Zadejte kód

Přesný svařovací Automat BWA 1500

Určením stroje je práce v přesné výrobě lehkých komponentů, nebo svařování tyčových materiálů. Přesná konstrukce a tovární seřízení rovnoběžností v toleranci <0,2mm umožňuje svařování drobných a přesných dílů. Kvalitní pohon zaručuje perfektní plynulost a konstantní rychlost otáčení. Řídící systém RCS 06 přináší dokonalé funkce pro plnou automatizaci výrobního procesu rotačního svařování, stroj disponuje také řízeným výstupem pro spínání svářečky.

 

Jedná se o zakázkové řešení, které je poskytováno pouze na míru. Případná proveditelnost finální technické řešení projektu je poskytováno jako speciální projektové řešení vždy přesně podle parametrů požadovaných produktů, konkrétní aplikace, nebo výrobního programu zákazníka.

 

 

 • Zařízení BWA 1500 je přesný rotační automat s maximálním točným průměrem 150mm a statickou nosností 15kg optimalizovaný pro detailní svařování i se dvěma hořáky. Rozměr mezi vřeteny (maximální délka výrobku) je 1500mm. S ohledem na předpokládané použití stroje je rozsah otáček položen výše, kdy se očekává svařování spíše lehčích výrobků menšího průměru.

 • Stroj je navržen jako zcela uzavřené skříňové zařízení pro úplné oddělení obsluhy od procesu svařování, doporučením ukotvit stroj na pracovním místě. Součástí konstrukce je centrální nosník, který na sobě integruje hlavní vřeteno s vlastním pohonem a upínacím prvkem. Po lineárním kuličkovém vedení tohoto nosníku se pohybuje koník, který je volitelným prvkem. Základní konstrukce nosníku nese i support poskytující stabilní platformu pro umístění ramene hořáku a bloku pneumatické upínací lunetky pro upnutí výrobku.

 • Koník lze osadit vlastním pohonem, pohony hlavního vřetene a koníku jsou spolu synchronizovány a řešeny jako bezvůlové. Krokový motor roztáčí přesnou planetovou převodovku, která pohání řemenové soukolí s příčnými zuby.

 • Hlavní vřeteno i koník mají normalizované příruby s průchozím otvorem 28mm pro montáž univerzálního sklíčidla 125mm. Případně je možné stroj osadit plně automatizovaným bezobslužným upínacím systémem, který v sobě integruje pneumatické upínací prvky hlavního vřetene, i vřetene koníku, jako jsou například speciální sklíčidla s pneumatickými čelistmi. Tyto upínací prvky obou vřeten mohou být navrženy zakázkově pro splnění požadavků konkrétní svařovací aplikace.

 • Přítlak koníku je lineární a může být řešen jako manuálně ovládaný tažnou tyčí s přesným mechanickým nastavením přítlačné síly maticí a ovládací pákou, nebo může být osazen automatizovaným pneumatickým přítlakem ovládaný tlačítkovým spínačem.

 • Centrání nosník stroje je možné ručně naklápět rozsahu 0 - 55°, pohyb náklopu je plynulý prostřednictvím převodovky. Je tedy možné přesně nastavit jakoukoli polohu to zájmu optimalizace procesu svařování.

 • Stroj je vybaven ochrannou roletou pro oddělení obsluhy od svařovacího procesu a souborem koncových spínačů pro vymezení jejích koncových a bezpečnostních poloh. Roleta je řízena automaticky řídícím systémem sepnutím pracovního cyklu. Stroj je také vybaven světelnou signalizací tří barev pro jednoduchou indikaci stavů, ve kterých se stroj právě nachází. Stroj lze převést do tzv. Servisního stavu.

 • Stroj je vybaven výkonným odsávacím systémem, pro odsávání splodin svařování z prostoru skříně v průběhu svařování. Uvnitř skříně jsou instalovány konzole pro umístění svařovacích zdrojů a redukční ventily pro regulaci přiváděného ochranného plynu a stlačeného vzduchu do pneumatických obvodů stroje. Součástí jsou i plovákové průtokoměry ochranných plynů.

 • Ke spuštění pracovního cyklu je se strojem dodáváno dvouruční ovládací zařízení s integrovaným spínačem nouzového zastavení

 • Rameno hořáku má pneumatický zdvih, na konci ramene je precisní support polohy pro dva hořáky s bezvůlovým nastavením výšky v rozsahu +/- 15mm a možností naklonění hořáků.

 • Významným ulehčením pro obsluhu může být vybavení stroje speciálním Digitálním dálkovým ovladačem Mighty Controller, který zvyšuje flexibilitu variabilitu základního stroje.

 • Automat je ovládán vynikajícím řídícím systémem RCS 06, který poskytuje všechny myslitelné fukce pro rotační svařování, podstatné funkce pro podélné svařování dokonale propracovanou funkcionalitu pro navařování. Funkční výbava zahrnuje akcelerace decelerace které jsou fázově programovatelné, řízení svařovacího generátoru odděleným programováním vyšší funkce regulace výkonu svařování. Možnost ukládání programů tvorba programových kompilací podtrhují vyspělost řídícího systému.

 • Stroj je určen pro svařování metodou TIG.

 

 


  

Možnosti použití hlediska typu svaru technologie

  Obvodové svařování jedním, nebo dvěma stejnými hořáky.

  Naklápění centrálního nosníku v rozsahu - 55°.

X  Osazení více rozdílnými technologiemi svařování.

X  Pendlování lineární pendlování po oblouku.

X  Podélné svařování pendlování řízenou pohybovou osou X.

X  Navařování po šroubovici možností řízeného nahřívání.

X  Navařování po spirále interpolací rotace posunu hořáku.

  Řízení svářečky digitálním protokolem Opencan, nebo analogově.

Hlavní výhody

√  Řídící systém RCS 06 navržený speciáně pro úlohy svařování vysokou funkční vybaveností.

 Bezvůlová koncepce pohonu ve skladbě: Krokový motor > Planetová převodovka > Převod ozubeným řemenem > Vřeteno.

√ Vřetena průchozím otvorem normalizovanou přírubou připojení standardního univerzálního sklíčidla.

√ Přítlak koníku podélné ose realizovaný pneumatickým válcem, pohyb po přesném lineárním vedení.

√ Odolné provedení krytím citlivých částí, přenos svařovacího proudu profesionálním frézovaným CuCrZr stěračem.

...Zde uvedené informace popisují řídící systém RCS 06 jako celek se všemi jeho možnostmi, které však nemusí být dostupné pro každý stroj a to v závislosti na jeho technologických možnostech. Záleží také na zvolené konfiguraci stroje. Vždy je tedy nutné se nejprve seznámit se strojem, zda jeho technologické možnosti, i s ohledem na vámi zvolenou konfiguraci, všechny níže uvedené funkce podporují, či nikoliv. Údaje jsou přehledem možností řídícího systému, nikoliv stroje, a nedávají si za cíl podrobně vysvětlit jednotlivé prvky. To zejména z důvodu obtížné srozumitelnosti některých složitějších funkcí nebo výbavy. Pro podrobnosti se obracejte na obchodní oddělení HST CREATIVE, nebo na technické oddělení.

 

 

rcs06_nahled.png

 

 

Řídící systém RCS 06

 

PRACOVNÍ DATA

 

Základní volby

- Zadání pracovní činnosti (Rotační svařování.. Podélné svařování.. Šroubovice.. Spirála).

- Zadání průměru výrobku (Střední průměr svaru v mm).

- Přiřazení konkrétního svařovacího zdroje ke konkrétní svařovací hlavě.

 

OSY...Rotace

- Směr otáčení doleva nebo doprava.

- Zpoždění rotace před svařováním. Čas (sec) poté, kdy svařovacího zdroj odešle potvrzení stabilního oblouku.

- Počáteční akcelerace (úhel a hodnota).

- Úhel otočení (maximálně 720°, přesnost 0,1°).

- Akcelerace během otáčení (úhel a hodnota).

- Decelerace na konci otáčení pro precisní vytvoření uzavírací sekvence a bezdefektní napojení začátku a konce svaru při rotačním svařování (úhel a hodnota hořáku).

- Bod nula. Funkce přesného návratu do počátečního bodu (volba nejkratší cestou, nebo zpětně po celé dráze).

- Bodování. Automatický výpočet úhlů na základě zadání (zadání počtu bodů).

 

OSY...Pohybové

- Při rotačním svařování nastavení podélné polohy svařování na ose X a chování během pracovního cyklu.

- Při podélném svařování nastavení polohy zahájení svařování, zpoždění pohybu po zahájení svařování, celková délka svařování, ukončovací sekvence, chování během pracovního cyklu a také radiální poloha svaru na rotační ose.

- Úhel naklopení vřetene koníku 0 - 90° (některé stroje). Plynulý pohyb za využití přesného pohonu náklopu koníku, nebo logika funkce v případě že je stroj osazen koníkem s pneumaticky ovládaným zdvihem

 

OSY...Hořáku

- Výška svařování nastavená zdvižnou osou Z, nebo logika ovládání pneumatického zdvihu hořáku.

- Poloha svařování nastavená dalšími řízenými osami ramene hořáku (osy Z a K).

 

Pendel

- Zpoždění zahájení pendlování poté, kdy svářečka odešle signál potvrzení stabilního oblouku (sec).

- Frekvence oscilačního pohybu (v Hz).

- Výchylka vpravo a výchylka vlevo (v milimetrech pro každou stranu zvlášť, přesnost 0,1mm).

- Zpoždění vlevo, zpoždění vpravo, zpoždění ve středu (nastavuje linearitu pendlování, nastavení je v sec.).

- Výběr programového přiřazení pendlování některé z řízených os.

 

Podavač drátu (Rozšiřující výbava CW 03, nebo CW 09)

- Zpoždění zahájení podávání poté, kdy svářečka odešle signál potvrzení stabilního oblouku (sec).

- Frekvence podávání. Nastavuje frekvenci změn v rychlosti podávání drátu (v Hz).

- Horní rychlost podávání (A), spodní rychlost podávání (B). Nastavuje odděleně jednotlivé (AB) rychlosti podávání (0 - 10m/min).

- Střída. Nastavení poměru mezi horní (A) a spodní (B) podávací rychlostí (v procentech).

- Oscilační zatahování drátu. Změní smysl směru podávání drátu ve smyslu nastavení spodní podávací rychlosti (drát odhořívá v dávkách se všemi výhodami pramenícími z tohoto postupu podávání drátu).

- Zatažení drátu na konci svařování proti zbytkové oxidaci drátu (v mm).

 

Řízení zdroje

- Řízení svařovacího zdroje v závislosti na zvoleném systému. Plnohodnotné digitální ovládání prostřednictvím MASTER interface HST CREATIVE OpenCan. Nebo jednoduché analogové ovládání alalogovým prvkem REL02.

- Úhel sepnutí svařovacího zdroje (0 - 720°) a úhel vypnutí svařovacího zdroje (max. 720°).

 

Ochranný plyn

Předfuk a dofuk ochranného plynu do hořáku pro svařovací zdroj číslo 1 a  pro svařovací zdroj číslo 2.

Předfuk a dofuk formovacího ochranného plynu.

 

 

 

  

 

Další zařízení

- Nastavení digitálního dálkového ovladače "Mighty Controler".

- Ovládání kamerového systému HST CREATIVE NICK 03 (nastavení polohy, a parametrů snímání).

- Vysoce přesné ovládání snímání polohy svařování elektromagnetickým dotykovým čidlem.

- Scanování dat svařování a systém vyhodnocení kvality svařování.

- Připojení dalších externích systémů.

 

PROGRAMY - PAMĚŤOVÉ BOXY

- Stroj má paměťi pro uložení vlastních nastavení celého pracovního cyklu. Programy je možné pojmenovat, editovat, kopírovat, přesunovat (volných programových míst je 199)

 

PROGRAMY - KOMPILACE

- Programy uložené v Paměťových Boxech lze libovolně kombinovat do funkčních řad, které mohou vytvářet i složitý pracovní cyklus. Například je možné svařovat takto (plně automatický cyklus s vizuální kontrolou vždy při změně programu - funce BREAK):

Program 1 - Kořenová vrstva svaru provedená metodou TIG bez pendlování s postupovou rychlostí hořáku 45cm/min, bez přidávání přídavného drátu, svařovací výkon 72A.

Program 2 - Vrstva číslo dvě provedená metodou TIG s pendlováním hořáku a využitím podávání studeného drátu, postupová rychlost 65cm/min, svařovací výkon 160A.

Program 3 - Vrstva číslo tři provedená metodou MAG PULSE s pendlováním hořáku, postupová rychlost 72cm/min, svařovací výkon 235A.

 

RYCHLÉ VOLBY

- Volba mezi automatickým a ručním provozem stiskem jednoho tlačítka.

- No Weld funkce slouží k otestování nastavení bez svařování.

- Tlačítko "Triangulation". Speciální tlačítko které slouží k ukládání aktuálních poloh všech řízených os stroje na základě vizální kontroly obsluhou stroje. Stroj vizuální vstup zapíše jako zjištěné souřadnice ovládaných řízených os.

 

PŘÍMÉ FUNKCE

- Tlačítko testu ochranných plynů (po stisknutí otevře všechny plynové ventily).

- Tlačítko manuálního příklonu svařovacího hořáku.

- Tlačítko manuálního sepnutí pneumatického prvku (například lisování koníkem).

 


 

SVAŘOVANÉ DÍLY

- Stroj je univerzální a sofstikovaná výrobní jednotka se schopností svařování jakýchkoli průmyslové výroby v rámci rozměrových a hmotnostních limitů stroje. Je možné provádět rotační obvodové svary, koutové svary v poloze PA/PB díky naklápěcímu koníku (jen některé stroje) a také je možné provádět plnohodnotné podélné svary (jen stroje s řízenou osou X)

- Typická je výroba tlakových a netlakových nádob ze všech materiálů a všemi metodami obloukového svařování s vyjímkou metody SAW. Stroj díky vysoké celkové přesnosti umožnuje svařování strojních dílů, přírub, hřídelů, výměníků tepla, trubkovnic.

- Stroj je schopen pracovat v režimu navařování po šroubovici (jen některé stroje) a to jak na povrchu válce, tak povrchu desky navařováním po spirále naklopené na 90° (Jen stroje vybavené naklápěcím koníkem), spirálové navařování má interpolovanou rotaci a pohyb hořáku - změnu rychlosti rotace vřetene v závislosti na momentálním průměru. Speciální software poskytuje i možnosti svařování jednotlivých vrstev navaření (používá řízenou osu zdvihu hořáku), je možné vybavit stroj také řízeným systémem nahřívání navařovaného dílu s digitálním odměřováním povrchové teploty.

 

TYPY

- Excelentním doplňkem je sofistikovaný dálkový ovladač Mighty Controler. Jde o volně programovatelné zařízení, kterým je možné ovládat všechny potřebné funkce stroje přímo během svařování

- Řídící systém stroje je dobře propracovaný, poskytuje on-line informaci o aktuálních otáčkách a aktuální postupové rychlosti svařování. Obsluha probíhá za pomocí standardního vícevrstvého MENU.

- Programové kompilace poskytují dokonalé možnosti plně automatizované výroby složené z mnoha odlišných svarů

- Dvouhořákové verze neomezují uživatele při výrobě technologicky složitých výrobků. Jednou metodou lze vařit kořen svaru, jinou metodou lze provádět krycí vrstvy.

- Naklápěcí koník výrazně rozšiřuje použitelnost stroje o polohové svařování v úhlech 0 - 90°

- Digitální podavače studeného drátu poskytují precisní výsledky svařování v nejširším spektru užití. 

 

PRACOVNÍ VÝKONY

HODNOTA

Maximální nosnost statická

15,0 Kg

Točivý moment na hřídeli hlavního vřetene

34,0 Nm

Točivý moment na hřídeli koníku (pohon je synchronizovaný s hlavním vřetenem) *

34,0 Nm

Rozsah otáček

0 - 30 rpm

Provozní zatížitelnost **

16/6
PRACOVNÍ ROZMĚRY

HODNOTA

Maximální točný průměr 150,0 mm
Rozměr mezi přírubou hlavního vřetene a přírubou vřetene koníku 500,0 - 1500,0 mm
Průchozí otvor hlavním vřetenem 28,0 mm
Průměr příruby hlavního vřetene - zároveň doporučený průměr univerzálního sklíčidla 125,0 mm
Průchozí otvor vřetenem koníku 28,0 mm
Průměr příruby vřetene koníku - zároveň doporučený průměr univerzálního sklíčidla 125,0 mm
POHYBOVÉ OSY  HODNOTA 
Rotace hlavního vřetene Programově řízená osa
Rotace vřetene koníku (synchronizováno s hlavním vřetenem) * Programově řízená osa
Elevace centrálního ramene 0 - 55 stupňů, manuální osa
Podélný pohyb ramene hořáku Statický, nebo manuální osa
Zdvih ramene hořáku Pneumatický
Precisní nastavení výšky hořáku  +/- 15,0 mm, manuální osa
TECHNOLOGIE SVAŘOVÁNÍ A OVLÁDÁNÍ  HODNOTA
Vhodné metody svařování TIG
Vřetenem přenášený svařovací proud pro DC napětí 350A
Vřetenem přenášený svařovací proud pro AC napětí 270A
Připojení svařovacího zařízení systémem START/STOP Ano
Připojení svařovacího zařízení programovou logikou UP/DOWN Ano
Dálkový ovladač * Ano
ENERGIE, MÉDIA A PROSTŘEDÍ HODNOTA 
Napájení ze sítě 3x400V/N/PE/50Hz
Stlačený vzduch (suchý, čistý) 0,5 - 0,7 MPa
Charakteristika umístění na pracovní pozici Volně stojící, s doporučením ukotvit
Třída krytí IP 51 C
Příkon instalační ***
ROZMĚRY HODNOTA 
Výška 2374 mm
Délka 1815 mm
Hloubka 1101 mm
Hmotnost *** 700 Kg

 

* Položka je volitelná, nebo existuje ve více provedeních, které se vzájemně odlišují funkcionalitou. Uvedené údaje platí pro nejvyšší varianty.

** 8/5 = zatížení v jedné směně /// 16/6 = průmyslové zatížení /// 24/7 = nepřetržité zatížení.

*** Data nelze poskytnout zcela přesně, protože jsou závislá na zvolené konfiguraci stroje. Uvedena je maximální efektivní hodnota.

 

...Změna technických parametrů je vyhrazena bez předchozího upozornění.