EWR Hunter 1450.108 Mk.I

Základní popis

  • EWR HUNTER 1450.108 je univerzální rotační automat maximálním točným průměrem 650mm maximální nosností 270kg. Rozměr mezi vřeteny (maximální délka výrobku) je 1450mm.
  • Mechanická sendvičová konstrukce nese mohutný centrální blok do kterého je integrováno hlavní vřeteno. Centrální blok nese hlavní nosník lineárních drah vynášející podpůrný koník a rameno svařovacího hořáku. Komplet centrálního bloku a hlavního nosníku lze naklápět a to i jako řízenou osu T elevací rozshu - 90° s jasnou výhodou pro svařování polohách.
  • Koník lze osadit pohonem, pohony hlavního vřetene a koníku jsou spolu synchronizovány a řešeny jako bezvůlové. Krokový motor roztáčí přesnou planetovou převodovku, která pohání řemenové soukolí příčnými zuby. Hlavní vřeteno koník mají rozdílné normalizované příruby pro montáž univerzálního sklíčidla 315mm pro hlavní vřeteno a 125mm pro koník.
  • Přítlak koníku je řešený jako lineární blokovacím segmentem pracovním pneumatickým válcem 63mmse standardním zdvihem 50mm (na zakázku je možné zdvih zvětšit).
  • Hořáková hlava servopohon a je numericky řízená ose X. Rameno hořáku může mít prostý pneumatický zdvih čtyři stupně volnosti, nebo může být řešeno jako numericky řízená osa Z s ramenem mechanicky stavitelným ve čtyřech stupních volnosti. Na konci ramene je precisní support polohy hořáku s bezvůlovým nastavením ve dvou osách +/- 20mm možností otočení 90° aretací polohy. Kostka upnutí hořáku může být provedení MIG, TIG nebo PLASMA WELD.
  • Automat je možné vybavit podavačem studeného drátu HST CREATIVE CW 08 TWIN. Podavač studeného drátu je plně kontrolován řídícím systémem stroje přináší maximální možnosti nastavení parametrů podávání a to včetně reverzace přídavného drátu.
  • Automat je ovládán vynikajícím řídícím systémem RCS 06, který poskytuje všechny myslitelné fukce pro rotační svařování, podstatné funkce pro podélné svařování a dokonale propracovanou funkcionalitu pro navařování. Funkční výbava zahrnuje i akcelerace decelerace které jsou fázově programovatelné, řízení svařovacího generátoru odděleným programováním vyšší funkce regulace výkonu svařování. Možnost ukládání programů tvorba programových kompilací podtrhují vyspělost řídícího systému.

 

... Určením stroje je práce v celé šíři průmyslové výroby a to napříč obory. Stroj vyniká svou univerzálností a jeho promyšlená konstrukce umožňuje jakékoli rotační svařování pro podmíněné svařování podélných svarů (nelze svařovat na měděnou podložku - tomuto účelu jsou vhodné automaty řady AWL). Na automatu je možné svařovat jak velmi drobné díly, tak i rozměrné svařence. Stroj je možné velmi dobře použít pro navařování vrstev po šroubovici. Řídící systém RCS 06 přináší dokonalé funkce pro plnou automatizaci výrobního procesu rotačního svařování.


 

Hlavní výhody

√  Dokonale univerzální systém pro provádění rotačních lineárních svarů možností navařování po šroubovici.

  Elevace ramene - 90° pro nalezení přesné polohy svařování.

√  Vynikající řídící systém RCS 06 navržený speciáně pro úlohy svařování, vysoká funkční vybavenost, ovládání svařovacího generátoru.

√  Bezvůlová koncepce pohonu ve skladbě: Krokový motor > Planetová převodovka > Převod ozubeným řemenem > Vřeteno.

  Vřetena průchozím otvorem normalizovanou přírubou připojení standardního univerzálního sklíčidla.

  Možnost osazení koníku pohonem synchronizovaným hlavním vřetenem (znásobení výkonu pohonů + možnost svařování tupých spojů).

  Hořáková hlava řízená ose (podélná) v ose (svislá), propracované rameno hořáku mnoha stupni volnosti.

  Možnost doplnění digitální podavač studeného drátu řízený přímo systémem, pedlovací jednotku další zajímavé vybavení.

Technické údaje

PRACOVNÍ VÝKONY

HODNOTA

Maximální nosnost statická

270,0 Kg

Točivý moment na hřídeli hlavního vřetene

181,2 Nm

Úhlová vůle na hřídeli hlavního vřetene statická (bez pružností vyvolaných zatížením)

Točivý moment na hřídeli koníku (pohon je synchronizovaný s hlavním vřetenem) *

181,2 Nm

Úhlová vůle na hřídeli koníku (bez pružností daných zatížením) *

Točivý moment na hřídeli elevace celého ramene (osa T) *

7862,4 Nm 

Rozsah otáček hlavního vřetene (případně i koníku *)

0,02 - 11,1 ot/min

Síla přítlaku koníku směrem k hlavnímu vřetenu

Provozní zatížitelnost **

24/7
PRACOVNÍ ROZMĚRY

HODNOTA

Maximální točný průměr 650,0 mm
Rozměr mezi přírubou hlavního vřetene a přírubou vřetene koníku 1450,0 mm
Půchozí otvor hlavním vřetenem 108,0 mm
Průměr příruby hlavního vřetene - zároveň doporučený průměr univerzálního sklíčidla 315,0 mm
Doporučený rozměr upínací desky (deska má otvor 108mm) 650 x 14,0 mm
Průchozí otvor vřetenem koníku 28,0 mm
Průměr příruby vřetene koníku - zároveň doporučený průměr univerzálního sklíčidla 125,0 mm
Zdvih pracovního válce přítlaku koníku (standarní dodávka, na přání může být zvětšen) 50,0 mm 
POHYBOVÉ OSY  HODNOTA 
Rotace hlavního vřetene Programově řízená osa
Rotace vřetene koníku (synchronizováno s hlavním vřetenem) * Programově řízená osa 
Elevace celého ramene (osa T) * 0 - 90 stupňů, programově, nebo ručně řízená osa
Podélný pohyb ramene hořáku (osa X) * Plný rozsah, programově řízená osa
Zdvih ramene hořáku (osa Z) * +/- 200mm, programově řízená, nebo pneu. něřízená osa
Naklánění ramene hořáku  +/- 45 stupňů, manuální osa
Nastavení základní polohy ramene (3 klouby)  Plný rozsah, manuální osa
Upřesnění polohy hořáku  Plný rozsah, manuální osa
Precisní nastavení polohy hořáku  +/- 20,0mm, manuální osa
Precisní nastavení polohy podávání studeného drátu *  +/- 5,0mm, manuální osa
TECHNOLOGIE SVAŘOVÁNÍ A OVLÁDÁNÍ  HODNOTA
Vhodné metody svařování MIG/MAG TIG, Plasma Weld, Laser
Vřetenem přenášený svařovací proud pro DC napětí 450A
Vřetenem přenášený svařovací proud pro AC 350A
Připojení svařovacího zařízení systémem START/STOP Ano
Připojení svařovacího zařízení programovou logikou UP/DOWN Ano
Programově řízené podávání drátu * Ano
Dálkový ovladač * Ano
ENERGIE, MÉDIA A PROSTŘEDÍ HODNOTA 
Napájení ze sítě 3x400V/N/PE/50Hz
Stlačený vzduch (suchý, čistý) 0,5 - 0,7MPa
Ochranný plyn pro svařovací hořák a přídavná ochranná zařízení 1 nezávislá cesta
Ochranné plyny pro ochranu kořene svaru * 2 nezávislé cesty
Charakteristika umístění na pracovní pozici Volně stojící s doporučením zakotvit
Třída krytí IP 51 C
Příkon instalační ***
ROZMĚRY HODNOTA 
Výška 1511 mm 
Šířka 1656 mm 
Délka 3074 mm 
Hmotnost *** 500 Kg 

 

* Položka je volitelná, nebo existuje ve více provedeních, které se vzájemně odlišují funkcionalitou. Uvedené údaje platí pro nejvyšší varianty.

** 8/5 = zatížení v jedné směně /// 16/6 = průmyslové zatížení /// 24/7 = nepřetržité zatížení.

*** Data nelze poskytnout zcela přesně, protože jsou závislá na zvolené konfiguraci stroje. Uvedena je maximální efektivní hodnota.

... Změna technických parametrů je vyhrazena bez předchozího upozornění.

 

Funkcionalita podrobněji

... Zde uvedené údaje jsou přehledem možností stroje a nedávají si za cíl podrobně vysvětlit jednotlivé prvky. To zejména z důvodu obtížné srozumitelnosti některých složitějších funkcí nebo výbavy. Pro podrobnosti se obracejte na technické oddělení HST CREATIVE, nebo na obchodní oddělení.


Řídící systém RCS06

A) PRACOVNÍ DATA

a.1) Pracovní data

Řídící systém pro svařování RCS06

- Zadání pracovní činnosti (rotační svařování, podélné svařování, šroubovice)

- Zadání průměru výrobku (střední průměr svaru v mm)

- Přiřazení svařovacího zdroje k ramenu hořáku

a.2) OSY...Rotace

- Směr otáčení doleva nebo doprava

- Zpoždění rotace před svařováním (čas poté, kdy svařovacího zdroj odešle potvrzení stabilního oblouku)

- Počáteční akcelerace (úhel a hodnota)

- Úhel otočení (maximálně 720°, přesnost 0,1°)

- Akcelerace během otáčení (úhel a hodnota)

- Decelerace na konci otáčení pro precisní vytvoření uzavírací sekvence a bezdefektní napojení začátku a konce svaru při rotačním svařování (úhel a hodnota)

- Bod nula. Funkce přesného návratu do počátečního bodu (volba nejkratší cestou, nebo zpětně po celé dráze)

- Bodování. Automatický výpočet úhlů na základě zadání (zadání počtu bodů)

a.3) OSY...Pohybové

- V rotačním módu svařování nastavení podélné polohy svařování na ose X a chování během pracovního cyklu 

- V du podélného svařování nastavení polohy zahájení svařování, zpoždění pohybu po zahájení svařování, celková délka svařování, ukončovací sekvence, chování během pracovního cyklu a také radiální poloha svaru na rotační ose

- Úhel naklopení vřetene koníku 0- 90°. Plynulý pohyb za využití přesného pohonu náklopu koníku, nebo logika funkce v případě že je stroj osazen koníkem s pneumaticky ovládaným zdvihem

a.4) OSY...Hořáku

- Výška svařování nastavená zdvižnou osou Z, nebo logika ovládání pneumatického zdvihu hořáku

- Poloha svařování nastavená dalšími řízenými osami ramene hořáku (osy Z a K, nebo pětiosé kloubové rameno)

a.5) Pendel

- Zpoždění zahájení pendlování poté, kdy svářečka odešle signál potvrzení stabilního oblouku (sec)

- Frekvence oscilačního pohybu (v Hz)

- Výchylka vpravo a výchylka vlevo (v milimetrech pro každou stranu zvlášť, přesnost 0,1mm)

- Zpoždění vlevo, zpoždění vpravo, zpoždění ve středu (nastavuje linearitu pendlování, nastavení je v sec.)

- Výběr programového přiřazení pendlování některé z řízených os

a.6) Podavač drátu (nutný podavač CW 05 nebo CW 07 TWIN)

- Zpoždění zahájení podávání poté, kdy svářečka odešle signál potvrzení stabilního oblouku (sec)

- Frekvence podávání. Nastavuje frekvenci změn v rychlosti podávání drátu (v Hz)

- Horní rychlost podávání, spodní rychlost podávání. Nastavuje odděleně jednotlivé rychlosti podávání (0 - 10m/min)

- Střída. Nastavení poměru mezi horní a spodní podávací rychlostí (v procentech)

- Zatahování drátu. Změní smysl podávání drátu ve smyslu nastavení spodní podávací rychlosti (drát odhořívá v dávkách se všemi výhodami pramenícími z tohoto postupu podávání drátu)

- Zatažení drátu na konci svařování proti zbytkové oxidaci drátu (v mm)

a.7) Řízení zdroje

- Program svářečky (logikou UP/DOWN, nebo komunikací CAN BUS)

- Úhel sepnutí svařovacího zdroje (0 - 720°) a úhel vypnutí svařovacího zdroje (max. 720°)

a.8) Ochranný plyn

- Předfuk a dofuk ochranného plynu do hořáku pro svařovací zdroj číslo 1 a  pro svařovací zdroj číslo 2

- Předfuk a dofuk formovacího ochranného plynu

a.9) Další zařízení

- Nastavení digitálního dálkového ovladače "Mighty Controler"

- Ovládání kamerového systému (nastavení polohy, a parametrů snímání)

- Ovládání AVC při svařování metodou TIG a PLASMA WELD (automatická regulace výšky svaru)

- Ovládání snímání polohy svařování ekektromechanickým čidlem

- Scanování dat svařování a systém vyhodnocení kvality svařování

- Připojení dalších externích systémů

 

B) Programy - Memory Boxy

- Stroj má paměťi pro uložení vlastních nastavení celého pracovního cyklu. Programy je možné pojmenovat, editovat, kopírovat, přesunovat (volných programových míst je 199)

 

C) Kompilace programů

- Programy uložené v Memory Boxech lze libovolně kombinovat do funkčních řad, které mohou vytvářet i složitý pracovní cyklus. Například je možné svařovat takto (plně automatický cyklus s vizuální kontrolou vždy při změně programu - funce BREAK):

Program 1 - Kořenová vrstva svaru provedená metodou TIG bez pendlování s postupovou rychlostí hořáku 45cm/min, bez přidávání přídavného drátu, svařovací výkon 72A

Program 2 - Vrstva číslo dvě provedená metodou TIG s pendlováním hořáku a využitím podávání studeného drátu, postupová rychlost 65cm/min, svařovací výkon 160A

Program 3 - Vrstva číslo tři provedená metodou MAG PULSE s pendlováním hořáku, postupová rychlost 72cm/min, svařovací výkon 235A

 

C) Rychlé volby

- Volba mezi automatickým a ručním provozem stiskem jednoho tlačítka

- No Weld funkce slouží k otestování nastavení bez svařování

- Tlačítko "Triangulation". Speciální tlačítko které slouží k ukládání aktuálních poloh všech řízených os stroje na základě vizální kontroly obsluhou stroje. Stroj vizuální vstup zapíše jako zjištěné souřadnice ovládaných řízených os.

 

D) Přímé funkce

- Tlačítko testu ochranných plynů (po stisknutí otevře všechny plynové ventily)

- Tlačítko manuálního příklonu svařovacího hořáku

- Tlačítko manuálního sepnutí pneumatického prvku (například lisování koníkem)


Svařované díly

- Může jít o jakékoli díly, které plní rozměrová a hmotnostní omezení stroje. Nádoby s velkým průměrem je možné velmi dobře svařovat, ovšem díky koncepci stroje je výška kde probíhá svar díky průměru nádoby o něco výše, nežli je běžná ergonomická výška práce obsluhy. Trubka zastrčená do hlavního vřetene může mít délku maximálně 1000mm pokud je poloha vřetene 30 - 90°. Poloha 0 - 30° je bez omezení. Stroj svařuje všemi metodami, veškerá vedení a citlivé součástky jsou umístěny mimo přímý dosah znečištění.

- Přitlačovací koník má zabudovaný pneumatický válec, který může vyvinout přítlačnou sílu až 210Kg. Tato síla je plynule regulovatelná díky zabudovanému regulačnímu prvku. Pohyb koníku do přítlaku je ručně řízený působením na páku ovladače, nebo může být ovládání připojeno do řídícího systému.

- Formovací plyn je možné používat i oboustranně. Průtok řídí přímo systém a to až ze dvou nezávislých zdrojů.

- Při vybavení řízenou OSOU X je možné používat stroj jako sofistikovaný navařovací automat.


Volby

- Koník je možné volit ve dvou rozměrových variantách a to až do stejného rozměru průchozí díry jako u vřetene.

- Koník se sklíčidlem 125mm je možné osadit pohonem, který je synchronizován s hlavním vřetenem. To je výhodné zejména při svařování drobných dílů, kdy není možné spoléhat na přenesení kroutícího momentu z hlavního vřetene na přítlačné vřeteno koníku pouze prostřednictvím svařovaného materiálu.

- Stroj může pracovat se dvěma svářečkami na jednom svařenci současně.

- Kopírování povrchu svařence je možné realizovat pneumaticko-mechanickým systémem, nebo může být použito elektronické ovládání osy Z (zdvih hořáku)

- Stroj spolupracuje s podavačem studeného drátu HST CREATIVE CW 05. Také podavače mohou pracovat dva současně, za předpokladu stejného nastavení parametrů. Při potřebě rozdílného nastavení parametrů podávání strudeného drátu je požadavek řešitelný nadstandardní úpravou stroje.

- Hořák je pneumaticky ovládaný a může být připojen k funkci pendlování, které má stejně jako vše na stroji digitální podstatu.

- K dispozici je celá řada dalších užitečných softwarových možností rozšiřujících použitelnost stroje.


Typy

Excelentním doplňkem je sofistikovaný dálkový ovladač Mighty Controler. Jde o volně programovatelné zařízení, kterým je možné ovládat všechny potřebné funkce stroje přímo během svařování

- Řídící systém stroje je natolik propracovaný, že poskytuje on-line informaci o aktuálních otáčkách a aktuální postupové rychlosti svařování 

- Programové kompilace poskytují dokonalé možnosti plně automatizované výroby složené z mnoha odlišných svarů

- Dvouhořákové verze neomezují uživatele při výrobě technologicky složitých výrobků

- Elevace hlavního ramene (svařence) je realizována motoricky a jde o řízenou osu. Tedy, úhel naklopení je možné exaktně definovat v rámci pracovního programu 

- Digitální podavače studeného drátu poskytují precisní výsledky svařování a s vysokou přesností, informují o množství drátu dodaném do svaru

Konfigurační možnosti

 

Nezbytný výběr

Bez takto označené položky nebude stroj použitelný. Pokud máte pochybnosti napiště nám. Objednávku lze dokončit i bez nezbytných položek.

Konstrukční příplatek

Takto označená položka musí být namontována do stroje při jeho výrobě.  Později je to nemožné, nebo je montáž spojena s velkými náklady.

Volné vybavení

Takto označená položka je kdykoli namontovatelná na stroj a to svépomocí. Její pozdější objednání neprodražuje celkovou investici.

   ewr-hunter_615x517_konfigurace.jpg    
 

 

Stroj se základním vybavením

A

EWR Hunter 1450.108 Mk.I

Univerzální svařovací automat s nosností 270 kg, elevace 0 - 90°, otvor ve vřetenu 108 mm.

Dodávka zahrnuje stroj samotný ovládaný sofistikovaným řídícím systémem RCS06, kabel pro ovládání svářečky (bez konektoru svářečky).

Základní volitelné vybavení

0.A

Pracovní deska 650x14x108

Pracovní deska s centrickými kruhy a drážkami, síla 14mm, otvor 108mm, 125x12,5

√ Přesně obrobené s vysokou plochostí
√ Centrické kruhy pro rychlé centrování
√ Čtyři upínací drážky
√ Povrchová úprava měděním, nebo niklováním
√ Hmotnost 32,7 kg

0.B

Sklíčidlo 315mm

Tříčelisťové sklíčidlo s povrchovou úpravou převodů pro svařování, otvor 108mm

√ Standardní soustředný pohyb upínacích segmentů
√ Vnitřní a vnější upínací segmenty
√ Upínací klička
√ Úprava snižující opotřebení převodů protékajícím proudem
√ Hmotnost 42,5 kg

0.C

Sklíčidlo 125mm

Tříčelisťové univerzální sklíčidlo s úpravou převodů pro svařování, otvor 28mm

√ Standardní soustředný pohyb upínacích segmentů
√ Vnitřní a vnější upínací segmenty
√ Upínací klička
√ Úprava snižující opotřebení převodů protékajícím proudem
√ Hmotnost 4 kg

1.1

Koník bez pohonu

Kompletní koník bez pohonu s volně se protáčejícím vřetenem na kuličkových ložiscích (Příruba/Otvor 125/28mm)

√ Zvolit lze toto, nebo prvek KONÍK S POHONEM
√ Montáž a seřízení jsou provedeny ve výrobě
√ Dodatečná montáž je možná pouze odborným zásahem
√ Je vybaven přírubou pro sklíčidlo 125mm
√ Obsahuje blokovací segment s pneumatickým válcem

1.2

Koník s pohonem pro verze Mk.I, Mk.II, Mk.II

Kompletní koník s pohonem, který je elektronicky synchronizovaný s hlavním vřetenem (Příruba/Otvor 125/28mm)

√ Zvolit lze toto, nebo prvek KONÍK BEZ POHONU
√ Montáž a seřízení jsou provedeny ve výrobě
√ Dodatečná montáž je možná pouze odborným zásahem
√ Je vybaven přírubou pro sklíčidlo 125mm
√ Je osazen pohonem se všemi převody a připojením
√ Obsahuje blokovací segment s pneumatickým válcem

2.2

SET ruční elevace ramene převodovkou

Sada rozšiřující funkcionalitu automatu o ručně řízenou elevaci celého nosného ramene

√ Jde o volitelné vybavení stroje
√ Montáž zařízení je provedena ve výrobě
√ Dodatečná montáž je možná pouze odborným zásahem

2.3

SET motorizované elevace ramene

Sada rozšiřující funkcionalitu automatu o numericky řízenou elevaci celého nosného ramene v ose T

√ Jde o volitelné vybavení stroje
√ Montáž zařízení je provedena ve výrobě
√ Dodatečná montáž je možná pouze odborným zásahem

3

SET numericky řízené OSY X

Sada rozšiřující funkcionalitu automatu o numericky řízený pohyb hořákové hlavy v ose - pohon hořákové hlavy podélně

√ Jde o volitelné vybavení stroje
√ Montáž a seřízení jsou provedeny ve výrobě
√ Dodatečná montáž je možná pouze odborným zásahem
√ Obsahuje kompletní pohonnou jednotku se všemi převody
√ Obsahuje veškerou elektroniku a základní ovládací SW
√ Bez objednávky příslušného SW nefunguje pendlování

4

Hořáková hlava pro jeden hořák s pneumatickým zdvihem

Hořáková hlava pro jeden hořák s pneumatickým zdvihem - neřízená oblouková osa

5

Hořáková hlava pro jeden hořák s elektrickým zdvihem - řízená osa Z +/-200mm

Hořáková hlava pro jeden hořák s elektrickým zdvihem - řízená osa Z +/-200mm

6.1

ARM 2 SLIDE

Křížová hlava mechanická s pohybem +/- 20mm (osy X/Z/T/J) v bezvůlovém provedení

6.2

ARM 2 ROTO SLIDE

Křížová hlava mechanická s pohybem +/- 20mm (osy X/Z/T/R/J) v bezvůlovém provedení s možností otočení o 90 stupňů

6.3

ARM 2 TILT TORCH HOLDER

Držák strojního MIG, nebo TIG hořáku s možností objednání průměru díry pro upnutí

6.4

ARM 2 TILT TORCH HOLDER + TIG HEIGHT SENZOR

Držák strojního TIG hořáku s možností objednání průměru díry pro upnutí se systémem hlídání výšky svařovacího hořáku nad svařovaným materiálem

6.5

ARM 2 TILT TORCH HOLDER + MIG HEIGHT SENZOR

Držák strojního MIG hořáku s možností objednání průměru díry pro upnutí se systémem hlídání výšky svařovacího hořáku nad svařovaným materiálem

6.6

ARM 2 SLIDE MICRO

Precisní komplet CW podávání studeného drátu +/- 5mm (osyX/Z)

6.7

ARM 2 GAS COVER

První díl nosiče systému ochrany svaru s upínačem

7

FLOW A1 SET

Sada jednocestného přivedení formovacího plynu pod svar nebo do prostoru svařování ovládaný řídícím systémem

√ Jde o volitelné vybavení stroje
√ Montáž zařízení je provedena ve výrobě
√ Dodatečná montáž je možná pouze odborným zásahem
√ SET obsahuje jednocestný plovákový průtokoměr
√ SET obsahuje řízený ventil a veškerý materiál

8.1

Podavač CW08 TWIN

Digitální podavač studeného drátu s kompletním připojením k nadřazenému řídícímu systému

√ Jde o volitelné vybavení stroje
√ Montáž zařízení je provedena ve výrobě
√ Dodatečná montáž je možná pouze odborným zásahem
√ SET obsahuje podavač, kabeláž, řídící systém, zdroje
√ Kompletní SW podporující digitálně řízené podávání drátu
√ Standardní vybavení pro podávání drátu 1,2 a 1,6mm

8.2

Naklápěcí nosič podavače CW08 TWIN

Pojízdný stojan pro umístění Podavače CW08 TWIN, výška 880mm, náklop platformy +/- 15°

9.2

Mighty Controller

Digitální, volně programovatelný dálkový ovladač se zobrazením hodnot na podsvíceném displeji

√ Jde o volitelné vybavení stroje
√ Slouží k dálkovému ovládání klíčových funkcí stroje
√ Zařízení komunikuje se strojem sběrnicí OpenBus
√ Tlačítka jsou volně programovatelná uživatelem
√ K dispozici jsou tři stránky, které lze libovolně vyvolávat
√ Podsvícený displej

9.3

Držák Mighty Controller

Držák pro dálkový ovladač Mighty Controller volně montovatelný na jakoukoli plochu nebo na stroj

√ Jde o volitelné vybavení stroje
√ Základnu tvoří 3D kloub který je možné polohovat

10.1

Analog SET pro připojení další svářečky

Kompletní sada vybavení a elektroniky pro připojení další jedná svářečky k automatu

√ Jde o volitelné vybavení stroje
√ Montáž zařízení je provedena ve výrobě
√ Dodatečná montáž je možná pouze odborným zásahem
√ SET obsahuje elektronickou desku pro řízení svářečky
√ SET obsahuje kabely, konektory a veškerý materiál

10.2

Digital OPEN CAN SET (CEBORA)

Kompletní sada vybavení a elektroniky pro připojení svářecího zdroje pomocí digitálního komunikačního rozhraní OPEN CAN (pouze svářecí zdroje CEBORA)

√ Jde o volitelné vybavení stroje
√ Montáž zařízení je provedena ve výrobě
√ Dodatečná montáž je možná pouze odborným zásahem
√ SET obsahuje elektronickou desku pro řízení svářečky
√ SET obsahuje kabely, konektory a veškerý materiál

11.1

Kryt proti oslnění automaticky sklopný

Kryt proti oslnění automaticky sklopný - omezuje točný průměr na 450mm

11.2

Kryt proti oslnění posuvný

Kryt proti oslnění posuvný - neomezuje točný průměr

Fotogalerie a videogalerie