Zadejte kód

Horizontální svařovací automat HMS 1250.02

 

Nezbytný výběr

Zelené podbarvení značí prvek či díl, který musí být v některé z nabízených variant do stroje montován již při jeho výrobě a stroj bez něj nelze zprovoznit - objednat.

 

Konstrukční příplatek

Žluté podbarvení značí prvek či díl který musí být v některé z nabízených variant do stroje montován již při jeho výrobě, v zásadě jde o vybavení rozšiřující funkcionalitu.

 

Volné vybavení

Šedé podbarvení značí prvek či díl, kterým je možné osadit stroj kdykoli později, montáž je možná svépomocí, v zásadě jde o vybavení rozšiřující funkcionalitu.

Moderní svařovací automat určený především pro náročné obvodové svařování v průmyslových aplikacích a to i s vysokým hodinovým zatížením.

Celková koncepce svařovacího automatu je natolik univerzální, že je stroj možné použít pro jakékoli obvodové svařování a pro podmíněné podélné svařování (nelze svařovat na měděnou podložku - k tomuto účelu jsou vhodné naše automaty řady AWL). Svařovací automat je možné velmi dobře použít pro navařování vrstev a to jak po šroubovici horizontálně upnutého válce, tak pro navařování desek ve vertikální poloze. Stejná funkcionalita jako při navařování se úspěšně použivá při výrobě šnekových dopravníků. Duté vřeteno přináší navíc možnost svařovat trubkový a tyčový materiál, nebo formovat svar inertním plynem. Řídící systém RCS 06 přináší dokonalé funkce pro plnou automatizaci výrobního procesu obvodového svařování, nebo navařování.

 

 

 • HMS LEADER 1250.02 je sofistikovaný horizontální svařovací automat nové generace speciálně navržený pro obvodové svařování s možností podmíněného podélného svařování a funkcionality pro navařování na výrobcích o maximálním točném průměru 1250mm s maximální hmotností do 2500kg pro verze Mk.I, Mk.II a 2900kg pro verzi HighPower. Rozměr mezi přírubami vřeten může být 3500mm (základní délka) 10500mm.

 • Automat je dodáván ve třech produkčních verzích - Mk.IMk.II, nebo HighPower. Rozsah otáček vřetene u verze Mk.I je položen výše pro spíše lehčí výrobky menšího průměru, kdy se očekává rotování vyšší rychlostí, k dispozici je však menší točivý moment. Verze Mk.II univerzální rozsah otáček se středním točivým momentem pro použití s nejširším spektrem svařovaných výrobků standardních rozměrů. Rozsah otáček vřetene u verze HighPower je položen nízko, k dispozici je však vyšší točivý moment pro použití s objemnějšími výrobky větších průměrů, s hmotností bližší maximální povolenému zatížení automatu. Výběr produkční verze by tedy měl být závislý na očekávaném použití.

 • Prostorově řešená samonosná mechanická konstrukce nejvyšší kvality je dimenzovaná pro vysoké zátěže. Základní ocelové lože svařovacího automatu nese nosnou věž integrovaným pohonem na straně jedné a podpěrnou věž na straně druhé. Mezi oběma věžemi je ve výšce uložen podélný nosník na kterém jsou na přesných kladkových vedeních umístěny hořákové hlavy. Po lineárním kuličkovém vedení se pohybuje věžový koník. Při konstrukci svařovacího automatu jsme vyřešili i problém odsávání zplodin svařování integrací flexibilního odsávacího kanálu přímo do konstrukce. Centrální podpěra podélného nosníku může obsahovat výkonný systém chlazení čtyř svařovacích hořáků.

 • Koník lze osadit pohonem, pohony hlavního vřetene a koníku jsou spolu synchronizovány a řešeny jako bezvůlové. Krokový motor roztáčí přesnou planetovou převodovku, která pohání ozubené soukolí příčnými zuby. Hlavní vřeteno i koník mají stejné normalizované příruby pro montáž univerzálního sklíčidla 250mm, 315mm nebo 400mm.

 • Koník může být dodán s numericky řízenou osou T. Programově tak lze volit elevaci vřetene koníku v rozshu 0 - 90°. Tedy je možné využít tuto koncepční výhodu pro svařování v polohách, nebo dokonce k navařování velkých ploch po spirále. Přítlak koníku je řešený jako lineární blokovacím segmentem pracovním pneumatickým válcem 125mmse standardním zdvihem 350mm (na zakázku je možné zdvih zvětšit).

 • Hořáková hlava servopohon a je numericky řízená v ose X. Svařovací hlava je dodávána v provedení pro jednu svařovací technologii, kdy lze svařovací automat současně osadit dvěma technologiemi svařování na dvě hořákové hlavy (v případě dvou rozdílných technologií svařování, nebo dvou odlišných typů svářeček, je nutná konzultace). Při splnění technických požadavků mohou být na vyžádání obě hořákové hlavy osazeny nezávislým servopohonem v ose X (nutná konzultace technických požadavků). Rameno svařovacího hořáku má zdvih řešený jako numericky řízenou osu Z s ramenem mechanicky stavitelnýmve třech stupních volnosti a se zdvihem +/- 225 mm. Na konci ramene je precisní support polohy hořáku s bezvůlovým nastavením ve dvou osách +/- 15mm možností otočení 90° aretací polohy. Upnutí hořáku může býtprovedení MIG, TIG nebo PLASMA WELD (ostatní na vyžádání).

 • Rameno svařovacího hořáku může být vybaveno speciálním systémem pro sledování hořáku elektro-mechanickým senzorem. Tento systém je určen k automatickému nastavení polohy hořáku nad svařovaným materiálem během procesu svařování. Nastavení polohy probíhá automaticky na základě dat ze senzoru pomocí pohybových os svařovacího hořáku. Tento systém se skládá ze speciálního SW vybavení a snímače pro sledování polohy dráhy svaru, což je dotyková sonda, která převádí mechanický pohyb na magnetické pole snímané vnitřní Hallovou sondou. Snímač zachycuje jak údaje o výšce (osa Z), tak o boční poloze (osa X).

 • Součástí konfigurace může být i speciální systém pro svařování šnekových dopravníků včetně elektromagnetického snímače pro sledování polohy hořáku a také softwarové vybavení, které poskytuje plnou funkčnost a všechny myslitelné funkce pro svařování šnekových dopravníků s mechanicky nastavitelnou válečkovou podpěrou pro odvalování výrobku při svařování.

 • Na vyžádání lze svařovací automat vybavit také řízeným předehřívacím systémem pro ohřev výrobku na požadovanou teplotu před samotným svařovaním, limitní hodnota ohřevu je 600°C. V tom případě bude na druhé svařovací hlavě umístěn ohřívací hořák s teploměrem a infračerveným senzorem pro měření teploty, sada tedy obsahuje kompletní technologii, konstrukční prvky i SW vybavení. Po dosažení požadované teploty stroj plynule přejde do režimu svařování.
 • Automat je možné vybavit podavačem studeného drátu HST CREATIVE CW 09. Podavač studeného drátu je plně kontrolován řídícím systémem svařovacího automatu přináší maximální možnosti nastavení parametrů podávání a to včetně reverzace přídavného drátu.

 • Významným ulehčením pro obsluhu může být vybavení automatu speciálním Digitálním dálkovým ovladačem Mighty Controller, který zvyšuje flexibilitu variabilitu základní konfigurace automatu.

 • Automat je ovládán vynikajícím řídícím systémem RCS 06, který poskytuje všechny myslitelné fukce pro obvodové svařování, podstatné funkce pro podélné svařování a dokonale propracovanou funkcionalitu pro navařování po šroubovici i po spirále. Funkční výbava zahrnuje i akcelerace decelerace které jsou fázově programovatelné, řízení svařovacího generátoru odděleným programováním vyšší funkce regulace výkonu svařování. Možnost ukládání programů tvorba programových kompilací podtrhují vyspělost řídícího systému.

 

 

kontaktujte-nas.jpg

 

 


 

Možnosti použití z hlediska typu svaru a technologie

  Obvodové svařování s jedním, nebo dvěma stejnými hořáky. Více hořáků = úprava.

  Podélné svařování, nebo pendlování s řízenou pohybovou osou X.

  Osazení více rozdílnými technologiemi svařování (nutná konzultace).

  Lineární pendlování hořáku.

  Naklápění koníku 0 - 90°, provádění koutových a polohových svarů.

  Navařování po šroubovici s možností řízeného nahřívání.

  Navařování po spirále s interpolací rotace a posunu hořáku.

  Řízení svářečky digitálním protokolem Opencan, nebo analogově.

  Podávání studeného svařovacího drátu do svaru (TIG, PLASMA).

  Ochrana kořenové vrstvy svaru řízeným ventilem (max. 2 cesty).

Hlavní výhody

√  Řídící systém RCS 06 navržený speciáně pro úlohy obvodového svařování s vysokou funkční vybaveností.

 Bezvůlová koncepce pohonu ve skladbě: Krokový motor > Planetová převodovka > Převod ozubeným soukolím > Vřeteno.

√ Vřetena s průchozím otvorem s normalizovanou přírubou k připojení standardního univerzálního sklíčidla.

√ Přítlak koníku v podélné ose realizovaný pneumatickým válcem, pohyb po přesném lineárním vedení.

√ Propracované rameno hořáku s mnoha stupni volnosti dostahující vysoké variability pro vnitřní i vnější svařování.

√ Odolné provedení s krytím citlivých částí, přenos svařovacího proudu profesionálním frézovaným CuCrZr stěračem.

 

PRACOVNÍ VÝKONY

HODNOTA

Maximální nosnost statická (Mk.I / Mk.II / HighPower)

 2500,0 / 2500,0 / 2900,0 Kg

Točivý moment na hřídeli hlavního vřetene (Mk.I / Mk.II / HighPower)

  1066,0 / 1776,0 / 2487,0 Nm

Úhlová vůle na hřídeli hlavního vřetene statická (bez pružností daných zatížením)

Točivý moment na hřídeli koníku (pohon je synchronizovaný s hlavním vřetenem)(Mk.I / Mk.II / HighPower)

1066,0 / 1776,0 / 2487,0 Nm

Úhlová vůle na hřídeli koníku (bez pružností daných zatížením)

Točivý moment na hřídeli elevace vřetene koníku (osa T)

3931,2 Nm

Rozsah otáček (Mk.I / Mk.II / HighPower)

0 - 5,6 / 0 - 3,3 / 0 - 3,3 ot/min

Síla přítlaku koníku směrem k hlavnímu vřetenu

6000 N

Provozní zatížitelnost **

24/7
PRACOVNÍ ROZMĚRY

HODNOTA

Maximální točný průměr 1250,0 mm
Rozměr mezi přírubou hlavního vřetene a vřetene koníku * 3500,0 - 10500,0 mm
Půchozí otvor hlavním vřetenem 108,0 mm
Průměr příruby hlavního vřetene - zároveň doporučený průměr univerzálního sklíčidla * 250,0 mm, 315,0 mm, 400,0 mm
Průchozí otvor vřetenem koníku 108,0 mm
Průměr příruby vřetene koníku - zároveň doporučený průměr univerzálního sklíčidla * 250,0 mm, 315,0 mm, 400,0 mm
Zdvih pracovního válce přítlaku koníku (standarní dodávka, na přání může být zvětšen) 350,0 mm
POHYBOVÉ OSY  HODNOTA 
Rotace hlavního vřetene Programově řízená osa
Rotace vřetene koníku (synchronizováno s hlavním vřetenem) * Programově řízená osa
Elevace vřetene koníku (osa T) * 0 - 90 stupňů, řízená osa
Podélný pohyb ramene hořáku (osa X) Plný rozsah, řízená osa
Zdvih hořáku (osa Z)  +/- 225,0 mm, řízená osa
Nastavení základní polohy ramene (3 klouby)  Plný rozsah, manuální osa
Precisní nastavení polohy hořáku  +/- 15,0 mm, manuální osa
Precisní nastavení polohy podávání studeného drátu *  +/- 5,0 mm, manuální osa
TECHNOLOGIE SVAŘOVÁNÍ A OVLÁDÁNÍ  HODNOTA
Vhodné metody svařování MIG/MAG, TIG, Plasma Weld, Laser
Vřetenem přenášený svařovací proud pro DC napětí 550A
Vřetenem přenášený svařovací proud pro AC napětí 450A
Připojení svařovacího zařízení systémem START/STOP Ano
Připojení svařovacího zařízení programovou logikou UP/DOWN Ano
Automatické sledovaní polohy hořáku ve dvou osách X/Z - elektromechanický senzor (MIG/MAG, TIG) * Ano
Předehřívací systém pro ohřev výrobku před svařováním (600°C) * Ano
Automatický systém pro svařování šnekových dopravníků * Ano
Připojení svařovacího zařízení digitálním rozhraním CanOpen (CEBORA, LORCH) * Ano
Programově řízené podávání drátu (0,6 / 0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,6 mm)(Fe / CrNi / CrMo / Flux / Al / Cu) * Ano
Dálkový ovladač * Ano
ENERGIE A PROSTŘEDÍ HODNOTA 
Napájení ze sítě 3x400V/N/PE/50Hz
Stlačený vzduch (suchý, čistý) 0,5 - 0,7 MPa
Ochranné plyny pro svařování 1 nezávislá cesta
Ochranné plyny pro ochranu kořene svaru * 1 nezávislá cesta
Charakteristika umístění na pracovní pozici Volně stojící s nutností ukotvit
Třída krytí IP 51 C
Příkon instalační ***
ROZMĚRY HODNOTA 
Výška ***
Délka ***
Hloubka ***
Hmotnost *** 2500 Kg

 

* Položka je volitelná, nebo existuje ve více provedeních, které se vzájemně odlišují funkcionalitou. Uvedené údaje platí pro nejvyšší varianty.

** 8/5 = zatížení v jedné směně /// 16/6 = průmyslové zatížení /// 24/7 = nepřetržité zatížení.

*** Data nelze poskytnout zcela přesně, protože jsou závislá na zvolené konfiguraci stroje. Uvedena je maximální efektivní hodnota.

 

...Změna technických parametrů je vyhrazena bez předchozího upozornění.

...Zde uvedené informace popisují řídící systém RCS 06 jako celek se všemi jeho možnostmi, které však nemusí být dostupné pro každý stroj a to v závislosti na jeho technologických možnostech. Záleží také na zvolené konfiguraci stroje. Vždy je tedy nutné se nejprve seznámit se strojem, zda jeho technologické možnosti, i s ohledem na vámi zvolenou konfiguraci, všechny níže uvedené funkce podporují, či nikoliv. Údaje jsou přehledem možností řídícího systému, nikoliv stroje, a nedávají si za cíl podrobně vysvětlit jednotlivé prvky. To zejména z důvodu obtížné srozumitelnosti některých složitějších funkcí nebo výbavy. Pro podrobnosti se obracejte na obchodní oddělení HST CREATIVE, nebo na technické oddělení.

 

 

rcs06_nahled.png

 

 

Řídící systém RCS 06

 

PRACOVNÍ DATA

 

Základní volby

- Zadání pracovní činnosti (Rotační svařování.. Podélné svařování.. Šroubovice.. Spirála).

- Zadání průměru výrobku (Střední průměr svaru v mm).

- Přiřazení konkrétního svařovacího zdroje ke konkrétní svařovací hlavě.

 

OSY...Rotace

- Směr otáčení doleva nebo doprava.

- Zpoždění rotace před svařováním. Čas (sec) poté, kdy svařovacího zdroj odešle potvrzení stabilního oblouku.

- Počáteční akcelerace (úhel a hodnota).

- Úhel otočení (maximálně 720°, přesnost 0,1°).

- Akcelerace během otáčení (úhel a hodnota).

- Decelerace na konci otáčení pro precisní vytvoření uzavírací sekvence a bezdefektní napojení začátku a konce svaru při rotačním svařování (úhel a hodnota hořáku).

- Bod nula. Funkce přesného návratu do počátečního bodu (volba nejkratší cestou, nebo zpětně po celé dráze).

- Bodování. Automatický výpočet úhlů na základě zadání (zadání počtu bodů).

 

OSY...Pohybové

- Při rotačním svařování nastavení podélné polohy svařování na ose X a chování během pracovního cyklu.

- Při podélném svařování nastavení polohy zahájení svařování, zpoždění pohybu po zahájení svařování, celková délka svařování, ukončovací sekvence, chování během pracovního cyklu a také radiální poloha svaru na rotační ose.

- Úhel naklopení vřetene koníku 0 - 90° (některé stroje). Plynulý pohyb za využití přesného pohonu náklopu koníku, nebo logika funkce v případě že je stroj osazen koníkem s pneumaticky ovládaným zdvihem

 

OSY...Hořáku

- Výška svařování nastavená zdvižnou osou Z, nebo logika ovládání pneumatického zdvihu hořáku.

- Poloha svařování nastavená dalšími řízenými osami ramene hořáku (osy Z a K).

 

Pendel

- Zpoždění zahájení pendlování poté, kdy svářečka odešle signál potvrzení stabilního oblouku (sec).

- Frekvence oscilačního pohybu (v Hz).

- Výchylka vpravo a výchylka vlevo (v milimetrech pro každou stranu zvlášť, přesnost 0,1mm).

- Zpoždění vlevo, zpoždění vpravo, zpoždění ve středu (nastavuje linearitu pendlování, nastavení je v sec.).

- Výběr programového přiřazení pendlování některé z řízených os.

 

Podavač drátu (Rozšiřující výbava CW 03, nebo CW 09)

- Zpoždění zahájení podávání poté, kdy svářečka odešle signál potvrzení stabilního oblouku (sec).

- Frekvence podávání. Nastavuje frekvenci změn v rychlosti podávání drátu (v Hz).

- Horní rychlost podávání (A), spodní rychlost podávání (B). Nastavuje odděleně jednotlivé (AB) rychlosti podávání (0 - 10m/min).

- Střída. Nastavení poměru mezi horní (A) a spodní (B) podávací rychlostí (v procentech).

- Oscilační zatahování drátu. Změní smysl směru podávání drátu ve smyslu nastavení spodní podávací rychlosti (drát odhořívá v dávkách se všemi výhodami pramenícími z tohoto postupu podávání drátu).

- Zatažení drátu na konci svařování proti zbytkové oxidaci drátu (v mm).

 

Řízení zdroje

- Řízení svařovacího zdroje v závislosti na zvoleném systému. Plnohodnotné digitální ovládání prostřednictvím MASTER interface HST CREATIVE OpenCan. Nebo jednoduché analogové ovládání alalogovým prvkem REL02.

- Úhel sepnutí svařovacího zdroje (0 - 720°) a úhel vypnutí svařovacího zdroje (max. 720°).

 

Ochranný plyn

Předfuk a dofuk ochranného plynu do hořáku pro svařovací zdroj číslo 1 a  pro svařovací zdroj číslo 2.

Předfuk a dofuk formovacího ochranného plynu.

 

 

 

  

 

Další zařízení

- Nastavení digitálního dálkového ovladače "Mighty Controler".

- Ovládání kamerového systému HST CREATIVE NICK 03 (nastavení polohy, a parametrů snímání).

- Vysoce přesné ovládání snímání polohy svařování elektromagnetickým dotykovým čidlem.

- Scanování dat svařování a systém vyhodnocení kvality svařování.

- Připojení dalších externích systémů.

 

PROGRAMY - PAMĚŤOVÉ BOXY

- Stroj má paměťi pro uložení vlastních nastavení celého pracovního cyklu. Programy je možné pojmenovat, editovat, kopírovat, přesunovat (volných programových míst je 199)

 

PROGRAMY - KOMPILACE

- Programy uložené v Paměťových Boxech lze libovolně kombinovat do funkčních řad, které mohou vytvářet i složitý pracovní cyklus. Například je možné svařovat takto (plně automatický cyklus s vizuální kontrolou vždy při změně programu - funce BREAK):

Program 1 - Kořenová vrstva svaru provedená metodou TIG bez pendlování s postupovou rychlostí hořáku 45cm/min, bez přidávání přídavného drátu, svařovací výkon 72A.

Program 2 - Vrstva číslo dvě provedená metodou TIG s pendlováním hořáku a využitím podávání studeného drátu, postupová rychlost 65cm/min, svařovací výkon 160A.

Program 3 - Vrstva číslo tři provedená metodou MAG PULSE s pendlováním hořáku, postupová rychlost 72cm/min, svařovací výkon 235A.

 

RYCHLÉ VOLBY

- Volba mezi automatickým a ručním provozem stiskem jednoho tlačítka.

- No Weld funkce slouží k otestování nastavení bez svařování.

- Tlačítko "Triangulation". Speciální tlačítko které slouží k ukládání aktuálních poloh všech řízených os stroje na základě vizální kontroly obsluhou stroje. Stroj vizuální vstup zapíše jako zjištěné souřadnice ovládaných řízených os.

 

PŘÍMÉ FUNKCE

- Tlačítko testu ochranných plynů (po stisknutí otevře všechny plynové ventily).

- Tlačítko manuálního příklonu svařovacího hořáku.

- Tlačítko manuálního sepnutí pneumatického prvku (například lisování koníkem).

 


 

SVAŘOVANÉ DÍLY

- Stroj je univerzální a sofstikovaná výrobní jednotka se schopností svařování jakýchkoli průmyslové výroby v rámci rozměrových a hmotnostních limitů stroje. Je možné provádět rotační obvodové svary, koutové svary v poloze PA/PB díky naklápěcímu koníku (jen některé stroje) a také je možné provádět plnohodnotné podélné svary (jen stroje s řízenou osou X)

- Typická je výroba tlakových a netlakových nádob ze všech materiálů a všemi metodami obloukového svařování s vyjímkou metody SAW. Stroj díky vysoké celkové přesnosti umožnuje svařování strojních dílů, přírub, hřídelů, výměníků tepla, trubkovnic.

- Stroj je schopen pracovat v režimu navařování po šroubovici (jen některé stroje) a to jak na povrchu válce, tak povrchu desky navařováním po spirále naklopené na 90° (Jen stroje vybavené naklápěcím koníkem), spirálové navařování má interpolovanou rotaci a pohyb hořáku - změnu rychlosti rotace vřetene v závislosti na momentálním průměru. Speciální software poskytuje i možnosti svařování jednotlivých vrstev navaření (používá řízenou osu zdvihu hořáku), je možné vybavit stroj také řízeným systémem nahřívání navařovaného dílu s digitálním odměřováním povrchové teploty.

 

TYPY

- Excelentním doplňkem je sofistikovaný dálkový ovladač Mighty Controler. Jde o volně programovatelné zařízení, kterým je možné ovládat všechny potřebné funkce stroje přímo během svařování

- Řídící systém stroje je dobře propracovaný, poskytuje on-line informaci o aktuálních otáčkách a aktuální postupové rychlosti svařování. Obsluha probíhá za pomocí standardního vícevrstvého MENU.

- Programové kompilace poskytují dokonalé možnosti plně automatizované výroby složené z mnoha odlišných svarů

- Dvouhořákové verze neomezují uživatele při výrobě technologicky složitých výrobků. Jednou metodou lze vařit kořen svaru, jinou metodou lze provádět krycí vrstvy.

- Naklápěcí koník výrazně rozšiřuje použitelnost stroje o polohové svařování v úhlech 0 - 90°

- Digitální podavače studeného drátu poskytují precisní výsledky svařování v nejširším spektru užití. 

 

Stroj se základním vybavením

C, D, E

Horizontální svařovací automat HMS 1250.02

Kompletní základ stroje připravený k přesné konfiguraci

(( 1 )) Výběr varianty koníku v poháněné, nebo nepoháněné variantě
(( 2 )) Výběr ramene svařovacího hořáku a funkcionality prvku držení hořáku
(( 3 )) Výběr technologických doplňků a vylepšení
(( 4 )) Výběr svařovacího generátoru a dalšího příslušenství a doplňků

Základní volitelné vybavení

1.1

Příplatek za 1 000mm délky (základní délka mezi přírubami je 3500mm)

Kompletní skupina konstrukce, vedení a veškerých energetických drah

(( √ )) Položka je nezbytná pro zamýšlenou funkci stroje, NEMÁ ALTERNATIVU
(( Kombinace )) Výběr této položky prodlužuje pracovní délku stroje. MAXIMÁLNÍ POČET PRODLOUŽENÍ JE 7
(( Možnosti )) Zakázkově je možné změnit zdvih přítlačného válce i jeho sílu
(( Stav )) Jde o konstrukční výběr, který ovlivní formu stroje neměnným způsobem

1.2

Přídavné nohy portálu nad délku 5500mm (jeden pár)

Konstrukční doplněk pro zvýšení stability portálu, kdy má stroj mezi vřetenu větší délku než 5500mm

(( √ )) Přídavné nohy pro zvýšení stability a pevnosti nosného portálu hořákových hlav, NEMÁ ALTERNATIVU
(( Kombinace )) Nejsou
(( Možnosti )) Nejsou
(( Stav )) Montuje se přímo při výrobě

1.3

Nosič generátoru svařování integrovaný do hlavní nohy LEVÝ

Konstrukční doplněk sloužící jako police pro případný svařovací zdroj - LEVÁ strana pohledem z čela

(( √ )) Police svařovacího zdroje LEVÁ, MÁ ALTERNATIVU (1.4)
(( Kombinace )) S druhou, PRAVOU policí, v případě použití dvou svařovacích zdrojů současně
(( Možnosti )) Zakázkově úprava rozměrů pro konkrétní svařovací zdroj
(( Stav )) Montuje se přímo při výrobě

1.4

Nosič generátoru svařování integrovaný do hlavní nohy PRAVÝ

Konstrukční doplněk sloužící jako police pro případný svařovací zdroj - PRAVÁ strana pohledem z čela

(( √ )) Police svařovacího zdroje PRAVÁ, MÁ ALTERNATIVU (1.3)
(( Kombinace )) S druhou, LEVOU policí, v případě použití dvou svařovacích zdrojů současně
(( Možnosti )) Zakázkově úprava rozměrů pro konkrétní svařovací zdroj
(( Stav )) Montuje se přímo při výrobě

2.1

Koník bez možnosti elevace s volným vřetenem, pneu. přítlakem a brzdou

Kompletní koník bez elevace a volným vřetenem v ose rotace (příruba 250mm, otvor 78mm)

(( √ )) Položka je nezbytná pro zamýšlenou funkci stroje, MÁ ALTERNATIVU (2.2)
(( Kombinace )) Výběr této položky vylučuje výběr položky (2.2), lze osadit pohonem vřetene
(( Možnosti )) Zakázkově je možné změnit zdvih přítlačného válce i jeho sílu
(( Stav )) Montuje se přímo při výrobě

2.2

Koník s motorickou elevací, volným vřetenem, pneu. přítlakem a brzdou

Kompletní koník s motorickou elevací a volným vřetenem v ose rotace (příruba 250mm, otvor 78mm)

(( √ )) Položka je nezbytná pro zamýšlenou funkci stroje, MÁ ALTERNATIVU (2.1)
(( Kombinace )) Výběr této položky vylučuje výběr položky (2.1), lze osadit pohonem vřetene
(( Možnosti )) Zakázkově je možné změnit zdvih přítlačného válce i jeho sílu
(( Stav )) Montuje se přímo při výrobě

3.1

Pohon koníku synchronizovaný s hlavním vřetenem pro verzi Mk.I

Synchronizovaný pohon koníku rotační osy pro verzi Mk.I, kterým je možné osadit obě varianty koníku

(( √ )) Položka je volitelným prvkem pro navýšení točivého momentu na hřídeli rotace, NEMÁ ALTERNATIVU
(( Kombinace )) Tímto prvkem lze osadit obě varianty koníku, tzn. položky (2.1), nebo (2.2)
(( Možnosti )) Nejsou
(( Stav )) Montuje se přímo při výrobě

3.2

Pohon koníku synchronizovaný s hlavním vřetenem pro verzi Mk.II

Synchronizovaný pohon koníku rotační osy pro verzi Mk.II, kterým je možné osadit obě varianty koníku

(( √ )) Položka je volitelným prvkem pro navýšení točivého momentu na hřídeli rotace, NEMÁ ALTERNATIVU
(( Kombinace )) Tímto prvkem lze osadit obě varianty koníku, tzn. položky (2.1), nebo (2.2)
(( Možnosti )) Nejsou
(( Stav )) Montuje se přímo při výrobě

3.3

Pohon koníku synchronizovaný s hlavním vřetenem pro verzi HighPower

Synchronizovaný pohon koníku rotační osy pro verzi HighPower, kterým je možné osadit obě varianty koníku

(( √ )) Položka je volitelným prvkem pro navýšení točivého momentu na hřídeli rotace, NEMÁ ALTERNATIVU
(( Kombinace )) Tímto prvkem lze osadit obě varianty koníku, tzn. položky (2.1), nebo (2.2)
(( Možnosti )) Nejsou
(( Stav )) Montuje se přímo při výrobě

4.1

Přídavná hořáková hlava s elektrickým zdvihem - druhá řízená OSA Z

Přídavné rameno hořáku se supportem a elektricky řízeným zdvihem hořáku - druhá řízená osa Z

(( √ )) Položka je volitelná, pokud je nutné stroj osadit dvěma hořáky, NEMÁ ALTERNATIVU
(( Kombinace )) Dále se osadí položkou (5.1), (5.2), nebo (5.3)
(( Možnosti )) Maximální počet přídavných hořákových hlav na jednom stroji je jedna
(( Stav )) Montuje se přímo při výrobě

4.2

Servopohon přídavné hořákové hlavy - druhá nezávislá OSA X

Druhá nezávislá řízená OSA X pro podélný pohyb přídavné hlavy hořáku (4.1)

(( √ )) Položka je volitelná, NEMÁ ALTERNATIVU
(( Kombinace )) Nutné kombinovat s položkou (4.1) a digitálním řízením CanOpen (13.4)
(( Možnosti )) Nejsou
(( Stav )) Montuje se přímo při výrobě

5.1

ARM 2 ROTO FIXED pevná hlava (vhodné pouze s elektrickou osou Z)

Pevná hlavice hořáku s možností otočení do stran +/- 90° a rotací držáku hořáku s fixací po 30°

(( √ )) Položka je nezbytná pro zamýšlenou funkci stroje, MÁ ALTERNATIVU
(( Kombinace )) Tento prvek se dále osadí položkou (ARM 2 TILT TORCH HOLDER)
(( Možnosti )) Nejsou
(( Stav )) Lze instalovat jednoduchým úkonem bez použití speciálního nářadí

5.2

ARM 2 SLIDE hlava mechanická +/- 15mm, (osy X/Z/T/J)

Křížová hlavice s přesným nastavením +/- 15mm v osách X a Z a rotací držáku hořáku s fixací po 30°

(( √ )) Položka je nezbytná pro zamýšlenou funkci stroje, MÁ ALTERNATIVU
(( Kombinace )) Tento prvek se dále osadí položkou (ARM 2 TILT TORCH HOLDER)
(( Možnosti )) Nejsou
(( Stav )) Lze instalovat jednoduchým úkonem bez použití speciálního nářadí

5.3

ARM 2 ROTO SLIDE otočná hlava mechanická +/- 15mm, (osy X/Z/T/R/J)

Křížová hlavice s přesným nastavením +/- 15mm v osách X a Z, rotací držáku hořáku s fixací po 30° a možností otočení do stran +/- 90°

(( √ )) Položka je nezbytná pro zamýšlenou funkci stroje, MÁ ALTERNATIVU
(( Kombinace )) Tento prvek se dále osadí položkou (ARM 2 TILT TORCH HOLDER)
(( Možnosti )) Nejsou
(( Stav )) Lze instalovat jednoduchým úkonem bez použití speciálního nářadí

6.1

ARM 2 TILT TORCH HOLDER

Držák strojního MIG, nebo TIG hořáku s funkcí naklápění v pěti fixovaných úhlech po 15°

(( √ )) Položka je nezbytná pro zamýšlenou funkci stroje, NEMÁ ALTERNATIVU
(( Kombinace )) Na tento díl se, v případě instalace podávání studeného drátu, montuje ARM 2 SLIDEMICRO
(( Možnosti )) Volba průměru hořáku, který je do dílu upnutý, standard je 34mm. Vždy musí jít o přímý hořák
(( Stav )) Lze instalovat jednoduchým úkonem bez použití speciálního nářadí

6.2

ARM 2 TILT TORCH HOLDER + TIG HEIGHT SENZOR

Držák strojního TIG hořáku s elektromagnetickým senzorem pro snímání výšky hořáku nad svařencem

(( √ )) Lze použít pouze v kombinaci s elektrickým zdvihem hořáku - řízenou osou Z, MÁ ALTERNATIVU
(( Kombinace )) Na tento díl se, v případě instalace podávání studeného drátu, montuje ARM 2 SLIDEMICRO
(( Možnosti )) Volba průměru hořáku, který je do dílu upnutý, standard je 34mm. Vždy musí jít o přímý hořák
(( Stav )) Montuje se přímo při výrobě

6.3

ARM 2 TILT TORCH HOLDER + MIG HEIGHT SENZOR

Držák strojního MIG hořáku s elektromagnetickým senzorem pro snímání výšky hořáku nad svařencem

(( √ )) Lze použít pouze v kombinaci s elektrickým zdvihem hořáku - řízenou osou Z, MÁ ALTERNATIVU
(( Kombinace )) Na tento díl se, v případě instalace podávání studeného drátu, montuje ARM 2 SLIDEMICRO
(( Možnosti )) Volba průměru hořáku, který je do dílu upnutý, standard je 34mm. Vždy musí jít o přímý hořák
(( Stav )) Montuje se přímo při výrobě

9.1

Digitální podavač studeného drátu CW 09 (včetně elektroniky a zapojení)

Podavač přídavného drátu 1,2 a 1,6mm do svaru při TIG, nebo PLASMA WELD svařování

(( √ )) Položka rozšiřuje funkcionalitu stroje s dopadem na technologii svařování, NEMÁ ALTERNATIVU
(( Kombinace )) Pro správnou funkci je nutné vybrat položku ARM 2 SLIDEMICRO
(( Možnosti )) Nejsou
(( Stav )) Montuje se přímo při výrobě

9.2

ARM 2 SLIDEMICRO. Komplet podávání CW +/- 5mm (osy X/Z)

Koncový prvek podávání studeného drátu s možností jemného nastavení +/- 5mm s chlazeným průvlakem

(( √ )) Precisně zpracovaný komplet přivádí přídavný drát přímo do svaru, NEMÁ ALTERNATIVU
(( Kombinace )) Montuje se na ARM 2 TILT TORCH HOLDER
(( Možnosti )) Nejsou
(( Stav )) Lze instalovat jednoduchým úkonem bez použití speciálního nářadí

10.1

SET pro spínání formovací plynu

SET pro spínání formovacího plynu - jedna cesta

(( √ )) Pomocné zařízení zlepšující činnost stroje spínáním toku formovacího plynu, NEMÁ ALTERNATIVU
(( Kombinace )) Nejsou
(( Možnosti )) Nejsou
(( Stav )) Montuje se přímo při výrobě

10.2

FLOW A1 SET

Samostatný plovákový průtokoměr s přesným jehlovým ventilem. Montáž na plochu skrze otvor v konstrukci

(( √ )) Pomocné zařízení zlepšující činnost stroje, přinášející úspory plynu, NEMÁ ALTERNATIVU
(( Kombinace )) Montuje se na rám stroje, nebo lze usadit na Nosič průtokoměrů volně stojící, výška 950mm
(( Možnosti )) Nejsou
(( Stav )) Lze instalovat jednoduchým úkonem bez použití speciálního nářadí

11

SET centrálního chlazení svařovacího hořáku pro jednu až čtyři svářečky

Kapalinové chlazení pro až čtyři svařovací hořáky integrovaný do hlavní podpěry portálu hořákových hlav

(( √ )) Položka je volitelným prvkem, pokud svářečky není vybavena vlastním chlazením, NEMÁ ALTERNATIVU
(( Kombinace )) Nejsou
(( Možnosti )) Nejsou
(( Stav )) Montuje se přímo při výrobě

12

SET odsávání zplodin svařování

SET odsávání zplodin svařování integrující odsávací hubici, potrubí a koncový prvek pro připojení odsávání

(( √ )) Pomocný prvek sloužící pro připojení externího odsávacího systému zplodin, NEMÁ ALTERNATIVU
(( Kombinace )) Nejsou
(( Možnosti )) Nejsou
(( Stav )) Montuje se přímo při výrobě

13.1

Komplexní dálkový ovladač Mighty Controller

Digitální dálkový ovladač s podsvíceným displejem s možností volné konfigurace funkcionality tlačítek

(( √ )) Zlepšuje použitelnost stroje a usnadňuje přímou kontrolu svařování, NEMÁ ALTERNATIVU
(( Kombinace )) Je vhodné doplnit Držákem pro Mighty Controller
(( Možnosti )) Nejsou
(( Stav )) Lze instalovat jednoduchým úkonem bez použití speciálního nářadí

13.2

Držák pro Mighty Controller

Držák pro dálkový ovladač Mighty Controller volně montovatelný na jakoukoli plochu, nebo na stroj

(( √ )) Snižuje nebezpečí poškození dálkového ovladače Mighty Controller, NEMÁ ALTERNATIVU
(( Kombinace )) Používá se ve spojení s Mighty Controller
(( Možnosti )) Nejsou
(( Stav )) Lze instalovat jednoduchým úkonem bez použití speciálního nářadí

13.3

ANALOG SET pro připojení jedné další svářečky

Sada elektroniky a instalačních prvků pro připojení další svářečky k automatu

(( √ )) Rozšiřuje možnosti stroje o možnost paralelního svařování další svářečkou, NEMÁ ALTERNATIVU
(( Kombinace )) Na principu START/STOP lze použít s jakoukoli svářečkou
(( Možnosti )) Zakázkově lze připojit až čtyři současně pracující svářečky
(( Stav )) Montuje se přímo při výrobě

13.4

DIGITAL OPEN CAN SET

Sada elektroniky a instalačních prvků pro digitální připojení svářečky k automatu

(( √ )) Umožňuje plnohodnotné ovládání svářečky včetně přepínání programů, NEMÁ ALTERNATIVU
(( Kombinace )) Je použitelné jen se svářečkami HST CREATIVE, CEBORA, omezeně LORCH
(( Možnosti )) Lze připojit dvě nezávisle pracující svářečky
(( Stav )) Montuje se přímo při výrobě

14.1

Software PODÉLNÉ SVAŘOVÁNÍ A PENDLOVÁNÍ v ose X

Softwarová sada rozšiřující funkcionalitu stroje o podélné svařování a pendlování osou X v rotačním módu

(( √ )) Položka je volitelným prvkem pro rozšíření funkcionality stroje, NEMÁ ALTERNATIVU
(( Kombinace )) Lze použít pouze se servo pohonem pro podélný pohyb hlavy hořáku - řízenou osou X (4.1)
(( Možnosti )) Nejsou
(( Stav )) Instaluje se přímo při výrobě

14.2

Software NAVAŘOVÁNÍ PO ŠROUBOVICI A PO SPIRÁLE

Softwarová sada rozšiřující funkcionalitu stroje o vrstvené navařování po šroubovice nebo ve spirále

(( √ )) Položka je volitelným prvkem pro rozšíření funkcionality stroje, NEMÁ ALTERNATIVU
(( Kombinace )) Lze použít pouze se servo pohonem pro podélný pohyb hlavy hořáku - řízenou osou X (4.1)
(( Možnosti )) Nejsou
(( Stav )) Instaluje se přímo při výrobě

14.3

SET PŘEDEHŘÍVÁNÍ SVAŘENCE, integrováno do řídícího systému

Speciální sada předehřívání svařence obsahující kompletní technologii, konstrukční prvky i SW vybavení

(( √ )) Položka je určená pro ohřev materiálu před svařováním na nastavenou teplotu, NEMÁ ALTERNATIVU
(( Kombinace )) Nejsou
(( Možnosti )) Předehřívací hořák lze typově zvolit pro jakékoliv plynné palivo
(( Stav )) Jde o konstrukční výběr, který ovlivní formu stroje neměnným způsobem

Příslušenství

0.A

Tříčelisťové WELDING sklíčidlo 250mm

Tříčelisťové univerzální sklíčidlo s úpravou převodů pro svařování, otvor 78mm, hmotnost 22,2kg

(( √ )) Toto sklíčidlo lze namontovat na příruby vřeten bez přechodových prvků přímo, MÁ ALTERNATIVU
(( Kombinace )) Sklíčidlo je možné osadit rozšiřujícími segmenty (zakázkově)
(( Možnosti )) Lze zvolit jiná sklíčidla, ty je ale třeba montovat s použitím přechodových prvků
(( Stav )) Lze instalovat jednoduchým úkonem bez použití speciálního nářadí

0.A

Tříčelisťové WELDING sklíčidlo 315mm

Tříčelisťové univerzální sklíčidlo s úpravou převodů pro svařování, otvor 108mm, hmotnost 42,5kg

(( √ )) Toto sklíčidlo lze namontovat na příruby vřeten bez přechodových prvků přímo, MÁ ALTERNATIVU
(( Kombinace )) Sklíčidlo je možné osadit rozšiřujícími segmenty (zakázkově)
(( Možnosti )) Lze zvolit jiná sklíčidla, ty je ale třeba montovat s použitím přechodových prvků
(( Stav )) Lze instalovat jednoduchým úkonem bez použití speciálního nářadí

0.A

Tříčelisťové WELDING sklíčidlo 400mm

Tříčelisťové univerzální sklíčidlo s úpravou převodů pro svařování, otvor 144mm, hmotnost 76,1kg

(( √ )) Toto sklíčidlo lze namontovat na příruby vřeten bez přechodových prvků přímo, MÁ ALTERNATIVU
(( Kombinace )) Sklíčidlo je možné osadit rozšiřujícími segmenty (zakázkově)
(( Možnosti )) Lze zvolit jiná sklíčidla, ty je ale třeba montovat s použitím přechodových prvků
(( Stav )) Lze instalovat jednoduchým úkonem bez použití speciálního nářadí

-

Upínací Luneta 30 - 300mm, zdvih 130mm

Vertikálně i příčně stavitelná podpěra trubek s pneumatickým vrchním přítlakem a pěti kladkami

(( √ )) Toto příslušenství se montuje na lineární vedení stroje pomocí valivých hnízd, NEMÁ ALTERNATIVU
(( Kombinace )) Nejsou
(( Možnosti )) Zakázkově lze funkční rozsahy upravit
(( Stav )) Lze instalovat bez použití speciálního nářadí, osové seřízení je však obtížnější

-

Kolová podpěra PROSTOROVÁ 100 - 900mm (max. 350kg)

Vertikálně i příčně stavitelná podpěra trubek s nezávislými rameny pro optimální tečné podepření

(( √ )) Montuje se na lineární vedení stroje pomocí valivých hnízd, MÁ ALTERNATIVU (PODPĚRA SOUBĚŽNÁ)
(( Kombinace )) Nejsou
(( Možnosti )) Nejsou
(( Stav )) Lze instalovat jednoduchým úkonem bez použití speciálního nářadí

-

Kolová podpěra SOUBĚŽNÁ 100 - 900mm (max. 750kg)

Vertikálně i příčně stavitelná podpěra trubek s rameny svíranými oboustranným pohybovým šroubem

(( √ )) Montuje se na lineární vedení stroje pomocí svěrných klínů, MÁ ALTERNATIVU (PROST. PODPĚRA)
(( Kombinace )) Nejsou
(( Možnosti )) Nejsou
(( Stav )) Lze instalovat jednoduchým úkonem bez použití speciálního nářadí

Video - svařování hliníku

Video - Svařování šnekových dopravníků

Video - Digitální kamera IRIS NICK 3

Svařovací automat HMS 1250.02

Svařovací automat HMS 1250.02

Svařovací automat HMS 1250.02

Svařovací automat HMS 1250.02

Svařovací automat HMS 1250.02

Svařovací automat HMS 1250.02

Svařovací automat HMS 1250.02

Svařovací automat HMS 1250.02

Svařování šnekových dopravníků

Svařování šnekových dopravníků

Svařování šnekových dopravníků

Svařování šnekových dopravníků

Svařovací automat HMS 1250.02

Svařovací automat HMS 1250.02

Svařovací automat HMS 1250.02

Svařovací hlava s předehřívacím systémem

Svařovací automat HMS 1250.02

Svařovací automat HMS 1250.02

Svařovací automat HMS 1250.02

Svařovací automat HMS 1250.02

Svařovací automat HMS 1250.02

Svařovací automat HMS 1250.02

Svařovací automat HMS 1250.02

Svařovací automat HMS 1250.02

Svařovací automat HMS 1250.02