Odeslat seznam do HST CREATIVE

Zadejte kód

EWR Watchmaker 500.28

Nezbytný výběr

Zelené podbarvení značí prvek či díl, který musí být v některé z nabízených variant do stroje montován již při jeho výrobě a stroj bez něj nelze zprovoznit - objednat.

Konstrukční příplatek

Žluté podbarvení značí prvek či díl který musí být v některé z nabízených variant do stroje montován již při jeho výrobě, v zásadě jde o vybavení rozšiřující funkcionalitu.

Volné vybavení

Šedé podbarvení značí prvek či díl, kterým je možné osadit stroj kdykoli později, montáž je možná svépomocí, v zásadě jde o vybavení rozšiřující funkcionalitu.

38/ewr-800.28.t-rozstrel-e-shop.jpg
38/ewr-watchmaker_615x517_konfigurace.jpg
  • EWR WATCHMAKER 500.28 je přesný rotační automat maximálním točným průměrem 340mm maximální nosností 25kg. Rozměr mezi vřeteny (maximální délka výrobku) je 500mm.
  • Mechanická konstrukce je navržena jako stolní, umožňující montaž na běžný pracovní stůl. Základní těleso stroje vynáší trn, na kterém je otočně umístěno rameno s blokem hlavního vřetene a přesným podélným vedením, po kterém se pohybuje koník a nosič hořáku.
  • Koník lze osadit pohonem, pohony hlavního vřetene koníku jsou spolu synchronizovány a řešeny jako bezvůlové. Krokový motor roztáčí přesnou planetovou převodovku, která pohání řemenové soukolí příčnými zuby. Hlavní vřeteno koník mají stejné normalizované příruby pro montáž univerzálního sklíčidla 125mm.
  • Přítlak koníku je řešený jako lineární s tažnou tyčí s přesným mechanickým nastavením přítlačné síly maticí a ovládací pákou.
  • Celé nosné rameno stroje je možné naklápět v rozsahu 0 - 90°, pohon elevace je plynulý prostřednictvím převodovky. Je tedy možné přesně nastavit jakoukoli polohu a to v zájmu optimalizace procesu svařování.
  • Rameno hořáku má pneumatický zdvih čtyři stupně volnostiNa konci ramene je precisní support polohy hořáku bezvůlovým nastavením ve dvou osách +/- 20mm možností otočení 90° aretací polohy.
  • Automat je možné vybavit podavačem studeného drátu HST CREATIVE CW 08 TWIN. Podavač studeného drátu je plně kontrolován řídícím systémem stroje přináší maximální možnosti nastavení parametrů podávání a to včetně reverzace přídavného drátu.
  • Automat je ovládán vynikajícím řídícím systémem RCS 06, který poskytuje všechny myslitelné fukce pro rotační svařování, včetně akcelerací decelerací rotačního pohybu, řízení svařovacího generátoru odděleným programováním vyšší funkce regulace výkonu svařování. Možnost ukládání programů tvorba programových kompilací podtrhují vyspělost řídícího systému. 

 

... Určením stroje je práce v přesné výrobě lehkých komponentů strojů, měřící a laboratorní techniky apod. Přesná konstrukce a tovární seřízení rovnoběžností v toleranci <0,2mm umožňuje svařování drobných a přesných dílů. Duté vřeteno přináší navíc možnost svařovat trubkový tyčový materiál, nebo formovat svar inertním plynem. Řídící systém RCS 06 přináší dokonalé funkce pro plnou automatizaci výrobního procesu rotačního svařování.


 

Hlavní výhody

  Vynikající řídící systém RCS 06 navržený speciáně pro úlohy svařování, vysoká funkční vybavenost, ovládání svařovacího generátoru.

  Elevace ramene 0 - 90° pro nalezení přesné polohy svařování.

  Precisní konstrukce a seřízení v přesnosti menší nežli 0,2mm.

  Bezvůlová koncepce pohonu ve skladbě: Krokový motor > Planetová převodovka > Převod ozubeným řemenem > Vřeteno.

  Vřetena s průchozím otvorem s normalizovanou přírubou k připojení standardního univerzálního sklíčidla.

  Možnost osazení koníku pohonem synchronizovaným s hlavním vřetenem (znásobení výkonu pohonů + možnost svařování tupých spojů).

  Propracované rameno hořáku s mnoha stupni volnosti dostahující vysoké variability.

  Možnost doplnění o digitální podavač studeného drátu řízený přímo systémem.

PRACOVNÍ VÝKONY

HODNOTA

Maximální nosnost statická

25,0 Kg

Točivý moment na hřídeli hlavního vřetene

34 Nm

Úhlová vůle na hřídeli hlavního vřetene statická (bez pružností vyvolaných zatížením)

Točivý moment na hřídeli koníku (pohon je synchronizovaný s hlavním vřetenem) *

34 Nm 

Úhlová vůle na hřídeli koníku (bez pružností daných zatížením) *

 -

Točivý moment na hřídeli elevace celého ramene (osa T) *

Postačuje pro statickou nosnost

Rozsah otáček hlavního vřetene (případně i koníku *)

0,05 - 25,0 ot/min 

Síla přítlaku koníku směrem k hlavnímu vřetenu

Provozní zatížitelnost **

16/6
PRACOVNÍ ROZMĚRY

HODNOTA

Maximální točný průměr 340,0 mm
Rozměr mezi přírubou hlavního vřetene a přírubou vřetene koníku 500,0 mm
Půchozí otvor hlavním vřetenem 28,0 mm
Průměr příruby hlavního vřetene - zároveň doporučený průměr univerzálního sklíčidla 125,0 mm
Průchozí otvor vřetenem koníku 28,0 mm
Průměr příruby vřetene koníku - zároveň doporučený průměr univerzálního sklíčidla 125,0 mm
Zdvih mechanického přítlaku koníku
POHYBOVÉ OSY  HODNOTA 
Rotace hlavního vřetene Programově řízená osa
Rotace vřetene koníku (synchronizováno s hlavním vřetenem) * Programově řízená osa 
Elevace celého ramene (osa T) * 0 - 90 stupňů, manuální osa
Podélný pohyb ramene hořáku Plný rozsah, manuální osa
Naklánění ramene hořáku  +/- 45 stupňů, manuální osa
Nastavení základní polohy ramene (3 klouby)  Plný rozsah, manuální osa
Upřesnění polohy hořáku (kulový kloub)  Plný rozsah, manuální osa
Precisní nastavení polohy hořáku  +/- 20,0mm, manuální osa
Precisní nastavení polohy podávání studeného drátu *  +/- 5,0mm, manuální osa
TECHNOLOGIE SVAŘOVÁNÍ A OVLÁDÁNÍ  HODNOTA
Vhodné metody svařování TIG, Plasma Welding, Laser
Vřetenem přenášený svařovací proud pro DC napětí 350A
Vřetenem přenášený svařovací proud pro AC 270A
Připojení svařovacího zařízení systémem START/STOP Ano
Připojení svařovacího zařízení programovou logikou UP/DOWN Ano
Programově řízené podávání drátu * Ano
Dálkový ovladač * Ano
ENERGIE, MÉDIA A PROSTŘEDÍ HODNOTA 
Napájení ze sítě 1x230V/N/PE/50Hz
Stlačený vzduch (suchý, čistý) 0,5 - 0,7MPa
Ochranné plyny pro svařování 1 nezávislá cesta
Ochranné plyny pro ochranu kořene svaru * 2  nezávislé cesty
Charakteristika umístění na pracovní pozici Na pracovní stůl, nutnost zakotvit
Třída krytí IP 51 C
Příkon instalační ***
ROZMĚRY HODNOTA 
Výška 783 mm 
Délka 1435 mm 
Hloubka 900 mm 
Hmotnost *** 200 Kg 

 

* Položka je volitelná, nebo existuje ve více provedeních, které se vzájemně odlišují funkcionalitou. Uvedené údaje platí pro nejvyšší varianty.

** 8/5 = zatížení v jedné směně /// 16/6 = průmyslové zatížení /// 24/7 = nepřetržité zatížení.

*** Data nelze poskytnout zcela přesně, protože jsou závislá na zvolené konfiguraci stroje. Uvedena je maximální efektivní hodnota.

... Změna technických parametrů je vyhrazena bez předchozího upozornění.

... Zde uvedené údaje jsou přehledem možností stroje a nedávají si za cíl podrobně vysvětlit jednotlivé prvky. To zejména z důvodu obtížné srozumitelnosti některých složitějších funkcí nebo výbavy. Pro podrobnosti se obracejte na technické oddělení HST CREATIVE, nebo na obchodní oddělení.

 

 

Řídící systém RCS 06

 

RCS06_Cut_CZ

 

 

PRACOVNÍ DATA

 

Základní volby

- Zadání pracovní činnosti (Rotační svařování.. Podélné svařování.. Šroubovice.. Spirála).

- Zadání průměru výrobku (Střední průměr svaru v mm).

- Přiřazení konkrétního svařovacího zdroje ke konkrétní svařovací hlavě.

 

OSY...Rotace

- Směr otáčení doleva nebo doprava.

- Zpoždění rotace před svařováním. Čas (sec) poté, kdy svařovacího zdroj odešle potvrzení stabilního oblouku.

- Počáteční akcelerace (úhel a hodnota).

- Úhel otočení (maximálně 720°, přesnost 0,1°).

- Akcelerace během otáčení (úhel a hodnota).

- Decelerace na konci otáčení pro precisní vytvoření uzavírací sekvence a bezdefektní napojení začátku a konce svaru při rotačním svařování (úhel a hodnota hořáku).

- Bod nula. Funkce přesného návratu do počátečního bodu (volba nejkratší cestou, nebo zpětně po celé dráze).

- Bodování. Automatický výpočet úhlů na základě zadání (zadání počtu bodů).

 

OSY...Pohybové

- Při rotačním svařování nastavení podélné polohy svařování na ose X a chování během pracovního cyklu.

- Při podélném svařování nastavení polohy zahájení svařování, zpoždění pohybu po zahájení svařování, celková délka svařování, ukončovací sekvence, chování během pracovního cyklu a také radiální poloha svaru na rotační ose.

- Úhel naklopení vřetene koníku 0 - 90° (některé stroje). Plynulý pohyb za využití přesného pohonu náklopu koníku, nebo logika funkce v případě že je stroj osazen koníkem s pneumaticky ovládaným zdvihem

 

OSY...Hořáku

- Výška svařování nastavená zdvižnou osou Z, nebo logika ovládání pneumatického zdvihu hořáku.

- Poloha svařování nastavená dalšími řízenými osami ramene hořáku (osy Z a K).

 

Pendel

- Zpoždění zahájení pendlování poté, kdy svářečka odešle signál potvrzení stabilního oblouku (sec).

- Frekvence oscilačního pohybu (v Hz).

- Výchylka vpravo a výchylka vlevo (v milimetrech pro každou stranu zvlášť, přesnost 0,1mm).

- Zpoždění vlevo, zpoždění vpravo, zpoždění ve středu (nastavuje linearitu pendlování, nastavení je v sec.).

- Výběr programového přiřazení pendlování některé z řízených os.

 

Podavač drátu (Rozšiřující výbava CW 03)

- Zpoždění zahájení podávání poté, kdy svářečka odešle signál potvrzení stabilního oblouku (sec).

- Frekvence podávání. Nastavuje frekvenci změn v rychlosti podávání drátu (v Hz).

- Horní rychlost podávání (A), spodní rychlost podávání (B). Nastavuje odděleně jednotlivé (AB) rychlosti podávání (0 - 10m/min).

- Střída. Nastavení poměru mezi horní (A) a spodní (B) podávací rychlostí (v procentech).

- Oscolační zatahování drátu. Změní smysl směru podávání drátu ve smyslu nastavení spodní podávací rychlosti (drát odhořívá v dávkách se všemi výhodami pramenícími z tohoto postupu podávání drátu).

- Zatažení drátu na konci svařování proti zbytkové oxidaci drátu (v mm).

 

Řízení zdroje

- Řízení svařovacího zdroje v závislosti na zvoleném systému. Plnohodnotné digitální ovládání prostřednictvím MASTER interface HST CREATIVE OpenCan. Nebo jednoduché analogové ovládání alalogovým prvkem REL02.

- Úhel sepnutí svařovacího zdroje (0 - 720°) a úhel vypnutí svařovacího zdroje (max. 720°)

Ochranný plyn

- Předfuk a dofuk ochranného plynu do hořáku pro svařovací zdroj číslo 1 a  pro svařovací zdroj číslo 2.

- Předfuk a dofuk formovacího ochranného plynu.

 

Další zařízení

- Nastavení digitálního dálkového ovladače "Mighty Controler".

- Ovládání kamerového systému HST CREATIVE NICK 03 (nastavení polohy, a parametrů snímání).

- Vysoce přesné ovládání snímání polohy svařování elektromagnetickým dotykovým čidlem.

- Scanování dat svařování a systém vyhodnocení kvality svařování.

- Připojení dalších externích systémů.

 

PROGRAMY - PAMĚŤOVÉ BOXY

- Stroj má paměťi pro uložení vlastních nastavení celého pracovního cyklu. Programy je možné pojmenovat, editovat, kopírovat, přesunovat (volných programových míst je 199)

 

PROGRAMY - KOMPILACE

- Programy uložené v Paměťových Boxech lze libovolně kombinovat do funkčních řad, které mohou vytvářet i složitý pracovní cyklus. Například je možné svařovat takto (plně automatický cyklus s vizuální kontrolou vždy při změně programu - funce BREAK):

Program 1 - Kořenová vrstva svaru provedená metodou TIG bez pendlování s postupovou rychlostí hořáku 45cm/min, bez přidávání přídavného drátu, svařovací výkon 72A.

Program 2 - Vrstva číslo dvě provedená metodou TIG s pendlováním hořáku a využitím podávání studeného drátu, postupová rychlost 65cm/min, svařovací výkon 160A.

Program 3 - Vrstva číslo tři provedená metodou MAG PULSE s pendlováním hořáku, postupová rychlost 72cm/min, svařovací výkon 235A.

 

RYCHLÉ VOLBY

- Volba mezi automatickým a ručním provozem stiskem jednoho tlačítka.

- No Weld funkce slouží k otestování nastavení bez svařování.

- Tlačítko "Triangulation". Speciální tlačítko které slouží k ukládání aktuálních poloh všech řízených os stroje na základě vizální kontroly obsluhou stroje. Stroj vizuální vstup zapíše jako zjištěné souřadnice ovládaných řízených os.

 

PŘÍMÉ FUNKCE

- Tlačítko testu ochranných plynů (po stisknutí otevře všechny plynové ventily).

- Tlačítko manuálního příklonu svařovacího hořáku.

- Tlačítko manuálního sepnutí pneumatického prvku (například lisování koníkem).

 


 

SVAŘOVANÉ DÍLY

- Stroj je univerzální a sofstikovaná výrobní jednotka se schopností svařování jakýchkoli průmyslové výroby v rámci rozměrových a hmotnostních limitů stroje. Je možné provádět rotační obvodové svary, koutové svary v poloze PA/PB díky naklápěcímu koníku (jen některé stroje) a také je možné provádět plnohodnotné podélné svary (jen stroje s řízenou osou X)

- Typická je výroba tlakových a netlakových nádob ze všech materiálů a všemi metodami obloukového svařování s vyjímkou metody SAW. Stroj díky vysoké celkové přesnosti umožnuje svařování strojních dílů, přírub, hřídelů, výměníků tepla, trubkovnic.

- Stroj je schopen pracovat v režimu navařování po šroubovici (jen některé stroje) a to jak na povrchu válce, tak povrchu desky navařováním po spirále naklopené na 90° (Jen stroje vybavené naklápěcím koníkem), spirálové navařování má interpolovanou rotaci a pohyb hořáku - změnu rychlosti rotace vřetene v závislosti na momentálním průměru. Speciální software poskytuje i možnosti svařování jednotlivých vrstev navaření (používá řízenou osu zdvihu hořáku), je možné vybavit stroj také řízeným systémem nahřívání navařovaného dílu s digitálním odměřováním povrchové teploty.

 

TYPY

- Excelentním doplňkem je sofistikovaný dálkový ovladač Mighty Controler. Jde o volně programovatelné zařízení, kterým je možné ovládat všechny potřebné funkce stroje přímo během svařování

- Řídící systém stroje je dobře propracovaný, poskytuje on-line informaci o aktuálních otáčkách a aktuální postupové rychlosti svařování. Obsluha probíhá za pomocí standardního vícevrstvého MENU.

- Programové kompilace poskytují dokonalé možnosti plně automatizované výroby složené z mnoha odlišných svarů

- Dvouhořákové verze neomezují uživatele při výrobě technologicky složitých výrobků. Jednou metodou lze vařit kořen svaru, jinou metodou lze provádět krycí vrstvy.

- Naklápěcí koník výrazně rozšiřuje použitelnost stroje o polohové svařování v úhlech 0 - 90°

- Digitální podavače studeného drátu poskytují precisní výsledky svařování v nejširším spektru užití.

 


 

 

Stroj se základním vybavením

A

EWR Watchmaker 500.28 Mk.I

Specializovaný svařovací automat s nosností 25 kg, elevace 0 - 90°, otvor ve vřetenu 28 mm.

Dodávka zahrnuje stroj samotný ovládaný sofistikovaným řídícím systémem RCS06, kabel pro ovládání svářečky (bez konektoru svářečky)

Základní volitelné vybavení

0.B

Sklíčidlo 125mm

Tříčelisťové univerzální sklíčidlo s úpravou převodů pro svařování, otvor 28mm

√ Standardní soustředný pohyb upínacích segmentů
√ Vnitřní a vnější upínací segmenty
√ Upínací klička
√ Úprava snižující opotřebení převodů protékajícím proudem
√ Hmotnost 4 kg

1.1

Koník bez pohonu

Kompletní koník bez pohonu s volně se protáčejícím vřetenem na kuličkových ložiscích

√ Jde o volitelné vybavení stroje
√ Montáž a seřízení jsou provedeny ve výrobě
√ Dodatečná montáž je možná pouze odborným zásahem
√ Je vybaven přírubou pro sklíčidlo 125mm

1.2

Koník s pohonem pro verze Mk.I, Mk.II, Mk.II

Kompletní koník s pohonem, který je elektronicky synchronizovaný s hlavním vřetenem

√ Jde o volitelné vybavení stroje
√ Montáž a seřízení jsou provedeny ve výrobě
√ Dodatečná montáž je možná pouze odborným zásahem
√ Je vybaven přírubou pro sklíčidlo 125mm
√ Je osazen pohonem se všemi převody a připojením

2

Hořáková hlava s pneumatickým zdvihem pro jeden hořák

Kompletní hořáková hlava pro jeden svařovací hořák s pneumatickým zdvihem

3.1

ARM 2 SLIDE

Křížová hlava mechanická s pohybem +/- 20mm (osy X/Z/T/J) v bezvůlovém provedení

3.2

ARM 2 TILT TORCH HOLDER

Držák strojního MIG, nebo TIG hořáku s možností objednání průměru díry pro upnutí

3.3

ARM 2 SLIDE MICRO

Precisní komplet CW podávání studeného drátu +/- 5mm (osyX/Z)

3.4

ARM 2 GAS COVER

První díl nosiče systému ochrany svaru s upínačem

3.5

FLOW A1 SET

Sada jednocestného přivedení formovacího plynu pod svar nebo do prostoru svařování ovládaný řídícím systémem

√ Jde o volitelné vybavení stroje
√ Montáž zařízení je provedena ve výrobě
√ Dodatečná montáž je možná pouze odborným zásahem
√ SET obsahuje jednocestný plovákový průtokoměr
√ SET obsahuje řízený ventil a veškerý materiál

4

Podavač CW08 TWIN

Digitální podavač studeného drátu s kompletním připojením k nadřazenému řídícímu systému

√ Jde o volitelné vybavení stroje
√ Montáž zařízení je provedena ve výrobě
√ Dodatečná montáž je možná pouze odborným zásahem
√ SET obsahuje podavač, kabeláž, řídící systém, zdroje
√ Kompletní SW podporující digitálně řízené podávání drátu
√ Standardní vybavení pro podávání drátu 1,2 a 1,6mm

4.1

Naklápěcí nosič podavače CW08 TWIN

Pojízdný stojan pro umístění Podavače CW08 TWIN, výška 880mm, náklop platformy +/- 15°

5.2

Mighty Controller

Digitální, volně programovatelný dálkový ovladač se zobrazením hodnot na podsvíceném displeji

√ Jde o volitelné vybavení stroje
√ Slouží k dálkovému ovládání klíčových funkcí stroje
√ Zařízení komunikuje se strojem sběrnicí OpenBus
√ Tlačítka jsou volně programovatelná uživatelem
√ K dispozici jsou tři stránky, které lze libovolně vyvolávat
√ Podsvícený displej

5.3

Držák Mighty Controller

Držák pro dálkový ovladač Mighty Controller volně montovatelný na jakoukoli plochu nebo na stroj

√ Jde o volitelné vybavení stroje
√ Základnu tvoří 3D kloub který je možné polohovat

6.1

Analog SET pro připojení další svářečky

Kompletní sada vybavení a elektroniky pro připojení další jedná svářečky k automatu

√ Jde o volitelné vybavení stroje
√ Montáž zařízení je provedena ve výrobě
√ Dodatečná montáž je možná pouze odborným zásahem
√ SET obsahuje elektronickou desku pro řízení svářečky
√ SET obsahuje kabely, konektory a veškerý materiál

6.2

Digital OPEN CAN SET (CEBORA)

Kompletní sada vybavení a elektroniky pro připojení svářecího zdroje pomocí digitálního komunikačního rozhraní OPEN CAN (pouze svářecí zdroje CEBORA)

√ Jde o volitelné vybavení stroje
√ Montáž zařízení je provedena ve výrobě
√ Dodatečná montáž je možná pouze odborným zásahem
√ SET obsahuje elektronickou desku pro řízení svářečky
√ SET obsahuje kabely, konektory a veškerý materiál