Zadejte kód

Rotační svařovací Polohovadlo RWP 1350 LIFT

Určením stroje je tvrdá práce při průmyslovém nasazení. Pro stroj je charakteristická robustní konstrukce a bohaté dimenzování všech konstrukčních prvků. Kvalitní pohon zaručuje perfektní plynulost a konstantní rychlost otáčení a to i při velmi excentrickém zatížení. Vřeteno je možné zdvihat. Řídící systém R3 poskytuje základní funkce pro úspěšnou automatizaci procesu svařování, stroj disponuje také řízeným výstupem pro spínání svářečky.

 

Jedná se o zakázkové řešení, které je poskytováno pouze na míru. Případná proveditelnost finální technické řešení projektu je poskytováno jako speciální projektové řešení vždy přesně podle parametrů požadovaných produktů, konkrétní aplikace, nebo výrobního programu zákazníka.

 

 

 • RWP 1350 LIFT je silné polohovadlo s maximální nosností 2000 kgSvým pojetím jde o dokonale propracovaný systém nejvyšší konstrukční úrovně posunující možnosti deskových polohovadel na mez jejich koncepčních možností. Rozsah otáček vřetene je položen nízko, k dispozici je vyšší točivý moment.

 • Speciální stojanová konstrukce nese rotátor s pohonem. Mohutné vřeteno rotátoru je opatřeno přírubou, na kterou je možné upnout běžnou pracovní desku 1350mm s radiálními drážkami, nebo univerzální sklíčidlo 315mm. Řídící systém R3 je intergorván do těla stroje a je chráněn ocelovými dvířky s průhledem skrz polykarbonátové sklo odolávající rozstřiku svarového kovu.

 • Zdvih rotátoru hydraulický pohon ovládaný elektromotorem pomocí tlačítek, zdvih je možné měnit i při zatížení svařovaným výrobkem. S ohledem na určení stroje je délka zdvihu 630mm.

 • Součástí stroje může být integrovaný systém spouštění formovacího plynu, ten je možné přivést dutým vřetenem pod svar.

 • Práci ulehčuje speciální nožní ovladač s proporcionální regulací rychlosti otáčení vřetene. Ruční ovladač je další alternativou dálkového ovládání stroje. Jak nožní, tak ruční ovladač může obsahovat mimo ovládání rychlosti rotace také volič směru otáčení vřetene.

 • Stroj je vhodný pro svařování metodami MIG/MAG a TIG, včetně svařování pulzním obloukem a pro svařování plasmovým paprskem.

 

 


 

Možnosti zařízení z hlediska užívání a technologie

 Manuální a automatické obvodové svařování, dálkové ovládání rychlosti rotace, možnost přepínání směru rotace ergonomicky integrovaným voličem.

  Připojení svářečky komunikačním kabelem přímo do polohovadla.

  Zdvih vřetene plynule pomocí agregátu a elektromotoru.

  Vřeteno má otvor pro přivedení formovacího plynu pod svar.

X  Vřeteno průchozí otvor pro svařování trubek.

X  Pendlování lineární a pendlování po oblouku.

Hlavní výhody

√ Digitální řízení krokového motoru přináší stabilní rychlost rotace i s excentrickým zatížením.

√ Řídící systém podporuje automatizaci svařování, nastavení úhlu rotace a úhlu vypnutí svářečky.

√ Svařování v manuálním režimu s řízením rychlosti rotace proporcionálním nožním ovladačem.

√ Stroj je možné zapojit do automatizovaného systému s ovládáním svářečky.

√ Odolné provedení s krytím citlivých částí, přenos svařovacího proudu profesionálním frézovaným CuCrZr stěračem.

Zde uvedené informace popisují řídící systém R3 jako celek se všemi jeho možnostmi, které však nemusí být dostupné pro každé dodávané polohovadlo a to v závislosti na jeho technologických možnostech, záleží také na zvolené konfiguraci polohovadla. Vždy je tedy nutné se nejprve seznámit s polohovadlem, zda jeho technologické možnosti, i s ohledem na vámi zvolenou konfiguraci, všechny níže uvedené funkce podporují, či nikoliv. Údaje jsou přehledem možností řídícího systému, nikoliv polohovadla a nedávají si za cíl podrobně vysvětlit jednotlivé prvky. To zejména z důvodu obtížné srozumitelnosti některých složitějších funkcí nebo výbavy. Pro podrobnosti se obracejte na obchodní oddělení HST CREATIVE, nebo na technické oddělení.

 

Řídící systém R3 pro rotační svařovací polohovadla HST CREATIVE

 

√ Jednoduché ovládání přizpůsobené chápání ovladače svářečem.

√ Zobrazení všech nastavených hodnot prostřednictvím velkého LED displeje.

√ Vnitřní MENU je rozděleno do grafických bloků pro lepší orientaci.

√ Digitálně řízené zpoždění svařování, rychlosti rotace a všech dalších funkcí.

√ Rychlost otáčení vřetene je řízena centrálním otočným ovladačem v pohotovostním režimu pro rychlejší odezvu.

√ Rozdělení nastavení hodnot pro rotaci, pro ovládání svářečky, ramene, nebo formovacích plynů.

√ Programově řízené a nastavitelné ovládání ramene hořáku a formovacího plynu.

√ Možnost ukládání vlastních programů a nastavení do paměti řídícího systému pomocí programovatelného rozhraní uvnitř systému.

 

r3---nahled.jpg

 


 

Technologické funkce řídícího systému rotačních polohovadel

 

Ovládání:

 • 2 Takt. Režim, kdy po sešlápnutí nožního ovladače, nebo stisknutí a držení tlačítka ručního ovladače započne pracovní cyklus a teprve po jeho uvolnění pracovní cyklus skončí. Jde tedy o tzv. režim dvou pohybů. To ale pouze pokud nejsou aktivovány funkce automatické kontroly rotace vřetene. Typické použití tohoto režimu je svařování vsedě, kdy je možné okamžitě reagovat na potřeby rotování svařence.

 • 4 Takt. Režim, kdy po sešlápnutí nožního ovladače a jeho opětovného uvolnění započne pracovní cyklus, který je ukončen opět sešlápnutím a uvolněním ovladače. Jde tedy o tzv. režim čtyř pohybů. To ale pouze pokud nejsou aktivovány funkce automatické kontroly rotace vřetene. Typické použití tohoto režimu je svařování ve stoje, kdy je tak umožněn místní pohyb svářeče při nepřerušené rotaci vřetene.

 • Automatika. Režim Automatické kontroly rotace vřetene. Tzn., že vřetene se otočí o předem nastavený úhel v rozsahu 0° až 730°. Po sešlápnutí nožního ovladače, nebo stisknutí tlačítka ručního ovladače započne pracovní cyklus, který je automaticky ukončen po dosažení nastaveného úhlu otočení. Úhel otočení lze nastavit v bloku “Rotace”, viz. níže.

 • Spodní rychlost. Určuje, jaká bude minimální nastavitelná rychlost (ot./min) otáčení vřetene v Pohotovostním režimu. Tzn. minimální rychlost otáčení vřetene, ze které bude možné otáčky zvyšovat. Pod hodnotu, která bude v tomto bloku nastavena, nebude možné vřetenem otáčet. Pokud tedy chcete využít plný otáčkový rozsah polohovadla, musí být nastaveno 0,0 ot./min. Maximální nastavitelná hodnota se vždy rovná maximálním možným otáčkám, viz výrobní štítek stroje.

 

Rotace:

 • Průměr svařence. Zde zadejte průměr svařence, řídící systém automaticky vypočítá postupovou rychlost svařování, tzn. relativní rychlost posuvu svařovacího hořáku. Tuto hodnotu systém vypíše na displej v Pohotovostním režimu. Nastavení v cm v rozsahu od 0,0 do 300,0 cm.

 • Směr otáčení. Nastavení směru otáčení vřetene v ose rotace (Volba: Po směru, nebo Proti směru hodinových ručiček).

 • Zpoždění rotace. Funkce slouží k dobrému natavení materiálu. Nastavte prodlevu mezi sepnutím svářečky a zahájením rotace vřetene. Hodnota je nastavována v sekundách s přesností 0,1 sec v rozsahu od 0,0 do 15,0 s.

 • Úhel otočení. Zde zvolte, o jaký celkový úhel se vřeteno otočí. Mezní hodnota je 730°. Funkce je aktivní pouze pokud je zvolen mód Automatické kontroly rotace vřetene v bloku “Ovládání”, viz. výše.

 • Vypnutí zdroje. Definuje bod, kde systém vypne svářečku. Nastavení v úhlových stupních. Mezní hodnota je 730°. Funkce je aktivní pouze pokud je zvolen mód Automatické kontroly rotace vřetene v bloku “Ovládání”, viz. výše.

 • Vracet do 0. Definuje režim návratu vřetene do výchozí polohy za účelem nalezení výchozí polohy (např. směrově definované přípravky), nebo za účelem rozmotání hadic energií a plynů. Funkce je aktivní pouze pokud je zvolen mód Automatické kontroly rotace vřetene v bloku “Ovládání”, viz. výše.

 

Plyn:

 • Funkce je dostupná pouze pokud je polohovadlo vybaveno ventilem pro spínání formovacího plynu (volitelný prvek).

 • Předfuk plynu. Definuje, jak dlouho bude sepnutý ventil ochranného plynu před tím, nežli systém vydá povel k zapálení svářečky. Nastavení v sekundách v rozsahu od 0,0 do 15,0 s. Při nastavení 0,0 s je funkce neaktivní.

 • Dofuk plynu. Definuje, jak dlouho bude sepnutý ventil ochranného plynu poté, kdy systém vydal povel k vypnutí svářečky. Nastavení v sekundách v rozsahu od 0,0 do 15,0 s. Při nastavení 0,0 s je funkce neaktivní.

 

Hořák:

 • Funkce je dostupná pouze pokud je polohovadlo vybaveno pneumatickým ramenem pro plnou automatizaci svařování (volitelný prvek).

 • Před svářením. Nastavte přiklonění hořáku ke svařovanému výrobku. (Volba: Automaticky, tzn. hořák bude přikloněn automaticky po spuštění pracovní cyklu, nebo Manuálně, tzn. hořák čeká na povel tlačítkem na klávesnici, teprve pak dojde ke spuštění pracovního cyklu).

 • Po sváření. Nastavte odklonění hořáku od svařovanému výrobku. (Volba: Automaticky, tzn. hořák bude odkloněn automaticky po ukončení pracovní cyklu, nebo Manuálně, tzn. hořák čeká na povel tlačítkem na klávesnici, teprve pak dojde k odklonění hořáku od svařovaného výrobku).

 

Svařované díly:

 • Může jít o jakékoli díly, které plní rozměrová a hmotnostní omezení polohovadla a to bez omezení metod svařování.

 • Svařovací proces může proběhnout v libovolném úhlu naklonění vřetene v rámci možností polohovadla. Toto je zcela nezávislé na excentrickém zatížení polohovadla díky digitální koncepci pohonů.

 • Řídící systém je schopný ovládat úhel rotace a úhel vypnutí svářečky nezávisle na sobě. Tedy lze dosáhnou pefektního napojení svarové housenky při automatizovaném svařování. Samozřejmě je možné i zcela manuální ovládání.

PRACOVNÍ VÝKONY

HODNOTA

Maximální nosnost statická

2000,0 Kg

Točivý moment na hřídeli rotace vřetene

5460,4 Nm

Rozsah otáček

0 - 1,7 ot/min

Provozní zatížitelnost **

24/7
PRACOVNÍ ROZMĚRY

HODNOTA

Průměr příruby vřetene - zároveň doporučený průměr univerzálního sklíčidla 315,0 mm
Doporučený rozměr upínací desky 1350,0 x 21,0 mm
POHYBOVÉ OSY  HODNOTA 
Rotace vřetene Programově řízená osa
Délka zdvihu vřetene 630 mm, osa ovládaná tlačítky
TECHNOLOGIE SVAŘOVÁNÍ A OVLÁDÁNÍ  HODNOTA
Vhodné metody svařování MIG/MAG, TIG, Plasma Weld, Laser
Vřetenem přenášený svařovací proud pro DC napětí 550A
Vřetenem přenášený svařovací proud pro AC napětí 450A
Připojení svařovacího zařízení systémem START/STOP Ano
Nožní, nebo ruční ovladač (Regulace otáček, směr otáčení, funkce Start/Stop) * Ano
ENERGIE, MÉDIA A PROSTŘEDÍ HODNOTA 
Napájení ze sítě 3x400V/N/PE/50Hz
Stlačený vzduch (suchý, čistý) 0,5 - 0,7 MPa
Ochranné plyny pro ochranu kořene svaru * 1 nezávislá cesta
Charakteristika umístění na pracovní pozici Volně stojící s doporučením ukotvit
Třída krytí IP 51 C
Příkon instalační ***
ROZMĚRY HODNOTA 
Výška 2152 mm
Šířka 1994 mm
Hloubka 1355 mm
Hmotnost (bez upínacího prvku) *** 700 Kg

 

* Položka je volitelná, nebo existuje ve více provedeních, které se vzájemně odlišují funkcionalitou. Uvedené údaje platí pro nejvyšší varianty.

** 8/5 = zatížení v jedné směně /// 16/6 = průmyslové zatížení /// 24/7 = nepřetržité zatížení.

*** Data nelze poskytnout zcela přesně, protože jsou závislá na zvolené konfiguraci stroje. Uvedena je maximální efektivní hodnota.

 

...Změna technických parametrů je vyhrazena bez předchozího upozornění.