Odeslat seznam do HST CREATIVE

Zadejte kód

RWP ARCHER 108.371

Nezbytný výběr

Zelené podbarvení značí prvek či díl, který musí být v některé z nabízených variant do stroje montován již při jeho výrobě a stroj bez něj nelze zprovoznit - objednat.

Konstrukční příplatek

Žluté podbarvení značí prvek či díl který musí být v některé z nabízených variant do stroje montován již při jeho výrobě, v zásadě jde o vybavení rozšiřující funkcionalitu.

Volné vybavení

Šedé podbarvení značí prvek či díl, kterým je možné osadit stroj kdykoli později, montáž je možná svépomocí, v zásadě jde o vybavení rozšiřující funkcionalitu.

34/rwp-archer_615x517_konfigurace.jpg
 • RWP 108.371 je ergonomicky řešené stacionární polohovadlo výškou pracovní desky 885 mm a maximální nosností 370 kg. Svým pojetím zpracováním zasluhuje stroj spíše pojmenování "pracovní stanice". 
 • Sendvičová ocelová konstrukce nejvyšší kvality nese mohutné vřeteno průchozím otvorem 108 mm. Řešení vřetene umožňuje pohodlně používat jak pracovní desku maximálním průměru 650 mm, tak univerzální sklíčidlo 315 mm průchozím otvorem 108 mm. Řídící systém R2 je samostatném prostoru po levé ruce svářeče je umístěn ohledem na perfektní ergonomii. Promyšlenost konstrukce podtrhuje nesymetrická stavitelná noha na jedné straně stroje, přičemž pracovní prostor zůstává zcela volný - nic nepřekáží pohybu, nebo umístění svářečské stoličky to na kolečkách. Práci dále ulehčuje speciální nožní ovladač proporcionální regulací rychlosti otáčení vřetene s nastavitelnou citlivostí.
 • S ohledem na určení stroje rozsah elevace hodnotu 0 - 110°. Elevace rotátoru motorický pohon je možné měnit elevaci při zatížení svařovaným výrobkem zcela plynule.
 • Stroj integrované úchyty pro montáž ramene umožňujícího automatický provoz polohovadla a je možné jej vybavit pneumatickým systémem pohybu ramene svařovacího hořáku
 • Součástí stroje může být integrovaný systém spouštění formovacího plynu, ten je možné přivést dutým vřetenem.
 • Stroj je vhodný pro svařování metodami MIG/MAG a TIG, včetně svařování pulzním obloukem a pro svařování plasmovým paprskem.


... Určením stroje je práce v průmyslu a to i s vysokým zatížením. Duté vřeteno přináší možnosti svařovat armatury, potrubní systémy a další trubkový a tyčový materiál. Vysoce kvalitní pohon zaručuje perfektní plynulost a konstantní rychlost otáčení a to i při velmi excentrickém zatížení. Řídící systém R2 poskytuje základní funkce pro plnou automatizaci výrobního procesu, stroj disponuje řízeným výstupem pro spínání svářečky.


 

Hlavní výhody

  Digitální řízení krokového motoru poskytuje naprosto stabilní rychlost rotace bez ohledu na zatížení nebo excentricitu výrobku.

  Bezvůlová koncepce pohonu ve skladbě: Krokový motor > Planetová převodovka > Převod ozubeným řemenem > Vřeteno.

  Vřeteno s průchozím otvorem s normalizovanou přírubou k připojení standardního univerzálního sklíčidla.

√  Stroj je možné zapojit do plně automatizovaného výrobního systému s pneumatickým ramenem a ovládáním svářečky.

√  Jednoduchý řídící systém podporuje hlavní funkce automatizace svařování včetně rozdělení úhlu rotace a úhlu vypnutí svářečky.

√  Možnost svařování v manuálním režimu s řízením rychlosti rotace proporcionálním nožním ovladačem.

  Odolné provedení s krytím citlivých částí, přenos svařovacího proudu profesionálním frézovaným CuCrZr stěračem.

√  Plynulé naklápění desky klikou prostřednictvím převodovky.

  Možnost vedení formovacího plynu dutým vřetenem.

PRACOVNÍ VÝKONY

HODNOTA

Maximální nosnost statická

370,0 Kg

Točivý moment na hřídeli hlavního vřetene

87,3 Nm

Úhlová vůle na hřídeli hlavního vřetene statická (bez pružností vyvolaných zatížením)

Točivý moment na hřídeli elevace hlavního vřetene

1185 Nm 

Rozsah otáček hlavního vřetene

0,05 - 11,4 ot/min 

Provozní zatížitelnost **

16/6
PRACOVNÍ ROZMĚRY

HODNOTA

Maximální točný průměr (uvedené omezení platí pokud je instalováno standardní rameno pro automatizaci) * 1000 mm
Půchozí otvor hlavním vřetenem 108,0 mm
Průměr příruby hlavního vřetene - zároveň doporučený průměr univerzálního sklíčidla 315,0 mm
Doporučený rozměr upínací desky (v desce je středový otvor odpovídající průchozímu otvoru vřetene) 650,0 x 14,0 x 108,0 mm
POHYBOVÉ OSY  HODNOTA 
Rotace hlavního vřetene Programově řízená osa
Elevace hlavního vřetene 0 - 110 stupňů, neřízená osa
Naklánění ramene hořáku * Plný rozsah, manuální osa
Nastavení základní polohy ramene (3 klouby) *  Plný rozsah, manuální osa
Upřesnění polohy hořáku *  Plný rozsah, manuální osa
Precisní nastavení polohy hořáku *  +/- 20,0mm, manuální osa
TECHNOLOGIE SVAŘOVÁNÍ A OVLÁDÁNÍ  HODNOTA
Vhodné metody svařování MIG/MAG, TIG, Plasma Weld, Laser
Vřetenem přenášený svařovací proud pro DC napětí 350A
Vřetenem přenášený svařovací proud pro AC 270A
Připojení svařovacího zařízení systémem START/STOP Ano
Nožní, nebo ruční ovladač (Regulace otáček, směr otáčení, funkce Start/Stop) * Ano
ENERGIE, MÉDIA A PROSTŘEDÍ HODNOTA 
Napájení ze sítě 3x400V/N/PE/50Hz
Stlačený vzduch (suchý, čistý) 0,5 - 0,7MPa
Ochranné plyny pro ochranu kořene svaru * 1 nezávislá cesta
Charakteristika umístění na pracovní pozici Volně stojící s doporučením zakotvit
Třída krytí IP 51C
Příkon instalační ***
ROZMĚRY HODNOTA 
Výška 885 mm 
Šířka 1599 mm 
Hloubka 1338 mm 
Hmotnost (bez upínacího prvku) *** 350 Kg 

 

* Položka je volitelná, nebo existuje ve více provedeních, které se vzájemně odlišují funkcionalitou. Uvedené údaje platí pro nejvyšší varianty.

** 8/5 = zatížení v jedné směně /// 16/6 = průmyslové zatížení /// 24/7 = nepřetržité zatížení.

*** Data nelze poskytnout zcela přesně, protože jsou závislá na zvolené konfiguraci stroje. Uvedena je maximální efektivní hodnota.

 

...Změna technických parametrů je vyhrazena bez předchozího upozornění.

 

Zde uvedené údaje jsou přehledem možností stroje a nedávají si za cíl podrobně vysvětlit jednotlivé prvky. To zejména z důvodu obtížné srozumitelnosti některých složitějších funkcí nebo výbavy. Pro podrobnosti se obracejte na technické oddělení HST CREATIVE, nebo na obchodní oddělení.


Řídící systém R3

 

√ Jednoduché ovládání přizpůsobené chápání ovladače svářečem

√ Zobrazení všech nastavených hodnot prostřednictvím velkého LED displeje

√ Vnitřní MENU je rozděleno do grafických bloků pro lepší orientaci

√ Digitálně řízené zpoždění svařování, rychlosti rotace a všech dalších funkcí

√ Rychlost otáčení vřetene je řízena centrálním otočným ovladačem v pohotovostním režimu pro rychlejší odezvu

√ Rozdělení nastavení hodnot pro rotaci, pro ovládání svářečky, ramene, nebo formovacích plynů

√ Programově řízené a nastavitelné ovládání ramene hořáku a formovacího plynu

√ Možnost ukládání vlastních programů a nastavení do paměti řídícího systému pomocí programovatelného rozhraní uvnitř systému

 

r3.jpg

 

Pohotovostní režim Řídícího systému R3:

 

r3_standby-mode.jpg

 


Technologické funkce Řídícího systém R3

 

Ovládání:

 • 2 Takt. Je mód, kdy po sešlápnutí nožního ovladače, nebo stisknutí a držení tlačítka ručního ovladače započne pracovní cyklus a teprve po jeho uvolnění pracovní cyklus skončí. Jde tedy o tzv. režim dvou pohybů. To ale pouze pokud nejsou aktivovány funkce automatické kontroly rotace vřetene. Typické použití tohoto režimu je svařování vsedě, kdy je možné okamžitě reagovat na potřeby rotování svařence.
 • 4 Takt. Je mód, kdy po sešlápnutí nožního ovladače a jeho opětovného uvolnění započne pracovní cyklus, který je ukončen opět sešlápnutím a uvolněním ovladače. Jde tedy o tzv. režim čtyř pohybů. To ale pouze pokud nejsou aktivovány funkce automatické kontroly rotace vřetene. Typické použití tohoto režimu je svařování ve stoje, kdy je tak umožněn místní pohyb svářeče při nepřerušené rotaci vřetene.
 • Automatika. Je mód Automatické kontroly rotace vřetene. Tzn., že vřetene se otočí o předem nastavený úhel v rozsahu 0° až 730°. Po sešlápnutí nožního ovladače, nebo stisknutí tlačítka ručního ovladače započne pracovní cyklus, který je automaticky ukončen po dosažení nastaveného úhlu otočení. Úhel otočení lze nastavit v bloku “Rotace”, viz. níže.
 • Spodní rychlost. Určuje, jaká bude minimální nastavitelná rychlost (ot./min) otáčení vřetene v Pohotovostním režimu. Tzn. minimální rychlost otáčení vřetene, ze které bude možné otáčky zvyšovat. Pod hodnotu, která bude v tomto bloku nastavena, nebude možné vřetenem otáčet. Pokud tedy chcete využít plný otáčkový rozsah stroje, musí být nastaveno 0,0 ot./min. Maximální nastavitelná hodnota se vždy rovná maximálním možným otáčkám, viz výrobní štítek stroje.

Rotace:

 • Průměr svařence. Zde zadejte průměr svařence, řídící systém automaticky vypočítá postupovou rychlost svařování, tzn. relativní rychlost posuvu svařovacího hořáku. Tuto hodnotu systém vypíše na displej v Pohotovostním režimu. Nastavení v cm v rozsahu od 0,0 do 300,0 cm.
 • Směr otáčení. Nastavení směru otáčení vřetene v ose rotace (Volba: Po směru, nebo Proti směru hodinových ručiček).
 • Zpoždění rotace. Funkce slouží k dobrému natavení materiálu. Nastavte prodlevu mezi sepnutím svářečky a zahájením rotace vřetene. Hodnota je nastavována v sekundách s přesností 0,1 sec v rozsahu od 0,0 do 15,0 s.
 • Úhel otočení. Zde zvolte, o jaký celkový úhel se vřeteno otočí. Mezní hodnota je 730°. Funkce je aktivní pouze pokud je zvolen mód Automatické kontroly rotace vřetene v bloku “Ovládání”, viz. výše.
 • Vypnutí zdroje. Definuje bod, kde systém vypne svářečku. Nastavení v úhlových stupních. Mezní hodnota je 730°. Funkce je aktivní pouze pokud je zvolen mód Automatické kontroly rotace vřetene v bloku “Ovládání”, viz. výše.
 • Vracet do 0. Definuje režim návratu vřetene do výchozí polohy za účelem nalezení výchozí polohy (např. směrově definované přípravky), nebo za účelem rozmotání hadic energií a plynů. Funkce je aktivní pouze pokud je zvolen mód Automatické kontroly rotace vřetene v bloku “Ovládání”, viz. výše. 

Plyn:

 • Funkce je dostupná pouze pokud je stroj vybaven ventilem pro spínání formovacího plynu (volitelný prvek).
 • Předfuk plynu. Definuje, jak dlouho bude sepnutý ventil ochranného plynu před tím, nežli systém vydá povel k zapálení svářečky. Nastavení v sekundách v rozsahu od 0,0 do 15,0 s. Při nastavení 0,0 s je funkce neaktivní.
 • Dofuk plynu. Definuje, jak dlouho bude sepnutý ventil ochranného plynu poté, kdy systém vydal povel k vypnutí svářečky. Nastavení v sekundách v rozsahu od 0,0 do 15,0 s. Při nastavení 0,0 s je funkce neaktivní.

Hořák:

 • Funkce je dostupná pouze pokud je stroj vybaven pneumatickým ramenem pro plnou automatizaci svařování (volitelný prvek).
 • Před svářením. Nastavte přiklonění hořáku ke svařovanému výrobku. (Volba: Automaticky, tzn. hořák bude přikloněn automaticky po spuštění pracovní cyklu, nebo Manuálně, tzn. hořák čeká na povel tlačítkem na klávesnici, teprve pak dojde ke spuštění pracovního cyklu).
 • Po sváření. Nastavte odklonění hořáku od svařovanému výrobku. (Volba: Automaticky, tzn. hořák bude odkloněn automaticky po ukončení pracovní cyklu, nebo Manuálně, tzn. hořák čeká na povel tlačítkem na klávesnici, teprve pak dojde k odklonění hořáku od svařovaného výrobku).

Svařované díly:

 • Může jít o jakékoli díly, které plní rozměrová a hmotnostní omezení stroje a to bez omezení metod svařování.
 • Svařovací proces může proběhnout v libovolném úhlu naklonění vřetene v rámci možností stroje. Toto je zcela nezávislé na excentrickém zatížení stroje díky digitální koncepci pohonů.
 • Řídící systém je schopný ovládat úhel rotace a úhel vypnutí svářečky nezávisle na sobě. Tedy lze dosáhnou pefektního napojení svarové housenky při automatizovaném svařování. Samozřejmě je možné i zcela manuální ovládání.

Volby:

 • Základní je možnost volby mezi použitím upínací desky případně univerzálního sklíčidla, nebo jde montovat na výstupní přírubu vřetene jakékoli účelové přípravky.
 • Stroj může být dodán se standardním nožním spínačem (start-stop). Je však rovněž možné připojit proporcionální ovladač rychlosti otáčení, který řídí počet otáček vřetene v rámci zvolené citlivosti, kterou lze přednastavit na řídícím panelu.
 • Existuje i možnost volitelně připojit pneumatické rameno pro sváření. Tím se ze stroje stává plně automatizovaná jednotka. Tak může být proveden průběh sváření na základě primárního nastavení výrobního procesu bez odborné obsluhy. Připojovací kabel se zásuvkou je dodáván se strojem.

Typy:

 • HST CREATIVE vyrábí zakázková jednoúčelová, vysoce produktivní pracoviště pro svařování jednoduchých dílů právě s použitím tohoto stroje. Více informací zde.
 • Připojením podavače studeného drátu HST CREATIVE CW 06 získáte plně stanici pro plně funkční automatizované svařování.

Stroj se základním vybavením

A

RWP ARCHER 108.371 Mk.I

Stacionární polohovadlo s nosností 370 kg, elevací 0 - 110°, otvor ve vřetenu 108 mm.

Dodávka obsahuje stroj samotný (1) vybavený motorickým naklápěním vřetene.

Základní volitelné vybavení

0.A

Pracovní deska 650x14x108

Pracovní deska s centrickými kruhy a drážkami, síla 14mm, otvor 108mm, 125x12,5

√ Přesně obrobené s vysokou plochostí
√ Centrické kruhy pro rychlé centrování
√ Čtyři upínací drážky
√ Povrchová úprava měděním, nebo niklováním
√ Hmotnost 32,7 kg

0.B

Sklíčidlo 315mm

Tříčelisťové sklíčidlo s povrchovou úpravou převodů pro svařování, otvor 108mm

√ Standardní soustředný pohyb upínacích segmentů
√ Vnitřní a vnější upínací segmenty
√ Upínací klička
√ Úprava snižující opotřebení převodů protékajícím proudem
√ Hmotnost 42,5 kg

1.1

Řídící systém R3 - bez možnosti ukládání programů

Řídící systém R3 poskytuje rozšířené plně digitální a sofistikované funkce, velký displej a číselně nastavitelné parametry pro plnou automatizaci svařovacího procesu. Disponuje řízeným výstupem pro spínání svářečky.

1.2

Řídící systém R3 - s možností ukládání programů

Řídící systém R3 poskytuje rozšířené plně digitální a sofistikované funkce, velký displej a číselně nastavitelné parametry pro plnou automatizaci svařovacího procesu. Disponuje řízeným výstupem pro spínání svářečky.

Příslušenství automatizace svařování

3

ARM VALVE 12VDC

Rozvaděč a hadice 1,0m pro ovládání pneumatiky ARM FLEXI

4.1

ARM FIX 650

Šestihranný nosný sloup s ručním pohybem a mechanickou fixací, délka 650 mm

4.2

ARM FIX 1000

Šestihranný nosný sloup s ručním pohybem a mechanickou fixací, délka 1000 mm

5.1

ARM LIFT HOLDER A

Otočný nosič systému ARM LIFT s aretací. Maximální točný průměr vždy dle typu stroje.

5.2

ARM LIFT HOLDER B

Otočný nosič systému ARM LIFT s aretací. Maximální točný průměr vždy dle typu stroje.

5.3

ARM LIFT 400

Nosný sloup s vertikálním pohybem převodovkou, délka pojezdu 400 mm

5.4

ARM LIFT 800

Nosný sloup s vertikálním pohybem převodovkou, délka pojezdu 800 mm

6

ARM FLEXI

Skládané rameno se čtyřmi stupni volnosti pneumatické 2x280 mm

7

ARM 1 JOINT HOLDER

Univerzální kloubový segment umožňující správné nastavení polohy hořáku při procesu svařování 28 - 42mm.

8.1

ARM 2 SLIDE

Křížová hlava mechanická s pohybem +/- 20mm (osy X/Z/T/J) v bezvůlovém provedení

8.2

ARM 2 TILT TORCH HOLDER

Držák strojního MIG, nebo TIG hořáku s možností objednání průměru díry pro upnutí

8.3

ARM 2 SLIDE MICRO

Precisní komplet CW podávání studeného drátu +/- 5mm (osyX/Z)

8.4

ARM 2 GAS COVER

První díl nosiče systému ochrany svaru s upínačem

9

SET pro přivedení formovací plynu

SET pro přivedení formovacího plynu pro stroje Archer

12

Přípravek pro převážení jeřábem

Speciální konstrukční úprava stroje, která Vám usnadní manipulaci se strojem RWP 108.371