- Zpoždění vlevo, zpoždění vpravo, zpoždění ve středu (nastavuje linearitu pendlování, nastavení je v sec.).

- Výběr programového přiřazení pendlování některé z řízených os.

 

Podavač drátu (Rozšiřující výbava CW 03, nebo CW 09)

- Zpoždění zahájení podávání poté, kdy svářečka odešle signál potvrzení stabilního oblouku (sec).

- Frekvence podávání. Nastavuje frekvenci změn v rychlosti podávání drátu (v Hz).

- Horní rychlost podávání (A), spodní rychlost podávání (B). Nastavuje odděleně jednotlivé (AB) rychlosti podávání (0 - 10m/min).

- Střída. Nastavení poměru mezi horní (A) a spodní (B) podávací rychlostí (v procentech).

- Oscilační zatahování drátu. Změní smysl směru podávání drátu ve smyslu nastavení spodní podávací rychlosti (drát odhořívá v dávkách se všemi výhodami pramenícími z tohoto postupu podávání drátu).

- Zatažení drátu na konci svařování proti zbytkové oxidaci drátu (v mm).

 

Řízení zdroje

- Řízení svařovacího zdroje v závislosti na zvoleném systému. Plnohodnotné digitální ovládání prostřednictvím MASTER interface HST CREATIVE OpenCan. Nebo jednoduché analogové ovládání alalogovým prvkem REL02.

- Úhel sepnutí svařovacího zdroje (0 - 720°) a úhel vypnutí svařovacího zdroje (max. 720°).

 

Ochranný plyn

Předfuk a dofuk ochranného plynu do hořáku pro svařovací zdroj číslo 1 a  pro svařovací zdroj číslo 2.

Předfuk a dofuk formovacího ochranného plynu.

 

 

 

  

 

Další zařízení

- Nastavení digitálního dálkového ovladače "Mighty Controler".

- Ovládání kamerového systému HST CREATIVE NICK 03 (nastavení polohy, a parametrů snímání).

- Vysoce přesné ovládání snímání polohy svařování elektromagnetickým dotykovým čidlem.

- Scanování dat svařování a systém vyhodnocení kvality svařování.

- Připojení dalších externích systémů.

 

PROGRAMY - PAMĚŤOVÉ BOXY

- Stroj má paměťi pro uložení vlastních nastavení celého pracovního cyklu. Programy je možné pojmenovat, editovat, kopírovat, přesunovat (volných programových míst je 199)

 

PROGRAMY - KOMPILACE

- Programy uložené v Paměťových Boxech lze libovolně kombinovat do funkčních řad, které mohou vytvářet i složitý pracovní cyklus. Například je možné svařovat takto (plně automatický cyklus s vizuální kontrolou vždy při změně programu - funce BREAK):

Program 1 - Kořenová vrstva svaru provedená metodou TIG bez pendlování s postupovou rychlostí hořáku 45cm/min, bez přidávání přídavného drátu, svařovací výkon 72A.

Program 2 - Vrstva číslo dvě provedená metodou TIG s pendlováním hořáku a využitím podávání studeného drátu, postupová rychlost 65cm/min, svařovací výkon 160A.

Program 3 - Vrstva číslo tři provedená metodou MAG PULSE s pendlováním hořáku, postupová rychlost 72cm/min, svařovací výkon 235A.

 

RYCHLÉ VOLBY

- Volba mezi automatickým a ručním provozem stiskem jednoho tlačítka.

- No Weld funkce slouží k otestování nastavení bez svařování.

- Tlačítko "Triangulation". Speciální tlačítko které slouží k ukládání aktuálních poloh všech řízených os stroje na základě vizální kontroly obsluhou stroje. Stroj vizuální vstup zapíše jako zjištěné souřadnice ovládaných řízených os.

 

PŘÍMÉ FUNKCE

- Tlačítko testu ochranných plynů (po stisknutí otevře všechny plynové ventily).

- Tlačítko manuálního příklonu svařovacího hořáku.

- Tlačítko manuálního sepnutí pneumatického prvku (například lisování koníkem).

 


 

SVAŘOVANÉ DÍLY

- Stroj je univerzální a sofstikovaná výrobní jednotka se schopností svařování jakýchkoli průmyslové výroby v rámci rozměrových a hmotnostních limitů stroje. Je možné provádět rotační obvodové svary, koutové svary v poloze PA/PB díky naklápěcímu koníku (jen některé stroje) a také je možné provádět plnohodnotné podélné svary (jen stroje s řízenou osou X)

- Typická je výroba tlakových a netlakových nádob ze všech materiálů a všemi metodami obloukového svařování s vyjímkou metody SAW. Stroj díky vysoké celkové přesnosti umožnuje svařování strojních dílů, přírub, hřídelů, výměníků tepla, trubkovnic.

- Stroj je schopen pracovat v režimu navařování po šroubovici (jen některé stroje) a to jak na povrchu válce, tak povrchu desky navařováním po spirále naklopené na 90° (Jen stroje vybavené naklápěcím koníkem), spirálové navařování má interpolovanou rotaci a pohyb hořáku - změnu rychlosti rotace vřetene v závislosti na momentálním průměru. Speciální software poskytuje i možnosti svařování jednotlivých vrstev navaření (používá řízenou osu zdvihu hořáku), je možné vybavit stroj také řízeným systémem nahřívání navařovaného dílu s digitálním odměřováním povrchové teploty.

 

TYPY

- Excelentním doplňkem je sofistikovaný dálkový ovladač Mighty Controler. Jde o volně programovatelné zařízení, kterým je možné ovládat všechny potřebné funkce stroje přímo během svařování

- Řídící systém stroje je dobře propracovaný, poskytuje on-line informaci o aktuálních otáčkách a aktuální postupové rychlosti svařování. Obsluha probíhá za pomocí standardního vícevrstvého MENU.

- Programové kompilace poskytují dokonalé možnosti plně automatizované výroby složené z mnoha odlišných svarů

- Dvouhořákové verze neomezují uživatele při výrobě technologicky složitých výrobků. Jednou metodou lze vařit kořen svaru, jinou metodou lze provádět krycí vrstvy.

- Naklápěcí koník výrazně rozšiřuje použitelnost stroje o polohové svařování v úhlech 0 - 90°

- Digitální podavače studeného drátu poskytují precisní výsledky svařování v nejširším spektru užití. 

 

Stroj se základním vybavením

C, D, E

Univerzální svařovací automat EWR 1050.108

Kompletní základ stroje připravený k přesné konfiguraci

(( 1 )) Výběr varianty koníku v poháněné, nebo nepoháněné variantě
(( 2 )) Výběr ramene svařovacího hořáku a funkcionality prvku držení hořáku
(( 3 )) Výběr technologických doplňků a vylepšení
(( 4 )) Výběr svařovacího generátoru a dalšího příslušenství a doplňků

Základní volitelné vybavení

1.1

Koník bez pohonu (Příruba/Otvor 125/28mm)

Kompletní koník bez pohonu s volně se protáčejícím vřetenem (příruba 125mm, otvor 28mm)

(( √ )) Položka je nezbytná pro zamýšlenou funkci stroje, MÁ ALTERNATIVU (Koník synchronizovaný)
(( Kombinace )) Výběr této položky vylučuje výběr položky (Koník synchronizovaný)
(( Možnosti )) Zakázkově je možné změnit zdvih přítlačného válce i jeho sílu
(( Stav )) Montuje se přímo při výrobě

1.2

Koník synchronizovaný s hlavním vřetenem pro Mk.I

Kompletní koník s vřetenem poháněným synchronizovaně s hlavním (příruba 125mm, otvor 28mm)

(( √ )) Položka je nezbytná pro zamýšlenou funkci stroje, MÁ ALTERNATIVU (Koník bez pohonu)
(( Kombinace )) Výběr této položky vylučuje výběr položky (Koník bez pohonu)
(( Možnosti )) Zakázkově je možné změnit zdvih přítlačného válce i jeho sílu
(( Stav )) Montuje se přímo při výrobě

1.3

Koník synchronizovaný s hlavním vřetenem pro Mk.II

Kompletní koník s vřetenem poháněným synchronizovaně s hlavním (příruba 125mm, otvor 28mm)

(( √ )) Položka je nezbytná pro zamýšlenou funkci stroje, MÁ ALTERNATIVU (Koník bez pohonu)
(( Kombinace )) Výběr této položky vylučuje výběr položky (Koník bez pohonu)
(( Možnosti )) Zakázkově je možné změnit zdvih přítlačného válce i jeho sílu
(( Stav )) Montuje se přímo při výrobě

1.4

Koník synchronizovaný s hlavním vřetenem pro Mk.III

Kompletní koník s vřetenem poháněným synchronizovaně s hlavním (příruba 125mm, otvor 28mm)

(( √ )) Položka je nezbytná pro zamýšlenou funkci stroje, MÁ ALTERNATIVU (Koník bez pohonu)
(( Kombinace )) Výběr této položky vylučuje výběr položky (Koník bez pohonu)
(( Možnosti )) Zakázkově je možné změnit zdvih přítlačného válce i jeho sílu
(( Stav )) Montuje se přímo při výrobě

2

Zdvih koníku. Standard 50mm, větší snižuje pracovní délku

Určuje, jakou délku v milimetrech bude mít zdvih pneumatického válce

(( √ )) Standardní zdvih je 50mm, větší snižuje pracovní délku, NEMÁ ALTERNATIVU
(( Kombinace )) Nejsou
(( Možnosti )) Nejsou
(( Stav )) Montuje se přímo při výrobě

3.1

SET pro zafixování ramene v libovolné poloze elevace 0 - 90°

Konstrukční doplněk sloužící jako pevná fixace centrálního nosníku v určené poloze, bez možnosti elevace

(( √ )) Prvek pro zajištění centrálního nosníku, kdy není vyžadována elevace, MÁ ALTERNATIVU (3.2, 3.3)
(( Kombinace )) Výběr této položky vylučuje výběr položek (3.2, 3.3)
(( Možnosti )) Lze určit úhel v rozsahu 0 - 90°, ve kterém bude centrální nosník pevně fixován
(( Stav )) Montuje se přímo při výrobě

3.2

SET ruční elevace nosníku převodovkou - manuální osa

Konstrukční výbava elevace nosníku ovládané prostřednictvím rukojeti, převodovky a ozubeného soukolí

(( √ )) Základní typ elevace centrálního nosníku jako neřízená manuální osa, MÁ ALTERNATIVU (3.1, 3.3)
(( Kombinace )) Výběr této položky vylučuje výběr položek (3.1, 3.3)
(( Možnosti )) Ručně, pomocí rukojeti, lze nastavit libovolný úhel elevace v rozsahu 0 - 90°
(( Stav )) Montuje se přímo při výrobě

3.3

SET motorizované elevace nosníku - numericky řízená osa T

Konstrukční výbava motorizované elevace centrálního nosníku jako součást řídícího systému - řízená osa T

(( √ )) Vyspělý systém elevace centrálního nosníku jako řízená osa T, MÁ ALTERNATIVU (3.1, 3.2)
(( Kombinace )) Výběr této položky vylučuje výběr položek (3.1, 3.2)
(( Možnosti )) Elevace má zcela motorický pohon, nastavení polohy řídícím systémem v rozsahu 0 - 90°
(( Stav )) Montuje se přímo při výrobě

4

SET numericky řízené OSY X - pohon hořákové hlavy podélně

Osazení supportu hořákové hlavy vlastním servo pohonem pro podélný pohyb hlavy hořáku - řízená OSA X

(( √ )) Položka je volitelná pro zvýšení variability stroje při nastavení polohy hořáku, NEMÁ ALTERNATIVU
(( Kombinace )) Lze doplnit o SW funkce pro navařování, lineární svařování, nebo oscilaci hořáku (14.1, 14.2)
(( Možnosti )) Pokud není tato položka zvolena, je stroj osazen ručně pohyblivým supportem s brzdou
(( Stav )) Montuje se přímo při výrobě

5.1

Hořáková hlava pro jeden hořák s pneumatickým zdvihem hořáku

Rameno hořáku se třemi stupni volnosti a jednoduchým pneumatickým zdvihem hořáku z pracovní polohy

(( √ )) Položka je nezbytná pro zamýšlenou funkci stroje, MÁ ALTERNATIVU (5.1)
(( Kombinace )) Rameno se dále osadí položkou (6.1), nebo (6.2)
(( Možnosti )) Nejsou
(( Stav )) Montuje se přímo při výrobě

5.1

Hořáková hlava pro jeden hořák s elektrickým zdvihem +/-150mm

Rameno hořáku se třemi stupni volnosti a elektricky řízeným zdvihem hořáku - řízená osa Z

(( √ )) Položka je nezbytná pro zamýšlenou funkci stroje, MÁ ALTERNATIVU (5.1)
(( Kombinace )) Rameno se dále osadí položkou (6.1), nebo (6.2)
(( Možnosti )) Nejsou
(( Stav )) Montuje se přímo při výrobě

6.1

ARM 2 SLIDE hlava mechanická +/- 15mm, (osy X/Z/T/J)

Křížová hlavice s přesným nastavením +/- 15mm v osách X a Z a rotací držáku hořáku s fixací po 30°

(( √ )) Položka je nezbytná pro zamýšlenou funkci stroje, MÁ ALTERNATIVU
(( Kombinace )) Tento prvek se dále osadí položkou (ARM 2 TILT TORCH HOLDER)
(( Možnosti )) Nejsou
(( Stav )) Lze instalovat jednoduchým úkonem bez použití speciálního nářadí

6.2

ARM 2 ROTO SLIDE otočná hlava mechanická +/- 15mm, (osy X/Z/T/R/J)

Křížová hlavice s přesným nastavením +/- 15mm v osách X a Z, rotací držáku hořáku s fixací po 30° a možností otočení do stran +/- 90°

(( √ )) Položka je nezbytná pro zamýšlenou funkci stroje, MÁ ALTERNATIVU
(( Kombinace )) Tento prvek se dále osadí položkou (ARM 2 TILT TORCH HOLDER)
(( Možnosti )) Nejsou
(( Stav )) Lze instalovat jednoduchým úkonem bez použití speciálního nářadí

6.3

ARM 2 TILT TORCH HOLDER

Držák strojního MIG, nebo TIG hořáku s funkcí naklápění v pěti fixovaných úhlech po 15°

(( √ )) Položka je nezbytná pro zamýšlenou funkci stroje, NEMÁ ALTERNATIVU
(( Kombinace )) Na tento díl se, v případě instalace podávání studeného drátu, montuje ARM 2 SLIDEMICRO
(( Možnosti )) Volba průměru hořáku, který je do dílu upnutý, standard je 34mm. Vždy musí jít o přímý hořák
(( Stav )) Lze instalovat jednoduchým úkonem bez použití speciálního nářadí

6.4

ARM 2 TILT TORCH HOLDER + TIG HEIGHT SENZOR

Držák strojního TIG hořáku s elektromagnetickým senzorem pro snímání výšky hořáku nad svařencem

(( √ )) Lze použít pouze v kombinaci s elektrickým zdvihem hořáku - řízenou osou Z, MÁ ALTERNATIVU
(( Kombinace )) Na tento díl se, v případě instalace podávání studeného drátu, montuje ARM 2 SLIDEMICRO
(( Možnosti )) Volba průměru hořáku, který je do dílu upnutý, standard je 34mm. Vždy musí jít o přímý hořák
(( Stav )) Montuje se přímo při výrobě

6.5

ARM 2 TILT TORCH HOLDER + MIG HEIGHT SENZOR

Držák strojního MIG hořáku s elektromagnetickým senzorem pro snímání výšky hořáku nad svařencem

(( √ )) Lze použít pouze v kombinaci s elektrickým zdvihem hořáku - řízenou osou Z, MÁ ALTERNATIVU
(( Kombinace )) Na tento díl se, v případě instalace podávání studeného drátu, montuje ARM 2 SLIDEMICRO
(( Možnosti )) Volba průměru hořáku, který je do dílu upnutý, standard je 34mm. Vždy musí jít o přímý hořák
(( Stav )) Montuje se přímo při výrobě

7.1

Digitální podavač studeného drátu CW 03 (včetně elektroniky a zapojení)

Podavač přídavného drátu 1,2 a 1,6mm do svaru při TIG, nebo PLASMA WELD svařování

(( √ )) Položka rozšiřuje funkcionalitu stroje s dopadem na technologii svařování, NEMÁ ALTERNATIVU
(( Kombinace )) Pro správnou funkci je nutné vybrat položku ARM 2 SLIDEMICRO
(( Možnosti )) Pokud je osazován na stroje bez platformy, je vhodné vybrat některý z nosičů podavače CW 03
(( Stav )) Montuje se přímo při výrobě

7.2

Naklápěcí nosič podavače CW 03, pojízdný

Pojízdný nosič pro umístění Podavače CW 03, výška 880mm, náklop platformy +/- 15°

(( √ )) Položka zjednodušuje ustavení podavače CW 03, NEMÁ ALTERNATIVU
(( Kombinace )) S podavačem CW 03
(( Možnosti )) Nejsou
(( Stav )) Lze instalovat jednoduchým úkonem bez použití speciálního nářadí

7.3

ARM 2 SLIDEMICRO. Komplet podávání CW +/- 5mm (osy X/Z)

Koncový prvek podávání studeného drátu s možností jemného nastavení +/- 5mm s chlazeným průvlakem

(( √ )) Precisně zpracovaný komplet přivádí přídavný drát přímo do svaru, NEMÁ ALTERNATIVU
(( Kombinace )) Montuje se na ARM 2 TILT TORCH HOLDER
(( Možnosti )) Nejsou
(( Stav )) Lze instalovat jednoduchým úkonem bez použití speciálního nářadí

8.1

SET pro spínání formovací plynu

SET pro spínání formovacího plynu - jedna cesta

(( √ )) Pomocné zařízení zlepšující činnost stroje spínáním toku formovacího plynu, NEMÁ ALTERNATIVU
(( Kombinace )) Nejsou
(( Možnosti )) Nejsou
(( Stav )) Montuje se přímo při výrobě

8.2

FLOW A1 SET

Samostatný plovákový průtokoměr s přesným jehlovým ventilem. Montáž na plochu skrze otvor v konstrukci

(( √ )) Pomocné zařízení zlepšující činnost stroje, přinášející úspory plynu, NEMÁ ALTERNATIVU
(( Kombinace )) Montuje se na rám stroje, nebo lze usadit na Nosič průtokoměrů volně stojící, výška 950mm
(( Možnosti )) Nejsou
(( Stav )) Lze instalovat jednoduchým úkonem bez použití speciálního nářadí

9.1

Komplexní dálkový ovladač Mighty Controller

Digitální dálkový ovladač s podsvíceným displejem s možností volné konfigurace funkcionality tlačítek

(( √ )) Zlepšuje použitelnost stroje a usnadňuje přímou kontrolu svařování, NEMÁ ALTERNATIVU
(( Kombinace )) Je vhodné doplnit Držákem pro Mighty Controller
(( Možnosti )) Nejsou
(( Stav )) Lze instalovat jednoduchým úkonem bez použití speciálního nářadí

9.2

Držák pro Mighty Controller

Držák pro dálkový ovladač Mighty Controller volně montovatelný na jakoukoli plochu, nebo na stroj

(( √ )) Snižuje nebezpečí poškození dálkového ovladače Mighty Controller, NEMÁ ALTERNATIVU
(( Kombinace )) Používá se ve spojení s Mighty Controller
(( Možnosti )) Nejsou
(( Stav )) Lze instalovat jednoduchým úkonem bez použití speciálního nářadí

10.1

ANALOG SET pro připojení jedné další svářečky

Sada elektroniky a instalačních prvků pro připojení další svářečky k automatu

(( √ )) Rozšiřuje možnosti stroje o možnost paralelního svařování další svářečkou, NEMÁ ALTERNATIVU
(( Kombinace )) Na principu START/STOP lze použít s jakoukoli svářečkou
(( Možnosti )) Zakázkově lze připojit až čtyři současně pracující svářečky
(( Stav )) Montuje se přímo při výrobě

10.2

DIGITAL OPEN CAN SET

Sada elektroniky a instalačních prvků pro digitální připojení svářečky k automatu

(( √ )) Umožňuje plnohodnotné ovládání svářečky včetně přepínání programů, NEMÁ ALTERNATIVU
(( Kombinace )) Je použitelné jen se svářečkami HST CREATIVE, CEBORA, omezeně LORCH
(( Možnosti )) Lze připojit dvě nezávisle pracující svářečky
(( Stav )) Montuje se přímo při výrobě

11.1

Kryt proti oslnění automaticky sklopný (omezuje točný průměr na 450mm)

Kryt proti oslnění vybavený průhledem ze svařovacího skla a pneumaticky ovládaným sklápěním

(( √ )) Kryt je pohyblivý ručně podélně v ose X po hlavním nosníku, je osazen brzdou, MÁ ALTERNATIVU (12.2)
(( Kombinace )) Nejsou
(( Možnosti )) Nejsou
(( Stav )) Montuje se přímo při výrobě

11.2

Kryt proti oslnění posuvný (neomezuje točný průměr)

Kryt proti oslnění vybavený průhledem ze svařovacího skla a ručním sklápěním

(( √ )) Kryt je pohyblivý ručně podélně v ose X po hlavním nosníku, je osazen brzdou, MÁ ALTERNATIVU (12.1)
(( Kombinace )) Nejsou
(( Možnosti )) Nejsou
(( Stav )) Montuje se přímo při výrobě

12

Kostřící kabel 50mm2, délka 3,0m

Samostatný kabel na obou stranách zakončený standardním spojením 13mm

(( √ )) Měděný kostřící kabel uzavírající elektrický oblouk mezi svářečkou a automatem, NEMÁ ALTERNATIVU
(( Kombinace )) Nejsou
(( Možnosti )) Zakázkově lze zvolit i jiné délky kabelu
(( Stav )) Lze instalovat jednoduchým úkonem bez použití speciálního nářadí

13.1

Software PODÉLNÉ SVAŘOVÁNÍ A PENDLOVÁNÍ v ose X

Softwarová sada rozšiřující funkcionalitu stroje o podélné svařování a pendlování osou X v rotačním módu

(( √ )) Položka je volitelným prvkem pro rozšíření funkcionality stroje, NEMÁ ALTERNATIVU
(( Kombinace )) Lze použít pouze se servo pohonem pro podélný pohyb hlavy hořáku - řízenou osou X (4.1)
(( Možnosti )) Nejsou
(( Stav )) Instaluje se přímo při výrobě

13.2

Software NAVAŘOVÁNÍ PO ŠROUBOVICI

Softwarová sada rozšiřující funkcionalitu stroje o vrstvené navařování po šroubovice

(( √ )) Položka je volitelným prvkem pro rozšíření funkcionality stroje, NEMÁ ALTERNATIVU
(( Kombinace )) Lze použít pouze se servo pohonem pro podélný pohyb hlavy hořáku - řízenou osou X (4)
(( Možnosti )) Nejsou
(( Stav )) Instaluje se přímo při výrobě

14

SET PŘEDEHŘÍVÁNÍ SVAŘENCE, integrováno do řídícího systému

Speciální sada předehřívání svařence obsahující kompletní technologii, konstrukční prvky i SW vybavení

(( √ )) Položka je určená pro ohřev materiálu před svařováním na nastavenou teplotu, NEMÁ ALTERNATIVU
(( Kombinace )) Nejsou
(( Možnosti )) Předehřívací hořák lze typově zvolit pro jakékoliv plynné palivo
(( Stav )) Jde o konstrukční výběr, který ovlivní formu stroje neměnným způsobem

Příslušenství

0.A

Tříčelisťové WELDING sklíčidlo 315mm

Tříčelisťové univerzální sklíčidlo s úpravou převodů pro svařování, otvor 108mm, hmotnost 42,5kg

(( √ )) Toto sklíčidlo lze namontovat na příruby vřeten bez přechodových prvků přímo, MÁ ALTERNATIVU
(( Kombinace )) Sklíčidlo je možné osadit rozšiřujícími segmenty (zakázkově)
(( Možnosti )) Lze zvolit jiná sklíčidla, ty je ale třeba montovat s použitím přechodových prvků
(( Stav )) Lze instalovat jednoduchým úkonem bez použití speciálního nářadí

0.B

Tříčelisťové WELDING sklíčidlo 125mm

Tříčelisťové univerzální sklíčidlo s úpravou převodů pro svařování, otvor 28mm, hmotnost 4kg

(( √ )) Toto sklíčidlo lze namontovat na příruby vřeten bez přechodových prvků přímo, MÁ ALTERNATIVU
(( Kombinace )) Sklíčidlo je možné osadit rozšiřujícími segmenty (zakázkově)
(( Možnosti )) Lze zvolit jiná sklíčidla, ty je ale třeba montovat s použitím přechodových prvků
(( Stav )) Lze instalovat jednoduchým úkonem bez použití speciálního nářadí

Svařovací automat EWR 1050.108

Svařovací automat EWR 1050.108

Svařovací automat EWR 1050.108

Svařovací automat EWR 1050.108

Svařovací automat EWR 1050.108

Svařovací automat EWR 1050.108

Svařovací automat EWR 1050.108

Svařovací automat EWR 1050.108

Svařovací automat EWR 1050.108

Svařovací automat EWR 1050.108

Svařovací automat EWR 1050.108