Stopień ochrony IP 51C podwyższył wartość dodaną technologii HST CREATIVE

W ramach prac rozwojowych oddział badań i rozwoju w współpracy z oddziałem konstrukcji zajmowali się od połowy roku 2016 czynnościami związanymi z problematyką Stopnia ochrony.

W naszym przypadku oznaczało to szczegółowe prace badawcze i konstrukcyjne na każdej linii produktów i znalezienie sposobu zapewnienia ochrony maszyny przed kurzem (IP 5x), któremu wystawione dzięki otoczeniu w jakim eksploatowane u naszych klientów, przed jednoczesną ochroną przed wodą (IP x1) i ochroną przed dotykiem sondy o średnicy 2,5 mm i długości 100 mm (litera C).

 

Na pierwsze rezultaty nie trzeba było długo czekać i teraz jesteśmy zdolni oświadczać stopień ochrony IP 51C (wcześniej deklarowany stopień ochrony był IP 21) u linii produktów pozycjonerów płytowych HST CREATIVE typów: POTTER, WORKER i pozycjonerów płytowych z otworem przelotowym w wrzecionu TINKER a ARCHER. Jednak działania w tym obszarze kontynuujemy i w przyszłości liczymy z stopniem ochrony IP51C i u  bardziej zaawansowanych technologii sterowanych systemem RCS 06, u których nadal pozostaje deklarowany stopień ochrony IP21.

 

I jaką wartość dodaną ma IP51C dla klienta? Po pierwsze można oceniać bardzo pozytywne skutki dla elektroniki i komponenty umieszczone wewnątrz urządzenia. Obwody, system sterowania i driwery nie tak obciążone kurzonym środowiskiem i tym wydłuży się ich żywotność kilkakrotnie. Również jest wylepszona cyrkulacja powietrza wewnątrz maszyny, to znaczy, że powietrze wchodzi i odchodzi z urządzenia tylko w miejscach, gdzie jest z tym liczone. Tym jest ułatwione utrzymanie i ewentualna interwencja serwisowa. Chodzi o bardzo ważny krok w przód ze strony HST CREATIVE.