Zadejte kód

Lineární svařovací automat AWL 2050.25 LIFT

Určením stroje je práce průmyslu to s vysokým hodinovým zatížením. Stroj může pracovat v režimu ručním nebo automatickém s vyšší úrovní automatických funkcí včetně funkcí pro zvýšení produktivity práce. Řídící system LCS 06 přináší jedinečně propracovaný přístup k funkcím, včetně komunikace se svářečkou.

 

Jedná se o zakázkové řešení, které je poskytováno pouze na míru. Vzhledem ke komplexnosti celého systému a jeho částí je vždy nutná velmi důkladná konzultace požadavků. Případná proveditelnost a finální technické řešení projektu je poskytováno jako speciální projektové řešení a vždy přesně podle parametrů požadovaných produktů, konkrétní aplikace, nebo výrobního programu zákazníka.

 

 

 • AWL 2050.25 LIFT je automat podélného svařování na měděnou podložku s oboustranným držením svařence o maximální délce 2050mm a s řízenou ochranou kořene svaru inertním plynem systémem CascadeGas. Základna stroje je vyrobena z oceli a je bočně nesena robustním centrálním sloupcem s hydraulickým zdvihem. Všechny elektronické prvky stroje a chladicí systém jsou umístěny uvnitř této základny, případně v konstrukci nosného sloupce. Stroj je určen pro svařování metodou TIG DC, TIG AC, Plasma Weld DC, Plasma Weld AC a je vhodný pro svařování legované a nelegované oceli, CrNi oceli, mědi, hliníku, titanu a dalších materiálů, jako je pozinkovaná ocel a aluminizovaná ocel.

 • Konstrukce silových ramen stroje je řešena jako ocelová svařovaná poloskořepinová prostorová konstrukce, která se díky unikátnímu návrhu pružností vyznačuje řízenou flexibilitou. Obě ramena jsou fixována do centrálního bloku, který fixuje svařovací trn, levé rameno nese lineární vedení supportu hořáku. Přítlak polotovaru ke svařovacímu trnu je realizován pneumaticky přes převodové páky s příčně nastavitelnými segmenty vyrobenými z vysoce kvalitní slitiny typu CuCrZr (zakázkově lze stroj vybavit segmenty z nerezové oceli, které jsou nezbytné například pro svařování hliníku kvůli lepšímu ochlazení po svařování).

 • Centrální blok je umístěn na prostorově svařované robustní konstrukci, ve které je umístěna řídící elektronika. Prostřednictvím hydraulického zdvihacího mechanismu lze dosáhnout maximálního průměru svařence 2500 mm. Hydraulický zdvihací mechanismus je nesen na lineárních vedeních na robustním centrálním sloupci s dvěma stabilizačními podpěrami a hydraulickým válcem o délce zdvihu 1490mm. Zdvih je ovládán elektronicky na ovládacím panelu stroje.

 • Při konstrukci zařízení jsme vyřešili i problém odsávání zplodin svařování integrací odsávacího kanálu přímo do konstrukce, bez negativního vlivu na proces svařování, což je výhodou zejména při svařování pozinkovaných materiálů. Připojení tohoto zařízení je řešeno trubkou o průměru 100 mm.

 • Součástí konstrukce jsou dostatečně dimenzované ocelové lávky pro pohodlnou obsluhu stroje i v případě svařování větších průměrů, kdy je základna stroje vyzvednuta. Tyto lávky jsou pevně spojeny se základnou stroje, plynule se tedy zdvihají spolu se strojem a jsou vybaveny bezpečnostní zábradlím pro zajištění obsluhy proti pádu.

 • Svařovací trn je vyroben z nízkolegované oceli s velkou pevností v ohybu. Na podkladovém trnu je namontována unikátně konstruovaná přesně obrobená podkladová lišta ze slitiny CuCrZr vnitřně chlazená kapalinou, ve které je zároveň integrován CascadeGas systém pro úsporu ochrynného plynu při ochraně kořene svaru. Podkladovou lištu lze zakázkově vyrobit z nerezové oceli, která je nezbytná například pro svařování hliníku.

 • Management plynů je rozdělen na tři nezávislé cesty. Cestu hořákovou, cestu dochlazení svarové stopy a cestu formovacího plynu. Cesta formovacího plynu využívá unikátní kaskádový systém ochrany kořene svaru CascadeGas. Soustava ventilů přepíná rozvod formovacího plynu tak, že plyn chrání kořen svaru pouze v nezbytné délce v závislosti na momentální poloze svařovacího hořáku, dle které systém CascadeGas automaticky rozděluje formovací plyn do sekcí. Výsledkem je, že spotřeba formovacího plynu je významně snížena o 80%. Všechny trasy plynu jsou vybaveny přesnými průtokoměry a ventily, které přesně řídí průtok plynů.

 • Support hořáku je vybaven pneumaticky ovládaným držákem hořáku, který pro usnadnění vizuální kontroly stavu dílů hořáku parkuje v horizontální poloze. Pohon supportu zajišťuje bezvůlová soustava servomotoru, planetové převodovky a řemenového převodu. Pozicování hořáku opakovatelnou přesnost 0,2 mm rychlost svařování od 10 cm/min do 300 cm/min, rychloposuv je 600 cm/min.

 • Stroj je vybaven podavačem studeného drátu HST CREATIVE CW 09, který rozšiřuje možnosti použití zařízení při svařování silnějších plechů. Podavač studeného drátu je plně kontrolován řídícím systémem stroje a přináší maximální možnosti nastavení parametrů.

 • Automat je ovládán vynikajícím digitálním řídícím systémem LCS 06, který je navržen speciálně pro stroje provádějící podélné svary. Systém disponuje širokou funkční výbavou, která řeší veškeré známé potřeby lineárního svařování. LSC 06 navíc ovládá celé spektrum zajímavých a sofistikovaných funkcí včetně regulace výkonu svařování logikou UP/DOWN.

 

 


 

Hlavní výhody

√  Možnost nastavení pracovní výšky stroje pro rozsah maximálního průměru svařence 2500 mm s využitím hydrauliky.

√  Mechanická konstrukce s řízenou flexibilitou a upínání přítlačnými segmenty s nastavitelnou upínací silou a roztečí pro optimalizaci upnutí.

  Použití vysocekvalitní slitiny typu CuCrZr pro podkladovou lištu i pro přítlačné segmenty násobně zvyšuje životnost namáhaných dílů.

  Parkování hořáku v horizontální poloze usnadňuje vizuální kontrolu dílů hořáku, pro eliminaci zmetkovitosti podmíněné vadami hořáku.

√  Třícestný management technických plynů s unikátním CascadeGas spořícím 80% plynu pro formování kořene svaru.

√  Kapalinový chladící systém integrovaný přímo do konstrukce stoje s chladícím výkonem postačujícím pro současné chlazení trnu i hořáku.

  Možnost doplnění digitální podavač studeného drátu řízený přímo systémem umožňuje provádění normalizovaných převýšených svarů.

√  Integrovaný odsávací systém pro vysokopodtlakové odsávání přímo od hořáku s vysokou účinností pro odsávání vysoce kouřivých metod.

√  Řídící systém LCS06 s propracovanými funkcemi a účelovými programy pro řízené fázování výroby významně zvyšující produktivitu práce.

LCS 6  je digitální řídící systém, který je navržen speciálně pro stroje provádějící podélné svary. Systém disponuje širokou funkční výbavou, která řeší veškeré známé potřeby lineálního svařování. Údaje jsou přehledem možností řídícího systému, nikoliv stroje, a nedávají si za cíl podrobně vysvětlit jednotlivé prvky. To zejména z důvodu obtížné srozumitelnosti některých složitějších funkcí nebo výbavy. Pro podrobnosti se obracejte na obchodní oddělení HST CREATIVE, nebo na technické oddělení.

 

 

lcs06_nahled.png

 

 

Řídící systém LCS 06 pro lineární svařovací automaty AWL

 

Základní režimy

 • K dispozici je plně automatický režim, kdy zařízení ovládá pohyb hořáku a veškeré další funkce plně automaticky. Obsluha stroje se v tomto režimu omezuje na zakládání materiálu pro svaření a jeho vyjmutí po zavaření.

 • Manuální režim svařování je plně ruční, veškeré funkce stroje je nutné vyvolat na ovladačích. Tento režim je optimální pro kusovou výrobu a také při nastavování nových parametrů.

 • Režim No Weld umožňuje prohlédnout si celý sestavený program naprázdno (svařovací zdroje je deaktivován).

 

Pracovní režimy

 • Nepřerušený svar

 • Stehování

 • Bodování

 • Bodování s následnám převařením

 • Režim posunutého svaru

 • Svařování od středu

 • Počáteční steh

 

Pracovní funkce

 • Nastavení délky předfuku ochranného plynu.

 • Nastavení počátku svaru. Definuje kde stroj zahájí svařování.

 • Nastavení zpoždění pro nahřátí materiálu.

 • Nastavení délky svaru. Definuje jak dlouhý bude svar.

 • Funkce předčasného stopu. Umožňuje nastavit, jak daleko od zamýšleného konce svářečka ukončí svařování.

 • Stehování je funkcí, která umožní provést na výrobku libovolný počet stehů, libovolně dlouhých.

 • Bodování je funkcí, která umožní provést na výrobku libovolný počet bodů.

 • Volba programu svářečky

 

Programování

 • LSC 6 je systém, který umožňuje uživateli ukládat do memory boxů (místa v paměti) komplexní nastavení konkrétního výrobku.

 • Je možné programy pojmenovat slovně a spárovat je s programy na svářečce.

 • Volných memory boxů je 100.

 

Podpůrné funkce

 • Potvrzení svařovacího oblouku. Stroj čeká na signál ze svařovacího stroje, a teprve po jeho obdržení zahájí program nastavený pracovní cyklus. Tato funkce je zásadní pro svařování tenkých materiálů, zejména potom hliníku. Funkcí je také eliminovány nespolehlivé zápaly svářečky.

 • Kontrolní systém. Vysokou technickou úroveň podtrhuje kontrolní systém, který sleduje správnost nastavení a blokuje stroj při funkční nebo uživatelské chybě. Chyby jsou jmenovitě vypsány displejem a jsou zároveň indikovány svítící LED "Incomplete".

 • Funkce AR. Zcela unikátní je funkce AR, která umožňuje svařovat i plechy, které nejsou ustřižené rovně, bez nutnosti přepínat nebo otáčet celý materiál. Tato funkce je v praxi nedocenitelná, protože umožní svařit nepřesně ustřižené plechy s produktivitou, kterou stroj bez takové funkce nemůže nikdy dosáhnout.

 • Funkce středového svaru. Umožňuje provést svařování od středu doprava, poté se hořák vrátí ke středu na již zavařené místo a provede svar doleva. Funkce je vhodná pro svařování silnějších materiálů v situaci, kdy jsou svařované trubky extrémě nepřesné.

 

PRACOVNÍ VÝKONY

HODNOTA

Maximální postupová rychlost svařování

 300,0 cm/min

Minimální postupová rychlost svařování

 10,0 cm/min

Maximální vyvinutý specifický tlak přidržení plechu pláště/trubky

  250,0 N/mm2

Minimální vyvinutý specifický tlak přidržení plechu pláště/trubky

0,35 N/mm2

Provozní zatížitelnost **

24/7
PRACOVNÍ ROZMĚRY

HODNOTA

Maximální délka pláště/trubky 2050,0 mm
Minimální efektivní délka pláště/trubky 50,0 mm
Maximální průměr pláště/trubky, kdy je svařovaný plášť/trubka v dokonale kulatém tvaru 2500,0 mm
Minimální průměr pláště/trubky (možnost výběru optimálního trnu svařování) * 120,0 mm
Maximální efektivní síla svařovaného pláště/trubky 3,0 mm
Maximální síla svařovaného pláště/trubky 4,0 mm
Minimální efektivní síla svařovaného pláště/trubky 0,3 mm
POHYBOVÉ OSY  HODNOTA 
Pohyb hořákové hlavy Programově řízená osa
Precisní nastavení polohy hořáku +/- 10,0 mm, manuální osa
Precisní nastavení polohy podávání studeného drátu * +/- 5,0 mm, manuální osa
TECHNOLOGIE SVAŘOVÁNÍ A OVLÁDÁNÍ  HODNOTA
Vhodné metody svařování TIG AC/DC, Plasma Weld AC/DC
Řízené formování kořene svaru Systém CascadeGas
Připojení svařovacího zařízení systémem START/STOP Ano
Řízení startovací sekvence svařovacího zdroje Ano
Přesné řízení pneumatického přítlaku svařovaného pláště/trubky Ano
Automatické fázování upnutí pláště/trubky * Ano
Programově řízené podávání drátu (0,6 / 0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,6 mm)(Fe / CrNi / CrMo / Flux / Al / Cu) * Ano
ENERGIE A PROSTŘEDÍ HODNOTA 
Napájení ze sítě 3x400V/N/PE/50Hz
Stlačený vzduch (suchý, čistý) 0,5 - 0,7 MPa
Ochranné plyny pro svařovací hořák a přídavná ochranná zařízení 2 nezávislé cesty
Ochranný plyn pro formování kořene svaru systémem CascadeGas 1 nezávislá cesta
Charakteristika umístění na pracovní pozici Volně stojící
Třída krytí IP 51 C
Příkon instalační ***  - 
ROZMĚRY HODNOTA 
Výška ***
Šířka ***
Hloubka ***
Hmotnost *** 2100 kg

 

* Položka je volitelná, nebo existuje ve více provedeních, které se vzájemně odlišují funkcionalitou. Uvedené údaje platí pro nejvyšší varianty.

** 8/5 = zatížení v jedné směně /// 16/6 = průmyslové zatížení /// 24/7 = nepřetržité zatížení.

*** Data nelze poskytnout zcela přesně, protože jsou závislá na zvolené konfiguraci stroje. Uvedena je maximální efektivní hodnota.

 

...Změna technických parametrů je vyhrazena bez předchozího upozornění.