Zadejte kód

RWP POTTER 400.51

 

Nezbytný výběr

Zelené podbarvení značí prvek či díl, který musí být v některé z nabízených variant do stroje montován již při jeho výrobě a stroj bez něj nelze zprovoznit - objednat.

 

Konstrukční příplatek

Žluté podbarvení značí prvek či díl který musí být v některé z nabízených variant do stroje montován již při jeho výrobě, v zásadě jde o vybavení rozšiřující funkcionalitu.

 

Volné vybavení

Šedé podbarvení značí prvek či díl, kterým je možné osadit stroj kdykoli později, montáž je možná svépomocí, v zásadě jde o vybavení rozšiřující funkcionalitu.

... Určením stroje je práce v lehkém průmyslu a kovodílnách a to i s vysokým hodinovým zatížením. Kvalitní pohon zaručuje perfektní plynulost a konstantní rychlost otáčení i při excentrickém zatížení. Řídící systém R3 poskytuje základní funkce pro úspěšnou automatizaci procesu svařování, stroj disponuje také řízeným výstupem pro spínání svářečky.

 

 • RWP 400.51, verze Mk.I, je stolní polohovadlo s výškou pracovní desky 370 mm a maximální nosností 50 kg. Svým pojetím jde o jednoduchý, efektivní stroj vysokého konstrukčního standardu, používající pouze prvotřídní konstrukční součástky. Rozsah otáček vřetene je položen výše, pro spíše lehčí výrobky menšího průměru, k dispozici je menší točivý moment.
 • Ocelová konstrukce nese vřeteno, které umožňuje pohodlně používat jak pracovní desku, tak i univerzální sklíčidlo. Řídící systém R3 je intergorván do těla stroje a je chráněn ocelovými dvířky s průhledem skrz polykarbonátové sklo proti rozstřiku svarového kovu.
 • Práci ulehčuje speciální nožní ovladač s proporcionální regulací rychlosti otáčení vřetene. Ruční ovladač je další alternativou dálkového ovládání stroje. Jak nožní, tak ruční ovladač může obsahovat mimo ovládání rychlosti rotace také volič směru otáčení vřetene.
 • S ohledem na určení stroje rozsah elevace hodnotu 0 - 110°. Elevace rotátoru probíhá ručně v jemných krocích.
 • Stroj integrované úchyty pro montáž pneumatickým válcem přikláněného ramene svařovacího hořáku. Rameno hořáku má pneumatický zdvih a čtyři stupně volnosti. Na konci ramene je precisní support polohy hořáku s bezvůlovým nastavením ve dvou osách +/- 15mm a možností otočení o 90° s aretací polohy. Kostka upnutí hořáku může být v provedení MIG nebo TIG.
 • Stroj je vhodný pro svařování metodami MIG/MAG a TIG, včetně svařování pulzním obloukem a pro svařování plasmovým paprskem.

 


 

Možnosti zařízení z hlediska užívání a technologie

 Manuální a automatické obvodové svařování, dálkové ovládání rychlosti rotace, možnost přepínání směru rotace ergonomicky integrovaným voličem.

 Automatické svařování při vybavení stroje k tomu účelu vyvinutým příslušenstvím. Připojení svářečky komunikačním kabelem přímo do polohovadla.

X  Elevace vřetene plynule za pomocí převodovky.

X  Elevace vřetene poháněná motorem.

X  Vřeteno průchozí otvor pro svařování trubek.

X  Vřeteno průchozí otvor pro přivedení formovacího plynu pod svar.

X  Pendlování lineární a pendlování po oblouku.

 

 

 

Hlavní výhody

√ Digitální řízení krokového motoru přináší stabilní rychlost rotace i s excentrickým zatížením.

√ Řídící systém podporuje automatizaci svařování, nastavení úhlu rotace a úhlu vypnutí svářečky.

√ Svařování v manuálním režimu s řízením rychlosti rotace proporcionálním nožním ovladačem.

√ Stroj je možné zapojit do plně automatizovaného výrobního systému s pneumatickým ramenem a ovládáním svářečky.

√ Propracované rameno hořáku s mnoha stupni volnosti dostahující vysoké variability pro vnitřní i vnější svařování.

√ Odolné provedení s krytím citlivých částí, přenos svařovacího proudu profesionálním frézovaným CuCrZr stěračem.

 

 

 

PRACOVNÍ VÝKONY

HODNOTA

Maximální nosnost statická

50,0 Kg

Točivý moment na hřídeli rotace vřetene

18,4 Nm

Točivý moment na hřídeli elevace vřetene

Manuální osa

Rozsah otáček

0 - 16,0 ot/min

Provozní zatížitelnost **

8/5
PRACOVNÍ ROZMĚRY

HODNOTA

Maximální točný průměr (uvedené omezení platí pokud je instalováno standardní rameno pro automatizaci) * 540 mm
Průměr příruby vřetene - zároveň doporučený průměr univerzálního sklíčidla 125,0 mm
Doporučený rozměr upínací desky 400,0 x 11,0 mm
POHYBOVÉ OSY  HODNOTA 
Rotace vřetene Programově řízená osa
Elevace vřetene, ručně jemných krocích 0 - 110°, manuální osa
Naklánění ramene hořáku * Plný rozsah, manuální osa
Nastavení základní polohy ramene (3 klouby) *  Plný rozsah, manuální osa
Precisní nastavení polohy hořáku *  +/- 15,0 mm, manuální osa
TECHNOLOGIE SVAŘOVÁNÍ A OVLÁDÁNÍ  HODNOTA
Vhodné metody svařování MIG/MAG, TIG, Plasma Weld, Laser
Vřetenem přenášený svařovací proud pro DC napětí 350A
Vřetenem přenášený svařovací proud pro AC napětí 270A
Připojení svařovacího zařízení systémem START/STOP Ano
Nožní, nebo ruční ovladač (Regulace otáček, směr otáčení, funkce Start/Stop) * Ano
ENERGIE, MÉDIA A PROSTŘEDÍ HODNOTA 
Napájení ze sítě 1x230V/N/PE/50Hz
Stlačený vzduch (suchý, čistý) 0,5 - 0,7 MPa
Ochranné plyny pro ochranu kořene svaru * 1 nezávislá cesta
Charakteristika umístění na pracovní pozici Na pracovní stůl s nutností ukotvit
Třída krytí IP 51 C
Příkon instalační ***
ROZMĚRY HODNOTA 
Výška 370 mm
Šířka 198 mm
Hloubka 617 mm
Hmotnost (bez upínacího prvku) *** 30 Kg

 

* Položka je volitelná, nebo existuje ve více provedeních, které se vzájemně odlišují funkcionalitou. Uvedené údaje platí pro nejvyšší varianty.

** 8/5 = zatížení v jedné směně /// 16/6 = průmyslové zatížení /// 24/7 = nepřetržité zatížení.

*** Data nelze poskytnout zcela přesně, protože jsou závislá na zvolené konfiguraci stroje. Uvedena je maximální efektivní hodnota.

 

...Změna technických parametrů je vyhrazena bez předchozího upozornění.

 

...Zde uvedené informace popisují řídící systém R3 jako celek se všemi jeho možnostmi, které však nemusí být dostupné pro každý stroj a to v závislosti na jeho technologických možnostech. Záleží také na zvolené konfiguraci stroje. Vždy je tedy nutné se nejprve seznámit se strojem, zda jeho technologické možnosti, i s ohledem na vámi zvolenou konfiguraci, všechny níže uvedené funkce podporují, či nikoliv. Údaje jsou přehledem možností řídícího systému, nikoliv stroje a nedávají si za cíl podrobně vysvětlit jednotlivé prvky. To zejména z důvodu obtížné srozumitelnosti některých složitějších funkcí nebo výbavy. Pro podrobnosti se obracejte na technické oddělení HST CREATIVE, nebo na obchodní oddělení.

 

 

Řídící systém R3

 

√ Jednoduché ovládání přizpůsobené chápání ovladače svářečem.

√ Zobrazení všech nastavených hodnot prostřednictvím velkého LED displeje.

√ Vnitřní MENU je rozděleno do grafických bloků pro lepší orientaci.

√ Digitálně řízené zpoždění svařování, rychlosti rotace a všech dalších funkcí.

√ Rychlost otáčení vřetene je řízena centrálním otočným ovladačem v pohotovostním režimu pro rychlejší odezvu.

√ Rozdělení nastavení hodnot pro rotaci, pro ovládání svářečky, ramene, nebo formovacích plynů.

√ Programově řízené a nastavitelné ovládání ramene hořáku a formovacího plynu.

√ Možnost ukládání vlastních programů a nastavení do paměti řídícího systému pomocí programovatelného rozhraní uvnitř systému.

 

r3---nahled.jpg

 


 

Technologické funkce Řídícího systém R3

 

Ovládání:

 • 2 Takt. Režim, kdy po sešlápnutí nožního ovladače, nebo stisknutí a držení tlačítka ručního ovladače započne pracovní cyklus a teprve po jeho uvolnění pracovní cyklus skončí. Jde tedy o tzv. režim dvou pohybů. To ale pouze pokud nejsou aktivovány funkce automatické kontroly rotace vřetene. Typické použití tohoto režimu je svařování vsedě, kdy je možné okamžitě reagovat na potřeby rotování svařence.
 • 4 Takt. Režim, kdy po sešlápnutí nožního ovladače a jeho opětovného uvolnění započne pracovní cyklus, který je ukončen opět sešlápnutím a uvolněním ovladače. Jde tedy o tzv. režim čtyř pohybů. To ale pouze pokud nejsou aktivovány funkce automatické kontroly rotace vřetene. Typické použití tohoto režimu je svařování ve stoje, kdy je tak umožněn místní pohyb svářeče při nepřerušené rotaci vřetene.
 • Automatika. Režim Automatické kontroly rotace vřetene. Tzn., že vřetene se otočí o předem nastavený úhel v rozsahu 0° až 730°. Po sešlápnutí nožního ovladače, nebo stisknutí tlačítka ručního ovladače započne pracovní cyklus, který je automaticky ukončen po dosažení nastaveného úhlu otočení. Úhel otočení lze nastavit v bloku “Rotace”, viz. níže.
 • Spodní rychlost. Určuje, jaká bude minimální nastavitelná rychlost (ot./min) otáčení vřetene v Pohotovostním režimu. Tzn. minimální rychlost otáčení vřetene, ze které bude možné otáčky zvyšovat. Pod hodnotu, která bude v tomto bloku nastavena, nebude možné vřetenem otáčet. Pokud tedy chcete využít plný otáčkový rozsah stroje, musí být nastaveno 0,0 ot./min. Maximální nastavitelná hodnota se vždy rovná maximálním možným otáčkám, viz výrobní štítek stroje.

 

Rotace:

 • Průměr svařence. Zde zadejte průměr svařence, řídící systém automaticky vypočítá postupovou rychlost svařování, tzn. relativní rychlost posuvu svařovacího hořáku. Tuto hodnotu systém vypíše na displej v Pohotovostním režimu. Nastavení v cm v rozsahu od 0,0 do 300,0 cm.
 • Směr otáčení. Nastavení směru otáčení vřetene v ose rotace (Volba: Po směru, nebo Proti směru hodinových ručiček).
 • Zpoždění rotace. Funkce slouží k dobrému natavení materiálu. Nastavte prodlevu mezi sepnutím svářečky a zahájením rotace vřetene. Hodnota je nastavována v sekundách s přesností 0,1 sec v rozsahu od 0,0 do 15,0 s.
 • Úhel otočení. Zde zvolte, o jaký celkový úhel se vřeteno otočí. Mezní hodnota je 730°. Funkce je aktivní pouze pokud je zvolen mód Automatické kontroly rotace vřetene v bloku “Ovládání”, viz. výše.
 • Vypnutí zdroje. Definuje bod, kde systém vypne svářečku. Nastavení v úhlových stupních. Mezní hodnota je 730°. Funkce je aktivní pouze pokud je zvolen mód Automatické kontroly rotace vřetene v bloku “Ovládání”, viz. výše.
 • Vracet do 0. Definuje režim návratu vřetene do výchozí polohy za účelem nalezení výchozí polohy (např. směrově definované přípravky), nebo za účelem rozmotání hadic energií a plynů. Funkce je aktivní pouze pokud je zvolen mód Automatické kontroly rotace vřetene v bloku “Ovládání”, viz. výše.

 

Plyn:

 • Funkce je dostupná pouze pokud je stroj vybaven ventilem pro spínání formovacího plynu (volitelný prvek).
 • Předfuk plynu. Definuje, jak dlouho bude sepnutý ventil ochranného plynu před tím, nežli systém vydá povel k zapálení svářečky. Nastavení v sekundách v rozsahu od 0,0 do 15,0 s. Při nastavení 0,0 s je funkce neaktivní.
 • Dofuk plynu. Definuje, jak dlouho bude sepnutý ventil ochranného plynu poté, kdy systém vydal povel k vypnutí svářečky. Nastavení v sekundách v rozsahu od 0,0 do 15,0 s. Při nastavení 0,0 s je funkce neaktivní.

 

Hořák:

 • Funkce je dostupná pouze pokud je stroj vybaven pneumatickým ramenem pro plnou automatizaci svařování (volitelný prvek).
 • Před svářením. Nastavte přiklonění hořáku ke svařovanému výrobku. (Volba: Automaticky, tzn. hořák bude přikloněn automaticky po spuštění pracovní cyklu, nebo Manuálně, tzn. hořák čeká na povel tlačítkem na klávesnici, teprve pak dojde ke spuštění pracovního cyklu).
 • Po sváření. Nastavte odklonění hořáku od svařovanému výrobku. (Volba: Automaticky, tzn. hořák bude odkloněn automaticky po ukončení pracovní cyklu, nebo Manuálně, tzn. hořák čeká na povel tlačítkem na klávesnici, teprve pak dojde k odklonění hořáku od svařovaného výrobku).

 

Svařované díly:

 • Může jít o jakékoli díly, které plní rozměrová a hmotnostní omezení stroje a to bez omezení metod svařování.
 • Svařovací proces může proběhnout v libovolném úhlu naklonění vřetene v rámci možností stroje. Toto je zcela nezávislé na excentrickém zatížení stroje díky digitální koncepci pohonů.
 • Řídící systém je schopný ovládat úhel rotace a úhel vypnutí svářečky nezávisle na sobě. Tedy lze dosáhnou pefektního napojení svarové housenky při automatizovaném svařování. Samozřejmě je možné i zcela manuální ovládání.

Stroj se standardním příslušenstvím

C

RWP POTTER 400.51 Mk.I

Kompletní základ stroje připravený k přesné konfiguraci

(( 1 )) Výběr ovládacího prvku a upínacích nástrojů
(( 2 )) Výběr ramene svařovacího hořáku a funkcionality prvku držení hořáku
(( 3 )) Výběr technologických doplňků a vylepšení
(( 4 )) Výběr svařovacího generátoru a dalšího příslušenství a doplňků

Základní volitelné vybavení

1.1

Nožní ovladač FPS01. ON/OFF

Základní typ nožního pedálu s funkcí START/STOP

(( √ )) Položka je nezbytná pro zamýšlenou funkci stroje, MÁ ALTERNATIVU (FPS02, FPR03/04, HCR01/02)
(( Kombinace )) Nejsou
(( Možnosti )) Nejsou
(( Stav )) Lze kdykoliv připojit do standardizované zásuvky na stroji a zvolit v řídícím systému

1.2

Nožní ovladač FPS02. ON/OFF>L/P

Nožní pedál s funkcí START/STOP a rozšířenou funkcionalitou pro změnu směru otáčení

(( √ )) Položka je nezbytná pro zamýšlenou funkci stroje, MÁ ALTERNATIVU (FPS01, FPR03/04, HCR01/02)
(( Kombinace )) Nejsou
(( Možnosti )) Nejsou
(( Stav )) Lze kdykoliv připojit do standardizované zásuvky na stroji a zvolit v řídícím systému R3

1.3

Nožní ovladač FPR03. ON/OFF+RPM

Nožní pedál s funkcí START/STOP a rozšířenou funkcionalitou pro regulaci rychlosti otáčení

(( √ )) Položka je nezbytná pro zamýšlenou funkci stroje, MÁ ALTERNATIVU (FPS01/02, FPR04, HCR01/02)
(( Kombinace )) Nejsou
(( Možnosti )) Nejsou
(( Stav )) Lze kdykoliv připojit do standardizované zásuvky na stroji a zvolit v řídícím systému R3

1.4

Nožní ovladač FPR04. ON/OFF>L/P+RPM

Nožní pedál s funkcí START/STOP a rozšířenou funkcionalitou pro změnu směru a regulaci rychlosti otáčení

(( √ )) Položka je nezbytná pro zamýšlenou funkci stroje, MÁ ALTERNATIVU (FPS01/02, FPR03, HCR01/02)
(( Kombinace )) Nejsou
(( Možnosti )) Nejsou
(( Stav )) Lze kdykoliv připojit do standardizované zásuvky na stroji a zvolit v řídícím systému R3

1.5

Ruční ovladač HCR01. ON/OFF+RPM

Ruční ovladač s funkcí START/STOP a rozšířenou funkcionalitou pro regulaci rychlosti otáčení

(( √ )) Položka je nezbytná pro zamýšlenou funkci stroje, MÁ ALTERNATIVU (FPS01/02, FPR03/04, HCR02)
(( Kombinace )) Nejsou
(( Možnosti )) Nejsou
(( Stav )) Lze kdykoliv připojit do standardizované zásuvky na stroji a zvolit v řídícím systému R3

1.6

Ruční ovladač HCR02. ON/OFF>L/P+RPM

Ruční ovladač s funkcí START/STOP a rozšířenou funkcionalitou pro změnu směru a regulaci rychlosti otáčení

(( √ )) Položka je nezbytná pro zamýšlenou funkci stroje, MÁ ALTERNATIVU (FPS01/02, FPR03/04, HCR01)
(( Kombinace )) Nejsou
(( Možnosti )) Nejsou
(( Stav )) Lze kdykoliv připojit do standardizované zásuvky na stroji a zvolit v řídícím systému R3

Příslušenství automatizace svařování

2

ARM VALVE 12VDC

Rozvaděč a hadice 1,2m pro ovládání pneumatiky svařovacího ramene ARM FLEXI, integrováno do stroje

(( √ )) Zařízení pro ovládání příklonu/odklonu svařovacího ramene, NEMÁ ALTERNATIVU
(( Kombinace )) Je vhodné zařízení doplnit o svařovací rameno ARM FLEXI
(( Možnosti )) Lze použít pro ovládání i jiných pneumatických zařízení se stejným pracovním tlakem
(( Stav )) Montuje se přímo při výrobě

3

ARM FIX 1000

Šestihranný nosný sloup pro ARM FLEXI s ručním pohybem a mechanickou fixací, délka 1000 mm

(( √ )) Sloup pro stavbu ramenových systémů určených pro automatizaci svařování, NEMÁ ALTERNATIVU
(( Kombinace )) Sloup je vhodné doplnit o svařovací rameno ARM FLEXI
(( Možnosti )) Nejsou
(( Stav )) Lze instalovat jednoduchým úkonem bez použití speciálního nářadí

4

ARM FLEXI

Pneumatické skládané rameno 2x280mm se čtyřmi stupni volnosti pro jednoduchou automatizaci svařování

(( √ )) Rameno svařovacího hořáku pro jednoduchou automatizaci svařování, NEMÁ ALTERNATIVU
(( Kombinace )) Dále se osadí položkou ARM 1 JOINT HOLDER, nebo ARM 2 SLIDE
(( Možnosti )) Nejsou
(( Stav )) Lze instalovat jednoduchým úkonem bez použití speciálního nářadí

5

ARM 1 JOINT HOLDER

Kloubový segment umožňující upnutí přímého svařovacího hořáku o průměrech 28 - 42mm

(( √ )) Položka je nezbytná pro zamýšlenou funkci stroje, MÁ ALTERNATIVU (ARM 2 SLIDE)
(( Kombinace )) Nejsou
(( Možnosti )) Nejsou
(( Stav )) Lze instalovat jednoduchým úkonem bez použití speciálního nářadí

6.1

ARM 2 SLIDE hlava mechanická +/- 15mm, (osy X/Z/T/J)

Křížová hlavice s přesným nastavením +/- 15mm v osách X a Z a rotací držáku hořáku s fixací po 30°

(( √ )) Položka je nezbytná pro zamýšlenou funkci stroje, MÁ ALTERNATIVU
(( Kombinace )) Tento prvek se dále osadí položkou (ARM 2 TILT TORCH HOLDER)
(( Možnosti )) Nejsou
(( Stav )) Lze instalovat jednoduchým úkonem bez použití speciálního nářadí

6.2

ARM 2 TILT TORCH HOLDER

Držák strojního MIG, nebo TIG hořáku s funkcí naklápění v pěti fixovaných úhlech po 15°

(( √ )) Položka je nezbytná pro zamýšlenou funkci stroje, NEMÁ ALTERNATIVU
(( Kombinace )) Na tento díl se, v případě instalace podávání studeného drátu, montuje ARM 2 SLIDEMICRO
(( Možnosti )) Volba průměru hořáku, který je do dílu upnutý, standard je 34mm. Vždy musí jít o přímý hořák
(( Stav )) Lze instalovat jednoduchým úkonem bez použití speciálního nářadí

6.3

ARM 2 SLIDEMICRO. Komplet podávání CW +/- 5mm (osy X/Z)

Koncový prvek podávání studeného drátu s možností jemného nastavení +/- 5mm s chlazeným průvlakem

(( √ )) Precisně zpracovaný komplet přivádí přídavný drát přímo do svaru, NEMÁ ALTERNATIVU
(( Kombinace )) Montuje se na ARM 2 TILT TORCH HOLDER
(( Možnosti )) Nejsou
(( Stav )) Lze instalovat jednoduchým úkonem bez použití speciálního nářadí

7

SET pro spínání formovací plynu

SET pro spínání formovacího plynu - jedna cesta

(( √ )) Pomocné zařízení zlepšující činnost stroje spínáním toku formovacího plynu, NEMÁ ALTERNATIVU
(( Kombinace )) Nejsou
(( Možnosti )) Nejsou
(( Stav )) Montuje se přímo při výrobě

8

SET pro připojení podavače studeného drátu CW06 ROBOT

Sada elektroniky a instalačních prvků pro připojení podavače CW06 ROBOT k polohovadlu

(( √ )) Rozšiřuje schopnost stroje o funkci spínání pracovní cyklu podavače drátu, NEMÁ ALTERNATIVU
(( Kombinace )) Určeno pro použití s podavačem studeného drátu CW06 ROBOT
(( Možnosti )) Na principu START/STOP lze použít i s jiným zařízením, které tuto funkci podporuje
(( Stav )) Montuje se přímo při výrobě

9

Kabel pro připojení svářečky A.0 2,5m (bez konektoru na straně svářečky)

Samostatný kabel se standardizovaným konektorem na straně stroje, na straně svářečky je bez konektoru

(( √ )) Kabel pro připojení spínacího členu ke svářečce pro spínání svařovacího oblouku, NEMÁ ALTERNATIVU
(( Kombinace )) Nejsou
(( Možnosti )) Zakázkově lze zvolit i jiné délky kabelu
(( Stav )) Lze instalovat jednoduchým úkonem bez použití speciálního nářadí

Další příslušenství a upínání

10

Rozšíření řídícího systému R3 o dalších 34 paměťových míst

Softwarové rozšíření řídícího systému R3 o programovatelné prostředí s možností ukládání dalších programů

(( √ )) Rozšiřuje řídící systém R3 o 34 paměťových míst pro uložení vlastních programů, NEMÁ ALTERNATIVU
(( Kombinace )) Nejsou
(( Možnosti )) Nejsou
(( Stav )) Instaluje se přímo při výrobě

0.A

Pracovní deska 400x11

Pracovní deska průměr 400mm, tloušťka 11mm, 4 drážky 124x8,5mm, hmotnost 10,3kg

(( √ )) Pracovní desku lze namontovat na příruby vřeten bez přechodových prvků přímo, MÁ ALTERNATIVU
(( Kombinace )) Nejsou
(( Možnosti )) Lze zvolit i jiné pracovní desky, ty je ale třeba montovat s použitím přechodových prvků
(( Stav )) Lze instalovat jednoduchým úkonem bez použití speciálního nářadí

0.B

Tříčelisťové WELDING sklíčidlo 125mm

Tříčelisťové univerzální sklíčidlo s úpravou převodů pro svařování, otvor 28mm, hmotnost 4kg

(( √ )) Toto sklíčidlo lze namontovat na příruby vřeten bez přechodových prvků přímo, MÁ ALTERNATIVU
(( Kombinace )) Sklíčidlo je možné osadit rozšiřujícími segmenty (zakázkově)
(( Možnosti )) Lze zvolit jiná sklíčidla, ty je ale třeba montovat s použitím přechodových prvků
(( Stav )) Lze instalovat jednoduchým úkonem bez použití speciálního nářadí

HST CREATIVE

HST CREATIVE

HST CREATIVE

HST CREATIVE

HST CREATIVE