AWL SUPERFINE 1100.T

Základní popis

 • AWL SUPERFINE 1100.T je automat podélného svařování na měděnou podložku s oboustranným držením svařence o maximální délce 1100mm a s řízenou ochranou kořene svaru inertním plynem systémem CascadeGas. 
 • Konstrukce silových ramen stroje je řešena jako ocelová svařovaná poloskořepinová prostorová konstrukce, která se díky unikátnímu návrhu pružností vyznačuje řízenou flexibilitou. Obě ramena jsou fixována do centrálního bloku, který fixuje svařovací trn, levé rameno nese lineární vedení supportu hořáku. Přítlak polotovaru ke svařovacímu trnu je realizován pneumaticky přes převodové páky s příčně nastavitelnými segmenty vyrobenými z vysoce kvalitní slitiny typu CuCrZrCentrální blok je umístěn na svařované robustní podstavě ve které je umístěna elektronika a integrovaný vysocevýkonný chladící systém. Při konstrukci zařízení jsme vyřešili problém odsávání zplodin svařování integrací odsávacího kanálu přímo do konstrukce.
 • Svařovací trn je vyroben u nízkolegované oceli s velkou pevností v ohybu. Na podkladovém trnu je namontována unikátně konstuovaná přesně obrobená podkladová lišta ze slitiny CuCrZr vnitřně chlazená kapalinou, ve které je zároveň integrován CascadeGas systém pro úsporu ochrynného plynu při ochraně kořene svaru.
 • Support hořáku je vybaven pneumaticky ovládaným držákem hořáku, který pro usnadnění vizuální kontroly stavu dílů hořáku parkuje v horizontální poloze. Pohon suppotru zajišťuje bezvůlová soustava servomotor, planetová převodovka, řemenový převod. Pozicování hořáku opakovatelnou přesnost 0,2 mm a rychlost svařování od 10 cm/min do 300 cm/min, rychloposuv je 600 cm/min.
 • Management plynů je rozdělen na tři nezávislé cesty. Cestu hořákovou, cestu dochlazení svarové stopy a cestu formovacího plynu. Cesta formovacího plynu využívá unikátní kaskádový systém ochrany kořene svaru Cascade Gas. Soustava ventilů přepíná rozvod formovacího plynu tak, že plyn chrání kořen svaru pouze v nezbytné délce a to v závislosti na momentální poloze svařovacího hořáku.
 • Stroj je možné vybavit podavačem studeného drátu HST CREATIVE CW 07, který rozšiřuje možnosti použití zařízení při svařování silnějších plechů. Podavač studeného drátu je plně kontrolován řídícím systémem stroje a přináší maximální možnosti nastavení parametrů.
 • Automat je ovládán vynikajícím digitálním řídícím systémem LCS 06, který je navržen speciálně pro stroje provádějící podélné svary. Systém disponuje širokou funkční výbavou, která řeší veškeré známé potřeby lineárního svařování. LSC 06 navíc ovládá celé spektrum zajímavých a sofistikovaných funkcí včetně regulace výkonu svařování logikou UP/DOWN.

 

… Určením stroje je práce průmyslu to s vysokým hodinovým zatíženímNa automatu je možné svařovat trubky, kouřovody, odsávací trubky, pozinkované potrubí. Stroj může pracovat v režimu ručním nebo automatickém s vyšší úrovní automatických funkcí včetně funkcí pro zvýšení produktivity práce. Řídící system LCS 06 přináší jedinečně propracovaný přístup k funkcím, včetně komunikace se svářečkou.

 

Hlavní výhody

√  Mechanická konstrukce s řízenou flexibilitou a upínání přítlačnými segmenty s nastavitelnou upínací silou a roztečí pro optimalizaci upnutí.

  Použití vysocekvalitní slitiny typu CuCrZr pro podkladovou lištu i pro přítlačné segmenty násobně zvyšuje životnost namáhaných dílů.

  Parkování hořáku v horizontální poloze usnadňuje vizuální kontrolu dílů hořáku, pro eliminaci zmetkovitosti podmíněné vadami hořáku.

√  Třícestný management technických plynů s unikátním CascadeGas spořícím 80% plynu pro formování kořene svaru.

 Kapalinový chladící systém integrovaný přímo do konstrukce stoje s chladícím výkonem postačujícím pro současné chlazení trnu i hořáku.

  Možnost doplnění digitální podavač studeného drátu řízený přímo systémem umožňuje provádění normalizovaných převýšených svarů.

√  Integrovaný odsávací systém pro vysokopodtlakové odsávání přímo od hořáku s vysokou účinností pro odsávání vysoce kouřivých metod.

 Řídící systém LCS06 s propracovanými funkcemi a účelovými programy pro řízené fázování výroby významně zvyšující produktivitu práce.

Technické údaje

PRACOVNÍ VÝKONY

HODNOTA

Maximální postupová rychlost svařování

 300,0 cm/min

Minimální postupová rychlost svařování

 10,0 cm/min

Maximální vyvinutý specifický tlak přidržení plechu pláště/trubky

  250,0 N/mm2

Minimální vyvinutý specifický tlak přidržení plechu pláště/trubky

0,35 N/mm2

Provozní zatížitelnost **

24/7
PRACOVNÍ ROZMĚRY

HODNOTA

Maximální délka pláště/trubky 1100,0 mm
Minimální efektivní délka pláště/trubky 50,0 mm
Maximální průměr pláště/trubky, kdy je svařovaný plášť/trubka v dokonale kulatém tvaru  
Maximální efektivní průměr pláště/trubky 1200,0 mm
Minimální průměr pláště/trubky (možnost výběru optimálního trnu svařování) * 60,0 / 70,0 / 80,0 / 100,0 mm
Maximální efektivní síla svařovaného pláště/trubky 3,0 mm
Maximální síla svařovaného pláště/trubky 4,0 mm
Minimální efektivní síla svařovaného pláště/trubky 0,25 mm
POHYBOVÉ OSY  HODNOTA 
Pohyb hořákové hlavy Programově řízená osa
Precisní nastavení polohy hořáku +/- 10,0mm, manuální osa
Precisní nastavení polohy podávání studeného drátu * +/- 5,0mm, manuální osa
TECHNOLOGIE SVAŘOVÁNÍ A OVLÁDÁNÍ  HODNOTA
Vhodné metody svařování TIG, Plasma Weld
Řízené formování kořene svaru Systém Cascade gas
Připojení svařovacího zařízení systémem START/STOP Ano
Řízení startovací sekvence svařovacího zdroje Ano
Přesné řízení pneumatického přítlaku svařovaného pláště/trubky Ano
Automatické fázování upnutí pláště/trubky * Ano
Programově řízené podávání drátu * Ano
ENERGIE A PROSTŘEDÍ HODNOTA 
Napájení ze sítě 3x400V 50/60 Hz
Stlačený vzduch (suchý, čistý) 0,55 - 0,9MPa
Ochranný plyn pro svařovací hořák a přídavná ochranná zařízení 2 nezávislé cesty
Ochranné plyny pro ochranu kořene svaru 1 nezávislá cesta
Charakteristika umístění na pracovní pozici Volně stojící 
Třída krytí IP 21
Příkon instalační ***  
ROZMĚRY HODNOTA 
Výška 1350 mm 
Šířka 1200 mm 
Hloubka 2150 mm 
Hmotnost *** 610 Kg 

 

* Položka je volitelná, nebo existuje ve více provedeních, které se vzájemně odlišují funkcionalitou. Uvedené údaje platí pro nejvyšší varianty.

** 8/5 = zatížení v jedné směně /// 16/6 = průmyslové zatížení /// 24/7 = nepřetržité zatížení.

*** Data nelze poskytnout zcela přesně, protože jsou závislá na zvolené konfiguraci stroje. Uvedena je maximální efektivní hodnota.

... Změna technických parametrů je vyhrazena bez předchozího upozornění.

Funkcionalita podrobněji

LCS 6  je digitální řídící systém, který je navržen speciálně pro stroje provádějící podélné svary. Systém disponuje širokou funkční výbavou, která řeší veškeré známé potřeby lineálního svařování.

   

Základní režimy

 

 • K dispozici je plně automatický režim, kdy zařízení ovládá pohyb hořáku a veškeré další funkce plně automaticky. Obsluha stroje se v tomto režimu omezuje na zakládání materiálu pro svaření a jeho vyjmutí po zavaření.

 • Manuální režim svařování je plně ruční, veškeré funkce stroje je nutné vyvolat na ovladačích. Tento režim je optimální pro kusovou výrobu a také při nastavování nových parametrů.
 • Režim No Weld umožňuje prohlédnout si celý sestavený program naprázdno (svařovací zdroje je deaktivován).

 

Pracovní režimy

 

 • Nepřerušený svar

 • Stehování
 • Bodování
 • Bodování s následnám převařením
 • Režim posunutého svaru
 • Svařování od středu
 • Počáteční steh

 

Pracovní funkce

 

 • Nastavení délky přefuku ochranného plynu.

 • Nastavení počátku svaru. Definuje kde stroj zahájí svařování.

 • Nastavení zpoždění pro nahřátí materiálu.
 • Nastavení délky svaru. Definuje jak dlouhý bude svar.
 • Funkce předčasného stopu. Umožňuje nastavit, jak daleko od zamýšleného konce svářečka ukončí svařování.
 • Stehování je funkcí, která umožní provést na výrobku libovolný počet stehů, libovolně dlouhých.
 • Bodování je funkcí, která umožní provést na výrobku libovolný počet bodů.
 • Volba programu svářečky

 

Programování

 

 • LSC 6 je systém, který umožňuje uživateli ukládat do memory boxů (místa v paměti) komplexní nastavení konkrétního výrobku.

 • Je možné programy pojmenovat slovně a spárovat je s programy na svářečce.
 • Volných memory boxů je 30.

 

Podpůrné funkce

 

 • Potvrzení svařovacího oblouku. Stroj čeká na signál ze svařovacího stroje, a teprve po jeho obdržení zahájí program nastavený pracovní cyklus. Tato funkce je zásadní pro svařování tenkých materiálů, zejména potom hliníku. Funkcí je také eliminovány nespolehlivé zápaly svářečky.

 • Kontrolní systém. Vysokou technickou úroveň podtrhuje kontrolní systém, který sleduje správnost nastavení a blokuje stroj při funkční nebo uživatelské chybě. Chyby jsou jmenovitě vypsány displejem a jsou zároveň indikovány svítící LED "Incomplete".

 • Funkce AR. Zcela unikátní je funkce AR, která umožňuje svařovat i plechy, které nejsou ustřižené rovně, bez nutnosti přepínat nebo otáčet celý materiál. Tato funkce je v praxi nedocenitelná, protože umožní svařit nepřesně ustřižené plechy s produktivitou, kterou stroj bez takové funkce nemůže nikdy dosáhnout.
 • Funkce středového svaru. Umožňuje provést svařování od středu doprava, poté se hořák vrátí ke středu na již zavařené místo a provede svar doleva. Funkce je vhodná pro svařování silnějších materiálů v situaci, kdy jsou svařované trubky extrémě nepřesné.

 

Konfigurační možnosti

 

615x517_konfigurace.jpg

Nezbytný výběr

Bez takto označené položky nebude stroj použitelný. Pokud máte pochybnosti napiště nám. Objednávku lze dokončit i bez nezbytných položek.

Konstrukční příplatek

Takto označená položka musí být namontována do stroje při jeho výrobě. Později je to nemožné, nebo je montáž spojena s velkými náklady.

Volné vybavení

Takto označená položka je kdykoli namontovatelná na stroj a to svépomocí. Její pozdější objednání neprodražuje celkovou investici.

 

 

Stroj se základním vybavením

A

AWL SUPERFINE 1100.T

Lineární svařovací automat s maximální délkou svařence 1100 mm, průměrem svařovaného materiálu 1200 mm, rozsah síly materiálu 0,3 - 3,0 mm.

Součástí dodávky je stroj samotný vybavený sofistikovaným řídícím systémem LCS06, integrovaný systém s chladícím výkonem 16kW, systém úspory formovacího plynu Cascade Gas, přesné regulátory pracovních přítlaků, plovákové průtokoměry. nožní pedál (2x), konzola pro svařovací zdroj.

1.1

SUPERFINE Podstavec stroje pevný

Pro trubky do průměru 1000mm

1.2

SUPERFINE Podstavec s hydraulickým zdvihem

Pro trubky do průměru 1500 mm

2.1

Trn typ 1100.1.066 FORM

Trn pro minimální rozměr výrobku 70 mm pro model 1100.T (průměr 66mm)

2.2

Trn typ 1100.1.1076 FORM

Trn pro minimální rozměr výrobku 80mm pro model 1100.T (průměr 76mm)

2.3

Trn typ 1100.1.1096 FORM

Trn pro minimální rozměr výrobku 100mm pro model 1100.T (průměr 96mm)

2.4

Trn typ 1100.2.1096 KEY HOLE

Trn pro minimální rozměr výrobku 100mm pro model 1100.T (průměr 96mm)

Základní volitelné vybavení

5.1

SET NO WIRE TIG HEAD

Segment pro dodatečnou ochranu svaru plynem (pro hořák TIG) a hlava hořáku

5.2

SET NO WIRE PLASMA HEAD

Segment pro dodatečnou ochranu svaru plynem (pro hořák Plasma) a hlava hořáku

5.3

SET TIG COLD WIRE HEAD

Podavač studeného drátu CW07 a hlava TIG hořáku se setem podávání studeného drátu 1,0m s mikroposuvy pro nastavení polohy

5.4

SET PLASMA COLD WIRE 150A

Podavač studeného drátu CW07 a hlava PLASMA hořáku se setem podávání studeného drátu 1,0m s mikroposuvy pro nastavení polohy. Součástí je i ochranný štít proti popálení (metoda PAW)

5.5

SET PLASMA COLD WIRE 250A

Podavač studeného drátu CW07 a hlava PLASMA hořáku se setem podávání studeného drátu 1,0m s mikroposuvy pro nastavení polohy. Součástí je i ochranný štít proti popálení (metoda PAW)

9

Digital OPEN CAN SET (CEBORA)

Kompletní sada vybavení a elektroniky pro připojení svářecího zdroje pomocí digitálního komunikačního rozhraní OPEN CAN (pouze svářecí zdroje CEBORA)

√ Jde o volitelné vybavení stroje
√ Montáž zařízení je provedena ve výrobě
√ Dodatečná montáž je možná pouze odborným zásahem
√ SET obsahuje elektronickou desku pro řízení svářečky
√ SET obsahuje kabely, konektory a veškerý materiál

Fotogalerie a videogalerie

FINGER AWL

FINGER AWL

FINGER AWL

FINGER AWL

FINGER AWL

FINGER AWL

FINGER AWL

FINGER AWL

FINGER AWL

FINGER AWL

FINGER AWL

FINGER AWL

FINGER AWL

FINGER AWL

FINGER AWL

FINGER AWL