Zadejte kód

Úkosovací systém ACU Cutter

Systém je určen pro výrobce tlakových nádob, jako produktivní alternativa k běžnému třískovému obrábění svarových ploch. Spolu s HQC plasmovým zdrojem a filtrační jednotkou s rekuperací vzduchu vytváří CUTTER moderní technologický celek s mimořádným výkonem.

 

Jedná se o zakázkové řešení, které je poskytováno pouze na míru. Vzhledem ke komplexnosti celého systému a jeho částí je vždy nutná velmi důkladná konzultace požadavků. Případná proveditelnost a finální technické řešení projektu je poskytováno jako speciální projektové řešení a vždy přesně podle parametrů požadovaných produktů, konkrétní aplikace, nebo výrobního programu zákazníka.

 

 

  • CUTTER TOWER je automat pro přípravu svarových ploch a centrických otvorů den tlakových nádob s maximálním točným průměrem 5000mm a hmotnosti dna odvozenou od maximální síly stěny dna 50mm.

  • Hlavní svařovaná věž nese prostorově vyztužené o 90° otočné rameno poháněné pneumaticky, na kterém je umístěna přesně montovaná centrální jednotka podélného a svislého posuvu s hořákovou hlavou. Hlavní věž je přes spojovací páteřový rám s torzním vyztužením spojena s jednotkou hlavního vřetene, která nese nosnou tříramennou konstrukci pro fixaci dna.

  • Centrální jednotka podélného a svislého posuvu hořákové hlavy v osách X a Z je uložena na přesných lineárních vedeních s kuličkovými ložiskovými hnízdy. Servomotor připojený k planetové převodovce pohání obě osy po broušeném hřebenu. V mechanice osy X je integrován citlivý kopírovací systém pracující na pneumatickém principu. Osa Z je tvořena svislým nosníkem svařeným z přesných hliníkových profilů a je zakončena kloubem hořákové hlavy. Hořáková hlava se naklápí v ose T elevací - 40 až +55°, je poháněna krokovým motorem napojeným přes planetovou převodovku a používá pomocný převod ozubeným řemenem. Dutou hřídelí, která zároveň tvoří kloub letmého uložení hlavy-zápěstí vedou kabely a hadice přivádějící plyny a energie do plasmového hořáku, který je nesen tepelně odolným duralovým nosičem na kterém je připojeno zařízení přesného nastavení vzdálenosti hořáku od povrchu dna.

  • Hlavní vřeteno rotace je tvořeno dutou hřídelí uloženou v ložisku s kosoúhlým stykem. Vřeteno je poháněno výkonným krokovým motorem prostřednictvím planetové převodovky a převodu ozubeným řemenem. Vřeteno je osazeno tříramennou konstrukcí pro nesení dna a ta je vybavena podélně posuvnými samostavitelnými nosiči s integrovaným vakuovým držením dna. Boční plochy tříramenné nosné konstrukce jsou osazeny lineárním vedením, na kterém se pohybují měřící přípravky pro dokonalé vystředění dna před pálením.

  • Zařízení je možné osadit dvoucestným odsávacím systémem napojeným do centrální odsávací jednotky přes odlučovač jisker. Jedna cesta odsávání je přivedena dutou hřídelí hlavního vřetena rotace přímo pod prostor, kde probíhá centrické pálení děr do dna. Druhá cesta je realizována speciálně konstruovanou externí věží s mechanickým ovládáním hřebenovým převodem, která vynáší ocelovou trubku zakončenou odolnou odsávací hubicí. Komplet je připojen k odlučovači jisker flexibilní tepelně odolnou hadicí. Přepínání odsávacích cest je ovládáno řídícím systémem automaticky, stejně jako spínání a vypínání odsávacího systému.

  • Ovládací panel je uložený do přenosného odolného boxu, který je spojen kabelem s řídícím systémem umístěným v hlavní věži stroje. Programování stroje je řešeno jako vizuální se zadáváním cílových bodů, s možností korecí číselným zadáním. Jednotlivě vytvořené programy je možné řadit do programových pracovních postupů - kompilací. Kompilace umožňují vytvářet i složité vícenásobné řezy s fazetou, nebo řezy typu X zcela automaticky. Klíčovou technologií eliminující výrobní nepřesnosti den je elektrické měření povrchu dna, kdy stroj před zahájením práce nejprve změří aktuální rozměr založeného dna a na základě takto změřeného údaje přepočítá program tak, že je vypálené dno bez ohledu na své tvarové výrobní nepřesnosti zpracováno nejlepším možným způsobem a to s celkovou rozměrovou přesností do 1,0mm. Osy X, Z a T jsou řídícím systémem interpolovány, nájedzdy na polohy jsou tedy plynulé a berou do úvahy prostorovou dispozici zpracovávaného dna včetně nájezdů na pracovní pozici.

  • Jako zdroj plasmového paprsku používáme vysoce vyspělé plasmové generátory renomovaných výrobců podle cílového určení a podle zadání klienta. Pro nelegované oceli je možné použít i plasmu pracující se vzduchem jako řezným plynem. Vždy je ale výhodnější použít plynové plasmy typu HQC, pro řezání vysocelegované oceli jde potom o podmínku. Rozsáhlými testy jsme poté došli k certifikaci postupu, kdy je možné bez broušení řezných ploch přistoupit ihned ke svařování a to jak metodou TIG, tak metodou MAG.

 

 


 

Hlavní výhody

√  Skokový růst produktivity práce v porovnání s třískovými metodami obábění svarových ploch při zachování tvarové přesnosti úkosů.

√  Příprava vícenásobných vnějších i vnitřních úkosů, fazet, X spojů i možnost tvorby centrických děr s úkosem i bez úkosu.

√  Hořáková hlava s velkým rozsahem elevace - 40 až +55° s kopírováním povrchu dna pneumatickým systémem.

√  Adaptivní elektrické měření povrchu dna, opakovatelná přesnost nájezdu hořáku 0,2mm, vysoká přesnost v celkové toleranci do 1,0mm.

√  Parkování ramene s hořákem mimo nosič dna umožňuje snadné nakládání den jeřábem nebo VZV bez omezení.

√  Propracované odsávání zplodin plasmového řezání eliminuje 99% vzniklých exhalací a to jak při úkosování obvodu tak tvorbě děr.

PRACOVNÍ VÝKONY

HODNOTA

Maximální nosnost statická

5900,0 kg

Točivý moment na hřídeli hlavního vřetene

5350,0 Nm

Úhlová vůle na hřídeli hlavního vřetene statická (bez pružností vyvolaných zatížením)

< 55,0 arcmin

Rozsah otáček hlavního vřetene

0,01 - 2,08 ot/min

Provozní zatížitelnost **

24/7
PRACOVNÍ ROZMĚRY

HODNOTA

Optimalizace pro klenutá dna dle normy -
Minimální průměr řezaného dna 800,0 mm
Maximální průměr řezaného dna až 5000,0 mm
Maximální výška - hloubka řezaného dna 1390,0 mm
Minimální průměr vypalované díry (v ose rotace dna) 60,0 mm
Maximální průměr vypalované díry (v ose rotace dna) 690,0 mm
Minimální síla řezaného dna 2,0 mm
Maximální síla řezaného dna 50,0 mm
POHYBOVÉ OSY  HODNOTA 
Rotace hlavního vřetene Programově řízená osa
Rotace ramene s centrálním nosičem hořákové hlavy do polohy PARK (osa R) 90 stupňů, speciální osa
Podélný pohyb centrálního nosiče hořákové hlavy (osa X) Plný rozsah, programově řízená osa
Zdvih hořákové hlavy (osa Z) 1220,0mm, progr. řízená osa
Elevace hořáku při obvodovém řezu (osa T)  + 55 až -40 st., progr. řízená osa
Elevace hořáku při řezu vnitřní díry (osa T) +/- 45 stupňů, progr. řízená osa
Kopírovací systém (pneumatické nastavení síly přítlaku)  +/- 50,0mm, speciální osa
Nastavení polohy upínacích segmentů  Plný rozsah, 3x manuální osa
Nastavení polohy založení řezaného dna speciálním přípravkem (výška) *  930,0mm, manuální osa
Nastavení polohy založení řezaného dna speciálním přípravkem (centrování) * 105,0mm, manuální osa
TECHNOLOGIE ŘEZÁNÍ A OVLÁDÁNÍ  HODNOTA
Vhodné metody řezání (označení generátorů) *  Focus Plasma, HQC Plasma
Vřetenem přenášený svařovací proud pro DC napětí plasmového generátoru 250A
Fixační systém řezaného dna (injektory) 3x vakuový
Plynová konzola integrovaná ve věži s krytým vedením kabeláže do hořákové hlavy Ano
Dálkový ovladač Ano
ENERGIE, MÉDIA A PROSTŘEDÍ HODNOTA 
Napájení ze sítě 3x400V 50/60 Hz
Stlačený vzduch (suchý, čistý) 0,65 - 0,9MPa
Integrované odsávání zplodin řezání 2 automaticky přepínané cesty
Charakteristika umístění na pracovní pozici Volně stojící s doporučením zakotvit
Třída krytí IP 51 C
Příkon instalační *** -
ROZMĚRY HODNOTA 
Výška *** -
Šířka *** -
Hloubka *** -
Hmotnost *** -

 

* Položka je volitelná, nebo existuje ve více provedeních, které se vzájemně odlišují funkcionalitou. Uvedené údaje platí pro nejvyšší varianty.

** 8/5 = zatížení v jedné směně /// 16/6 = průmyslové zatížení /// 24/7 = nepřetržité zatížení.

*** Data nelze poskytnout zcela přesně, protože jsou závislá na zvolené konfiguraci stroje. Uvedena je maximální efektivní hodnota.

 

...Změna technických parametrů je vyhrazena bez předchozího upozornění.