Zadejte kód

CONTROL Mk.I

  • ASSEMBLER CONTROL je počítačem řízená linka pro sestavování plášťů velkokapacitních nádob a různých trubkových nosníků maximálním točným průměrem 3000mm maximální nosností 20 000kg.
  • Mechanická koncepce je tvořena třemi samostatnými bloky, které jsou osazeny celkem čtyřmi páry samostavitelných kladkových jednotek, které spolupracují jako komplet centrálně řízený ve vzájemné závislosti.
  • První blok spočívá jako celek na ocelových lemovaných kolech a je volně podélně pohyblivý po kolejišti. Blok je osazen prvním párem kladových jednotek, které jsou osazeny dvanácti kladkami s povrchem z vulkanizované pryže. Počítačem řízený rozvor kladkových jednotek realizují vysokovýkonné krokové motory připojené k převodovce s kuličkovým šroubem přes elektrickou bezpečnostní brzdu.
  • Druhý blok je pevný, leží fixovaný na kolejišti a slučuje na jedné platformě druhý a třetí pár kladkových jednotek. Ve středu bloku je na dvou mohutných lineárních vedeních uloženo těžké samostavitelné lože pro odsunování nádoby při operaci připojení dalšího dílu, lože je motorově poháněné a je pojato jako řízená osa. Druhý pár kladkových jednotek spočívá na přesném podélném vedení pohyblivém o 100mm pomocí hydraulických válců sloužící pro přisazení dalšího dílů - DRIFT. Je osazen jedenácti kladkami s povrchem z vulkanizované pryže a jednou kladkou s povrchem tvořeným CrNi ocelí, které jsou poháněny synchronizovanými výkonnými digitálně řízenými motory tak, že poháněné jsou všechny kladky. Třetí pár kladkových jednotek je osazen jedenácti kladkami s povrchem z vulkanizované pryže a jednou kladkou s povrchem tvořeným CrNi ocelí. Počítačem řízený rozvor druhého a třetího páru kladkových jednotek realizují vysokovýkonné krokové motory připojené k převodovce s kuličkovým šroubem přes elektrickou bezpečnostní brzdu. 
  • Třetí blok spočívá jako celek na ocelových lemovaných kolech a je motoricky podélně pohyblivý po kolejišti při operaci připojení dalšího dílu s délkou pohybu odpovídající délce svařované nádoby. Blok je osazen čtvrtým párem kladových jednotek, jednotky jsou osazeny dvanácti kladkami s povrchem z vulkanizované pryže, které jsou poháněny synchronizovanými výkonnými digitálně řízenými motory tak, že poháněné jsou všechny kladky. Počítačem řízený rozvor kladkových jednotek realizují vysokovýkonné krokové motory připojené k převodovce s kuličkovým šroubem přes elektrickou bezpečnostní brzdu.
  • Operátor pracoviště umístěné mezi druhým a třetím párem kladkových jednotek. Po pravé ruce operátor dotykový display pro ovládání celého zařízení, operační program je složitou kompozicí automatických a poloautomatických funkcí navržených jako fázově rozčleněné bloky pracovních operací. Samotné stehování dvou sestavovaných dílů probíhá klasicky metodou TIG. Řídící systém a veškerá elektonika jsou umístěny ve dvou rozvaděčových skříních.

 

... Určením zařízení je přesné sestavování rozměrných a hmotných válcových částí velkokapacitních nádob, sloupů, nosičů apod. Operační program s rozfázováním operací je srozumitelný a sestavování je tak v rámci možností přípravy dílů snadné. Linka je vhodná pro zakomponování do výrobních linií v těžkém průmyslu pro provedení operace sestavování.


 

Hlavní výhody

√  Skokový růst produktivity v důsledku eliminace prostojů při manipulaci a růst kvality následného svařování díky přesně sestaveným dílům.

√  Postupný systém sestavování a pohyb nádoby po kolejích na třetím bloku a centrálním těžkém loži nevyžaduje-neblokuje dílenský jeřáb.

√  Vysoce propracovaný systém fázované výroby filozofie FIFO kombinovaný s plně manuálním ovládáním reaguje na všechny potřeby.

√  Zvýšení bezpečnosti práce díky držení sestavovaných dílů v kladkových jednotkách, bezpečnostní systém s brzdami a pádovými čidly.

ASSEMBLER

ASSEMBLER

ASSEMBLER

ASSEMBLER

ASSEMBLER

ASSEMBLER

ASSEMBLER

ASSEMBLER

ASSEMBLER

ASSEMBLER

ASSEMBLER

ASSEMBLER