Poszerzenie Systemu Sterowania R3 o dalsze 34 miejsc pamięci