Enter the code

HAMMER SINGLE

...Určením stroje je práce v průmyslu a to i s vysokým hodinovým zatížením. Jednoúčelová koncepce stroje přináší ultimativní řešení výroby otevřených nádob a tanků. Stroj provádí výhradně obvodové svary tak, že jsou plášť a dno založeny a bezprostředně poté jsou vysoce produktivním způsobem zavařeny metodou TIG, nebo PLASMA WELD. Většina aplikací úspěšně probíhá bez předchozího stehování pláště a dna, ve vyjímečných případech stroj plášť a dno automaticky nastehuje a poté zavaří. Stroj svařuje technologickou podstatou na měděnou podložku, kterou tvoří zevnitř vložený automatický přípravek, který integruje systém formování kořene svaru. Řídící systém RCS 06 přináší dokonalé funkce pro plnou automatizaci tohoto výrobního procesu.

 

  • HAMMER 1207 SINGLE je speciální zařízení určené pro svařování středně velkých otevřených nádob a tanků do průměru 1200mm a délky 3500mmProstorově řešená samonosná mechanická konstrukce nejvyšší kvality je dimenzovaná pro vysoké zátěže. Stroj je na levém vřetenu osazen nosičem pneumatického rozevíracího přípravku, který integruje rozvod formovacího plynu pod svar. Přípravek namontován na vřeteno, které je uloženo v levé věži. Ta je podélně pohyblivá na přesném lineárním vedení, pohon obstarává pneumatický válec. Pravé vřeteno nese přitlačovací přípravek, který zabezpečuje perfektní dosednutí dna k plášti. Pravá věž je navíc vybavena vertikálně pohyblivou lisovací hlavou, která obstarává přitlačení právě svařované výseče dna s pláštěm na měděnou podložku přípravku. Také pravá věž je podélně pohyblivá na přesném lineárním vedení, pohon obstarává pneumatický válec.
  • Rotační pohon je řešen jako bezvůlový. Krokový motor roztáčí přesnou planetovou převodovku, která pohání ozubené soukolí s příčnými zuby.
  • Lisovací hlava na pravé věži hydraulicky řešený základní zdvih, tedy umožňuje nastavení pro různé průměry nádob. Samotný pracovní přítlak realizují vysoce výkonné tandemové pneumatické válce, které přenášejí svou sílu na přitlačovací kola vyrobená ze slitiny CuCrZr. Nosič svařovacího hořáku je vybaven funkcí pendlování.
  • Podstatnou částí stroje je soubor přípravků které nesou plášť a svařované dno, které může být jak ploché, tak klenuté. Přípravek umožňuje svařovat různé délky pláště s jedním konkrétním druhem dna, délka nádoby je tedy zcela variabilní. Naopak průměr nádoby je fixní vždy pro jeden svařovaný průměr. Výměna přípravků pro různé průměry nádob je ale snadná a trvá pouze několik minut díky centrálním spojům přípravku a univerzálního nosiče.
  • Stroj je možné vybavit podavačem studeného drátu HST CREATIVE CW 09. Podavač studeného drátu je plně kontrolován řídícím systémem stroje a přináší maximální možnosti nastavení parametrů podávání a to včetně reverzace přídavného drátu.
  • Významným ulehčením pro obsluhu může být vybavení stroje speciálním Digitálním dálkovým ovladačem Mighty Controller, který zvyšuje flexibilitu a variabilitu základního stroje.
  • Automat je ovládán vynikajícím řídícím systémem RCS 06, který poskytuje všechny myslitelné fukce pro rotační svařování. Funkční výbava zahrnuje i akcelerace a decelerace které jsou fázově programovatelné, řízení svařovacího generátoru s odděleným programováním a vyšší funkce regulace výkonu svařování. Možnost ukládání programů a tvorba programových kompilací podtrhují vyspělost řídícího systému.

 


 

Možnosti použití z hlediska typu svaru a technologie

  Obvodové svařování s jedním svařovacím hořákem.

  Pendlování hořáku s řízenou pohybovou osou W.

X  Osazení více rozdílnými technologiemi svařování.

X  Podélné svařování s řízenou pohybovou osou X.

X  Provádění koutových a polohových svarů.

X  Navařování po šroubovici s možností řízeného nahřívání.

X  Navařování po spirále s interpolací rotace a posunu hořáku.

  Řízení svářečky digitálním protokolem Opencan, nebo analogově.

  Podávání studeného svařovacího drátu do svaru (TIG, PLASMA).

  Ochrana kořenové vrstvy svaru řízeným ventilem (max. 2 cesty).

Hlavní výhody

√  Řídící systém RCS 06 navržený speciáně pro úlohy obvodového svařování s vysokou funkční vybaveností.

 Bezvůlová koncepce pohonu ve skladbě: Krokový motor > Planetová převodovka > Převod ozubeným soukolím > Vřeteno.

√ Vřetena s průchozím otvorem s normalizovanou přírubou k připojení i standardního univerzálního sklíčidla.

√ Přítlak věží v podélné ose sealizovaný pneumatickým válcem, pohyb po přesném lineárním vedení.

√ Odolné provedení s krytím citlivých částí, přenos svařovacího proudu profesionálním frézovaným CuCrZr stěračem.

 

...The information given here describes entire RCS 06 control system with all possibilities which however may not be available for every machine depending on technological possibilities of specific machine. It also depends on selected machine configuration. Therefore is always necessary get acquainted with the specific machine at first whether its technological possibilities, even with regard to the configuration you have chosen, support all functions described below, or not. Informations given in here are the overview about possibilities of control system, not the machine and do not give explanation of individual components because of difficult comprehensibility of more complicated functions and equipment. For more details, please, contact the technical department or sales of HST CREATIVE.

 

 

rcs06_nahled.png

 

 

Control system RCS 06

 

WORKING DATA

 

Basic choices

Settings of the basic informations about the production (Rotary welding, linear welding, Layered screw or spiral welding)

Settings of information about diameter of the product (Middle diameter of weld in mm)

Assigning of the specific welding source to the specific welding head.

 

Axis...Rotation

- The direction of the rotation - Left or Right

- The delay of the rotation before the welding (time after the confirmation of the stable arc is sent from the welding source)

- First acceleration (settings of angle and value)

- Angle of rotation (maximal 720°, exactness 0,1°)

- Acceleration during the turning (settings of angle and value)

- Deceleration at the end of the turning for creating of the precise closing sequence and defect-free connection of beginning and end of the weld in a rotary welding (settings of angle and value)

- Spot welding (function enables to put regularly placed welded points along the circumference of welded product)

- Return to start point 0 (exact return to the start point - settings as shorter way or the whole way back)

 

Axis...Motoric

In rotary mode of welding - the setting of the longitudinal welding position on the X Axis and its acting during the working cycle

In longitudinal mode of welding - the setting of the welding position, the delay of activity after the welding process has started, the final time of welding, finishing of the sequence, the acting during the working cycle and radial position of the weld on the rotary axis

- The angle of tailstock's spindle 0- 90° (some of the machines). The fluent movement using the exact drive of tailstock's tilt or the logic of this function in case that the machine is equipped by the tailstock with pneumatically controlled stroke.

 

Axis...Of the torch

- The height of welding set by Z axis or the logic of controlling the pneumatical stroke of the torch.

- The position of welding set by another controlled axises of the arm of the torch (Z and K axis or the five - axis jointed arm).

 

Pendel

- The delay of the pendel after the confirmation of the stable arc is sent by the welding source.

- Frequency of the oscillatory movement (Hz).

- Right/Left divergence (in mm, separately for each side, exactness 0,1mm).

- Right/Left delay, delay in the middle (sets the linearity of pendeling, setting in sec.).

- The choice of programmed pendeling to some of the controlled axises.

 

The wire feeder (feeder CW 03, or CW 09 is needed)

- The delay of starting the wire feeding after the sign of the stable arc is sent by the welding machine (sec).

- Frequency of feeding. The frequency of changes in the speed of feeding of the wire (Hz).

- The Top (A) and Bottom speed (B) of feeding. Individual speeds (AB) of feeding are set separately (0 - 10m/min).

- The crumb. Setting of ratio between Top and Bottom speed of feeding (set in %).

- Oscillating wire reversation. It changes the direction of the wire feeding in the sense of setting of the bottom feeding speed (the wire burns out in batches with all of the benefits of this wire feed procedure

- Wire is pull in at the end of welding to prevent residual oxidation of the wire.

 

Controlling the source

- Control of the welding source depending on the selected system. Full MASTER digital control via HST CREATIVE OpenCan interface. Or simple analog controling via the REL analog element.
- Set of welding source switching ON angle (0 - 720°) and welding source switching OFF angle (max. 720°).

 

Forming gas

Pre-blowing and after-blowing of forming gas into the torch for welding source number 1 and for welding source number 2.

Pre-blowing and after-blowing of forming gas.

 

 

 

 

 

 

 

 

Another device

- Setting of digital remote control "Mighty controller"

- Control of the HST CREATIVE NICK 03 camera system (position setting and shooting parameters).
- High-precision control of welding position above the welded surface sensing by electromagnetic touch sensor.
- Welding data scanning and welding quality evaluation system.
- Connection of other external systems.

 

PROGRAMS - MEMORY BOXES

The machine can memorize the own settings including the whole working cycle. There is a possibility to name, edit, copy, shift (199 free positions)

 

PROGRAMS - COMPILATION

- Programs safed in Memory boxes can be arbitrarily combinated into the functional lines and can create even the difficult working cycle. For example it is possible to weld like that (fully automated cycle with visual checking always with program changing - BREAK function):

 

Program 1 - The root layer of the weld done by TIG method without pendelling of the torch, speed range 45cm/min, without additional wire, power supply 72A.

Program 2 - The layer number two done by TIG method with pendelling of the torch and using the cold wire feeder, speed range 65 cm/min, power supply 160A.

Program 3 - The layer number three done by MAG PULSE method with pendelling of the torch, speed range 72cm/min, power supply 235 A.

 

QUICK OPTIONS

- Choice between automatic and manual mode at the touch of one button.

- "No Weld" function is available used to test the settings without welding.

- "Triangulation" button. A special button that is used to save the current positions of all controlled machine axes based on visual inspection by the operator. The machine records the visual input as the detected coordinates of the controlled axes.

 

DIRECT FUNCTIONS

Forming gas test button (opens all of the gas valves when pressed).
Welding torch manual tilt button.
- Button for manual closing of the pneumatic elements (for example tailstock pressing).

 


 

WELDED PARTS

- The machine is a universal and sophisticated production unit with the ability to weld any of the industrial production within the dimensional and weight limits of the machine. It is possible to perform rotary circumferential welds, fillet welds in the PA / PB position thanks to the tilting tailstock (only in the case of some of the machines) and it is also possible to perform full-fledged longitudinal welds (only the machines with controlled X axis).

- Typical is the production of pressure and non-pressure tanks from all materials with all of the methods of arc welding with the exception of the SAW method. Thanks to the high overall accuracy the machine enables welding of machine parts, flanges, shafts, heat exchangers, tube sheets.

- The machine is able to work in a layered screw welding mode (only the some machines) on the surface of the cylinder and also on the surface of the plate by the spiral layered welding tilted to the 90° (only the machines equipped with the tilting tailstock). Spiral layered welding has interpolated rotation and torch movement - change spindle rotation speed depending on the current diameter. The special software also provides the possibility of welding individual layers of layered welds (it uses a controlled Z axis of the torch stroke). It is also possible to equip the machine with the controlled preheating system of the welded part with digital surface temperature measurement.

 

 

TIPS FOR BETTER USE

- An excellent addition is the sophisticated Mighty Controler remote control. It is a freely programmable device by which is possible to control all of the necessary machine functions directly during the welding.

- The control system of the machine is well developed, it provides on-line information about the current rotation speed and the current progress speed. Operating is done using the standard multi-layer MENU.

- Software compilations provide perfect possibilities for fully automated production composite of many different welds.

- Double Torch versions does not restrict the users in the production of technologically complex products and aplications. One method can be used for welding of the root of the weld, another one can be used for the covering layers.

- The tilting tailstock significantly expands the usability of the machine by position welding at angles of 0 - 90°.

- Digital cold wire feeders provide precise welding results in the widest range of applications.

PRACOVNÍ VÝKONY

HODNOTA

Maximální nosnost statická

 1500,0 Kg

Točivý moment na hřídeli hlavního vřetene

  1776,0 Nm

Točivý moment na hřídeli koníku (pohon je synchronizovaný s hlavním vřetenem) *

1776,0 Nm

Rozsah otáček

0 - 3,3 ot/min

Síla přítlaku koníku směrem k hlavnímu vřetenu

6000 N

Provozní zatížitelnost **

24/7
PRACOVNÍ ROZMĚRY

HODNOTA

Maximální točný průměr 1200,0 mm
Délka svařované nádoby * 750,0 - 3500,0 mm
Půchozí otvor hlavním vřetenem 78,0 mm
Průměr příruby hlavního vřetene 250,0 mm
Průchozí otvor druhým koníku 78,0 mm
Průměr příruby druhého vřetene 250,0 mm
Zdvih pracovního válce přítlaku hlavní věže (standarní dodávka, na přání může být zvětšen) 650,0 mm
Zdvih pracovního válce přítlaku druhé věže (standarní dodávka, na přání může být zvětšen) 500,0 mm
POHYBOVÉ OSY  HODNOTA 
Rotace hlavního vřetene Programově řízená osa
Rotace druhého vřetene (synchronizováno s hlavním vřetenem) * Programově řízená osa
Zdvih hořáku (osa Z) *  Pneumaticky
Precisní nastavení polohy hořáku  +/- 15,0 mm, manuální osa
Pendlovací osa (osa W) * +/- 20,0 mm, řízená osa
Precisní nastavení polohy podávání studeného drátu *  +/- 5,0 mm, manuální osa
TECHNOLOGIE SVAŘOVÁNÍ A OVLÁDÁNÍ  HODNOTA
Vhodné metody svařování MAG, TIG, Plasma Weld
Vřetenem přenášený svařovací proud pro DC napětí 550A
Vřetenem přenášený svařovací proud pro AC napětí 450A
Připojení svařovacího zařízení analogovým systémem START/STOP Ano
Připojení svařovacího zařízení programovou logikou UP/DOWN Ano
Připojení svařovacího zařízení digitálním rozhraním CanOpen (CEBORA) * Ano
Programově řízené podávání drátu * Ano
Dálkový ovladač * Ano
ENERGIE A PROSTŘEDÍ HODNOTA 
Napájení ze sítě 3x400V/N/PE/50Hz
Stlačený vzduch (suchý, čistý) 0,5 - 0,7 MPa
Ochranné plyny pro svařování 1 nezávislá cesta
Ochranné plyny pro ochranu kořene svaru * 1 nezávislá cesta
Charakteristika umístění na pracovní pozici * Volně stojící s nutností ukotvit
Třída krytí IP 51 C
Příkon instalační ***
ROZMĚRY HODNOTA 
Výška ***
Délka ***
Hloubka ***
Hmotnost *** 2000 Kg

 

* Položka je volitelná, nebo existuje ve více provedeních, které se vzájemně odlišují funkcionalitou. Uvedené údaje platí pro nejvyšší varianty.

** 8/5 = zatížení v jedné směně /// 16/6 = průmyslové zatížení /// 24/7 = nepřetržité zatížení.

*** Data nelze poskytnout zcela přesně, protože jsou závislá na zvolené konfiguraci stroje. Uvedena je maximální efektivní hodnota.

 

...Změna technických parametrů je vyhrazena bez předchozího upozornění.