Stupeň krytí IP 51C zvýšil přidanou hodnotu technologií HST CREATIVE

V rámci soustavných vývojových aktivit se oddělení výzkumu a vývoje ve spolupráci s konstrukčním oddělením věnovalo zhruba od poloviny roku 2016 činnostem spojeným s problematikou stupně krytí.

V našem případě to znamenalo detailní vývojové a konstrukční práce na každé produktové řadě strojů a nalezení cesty zajištění ochrany stroje před prachem (IP 5x), kterému čelí díky svému využití u našich klientů, při zachování ochrany proti padající vodě (IP x1) a ochraně před dotykem sondy o průměru 2,5 mm a délky 100 mm (písmeno C).

 

První výsledky na sebe nenechaly dlouho čekat a nyní jsme již schopni deklarovat stupeň krytí IP 51C (dříve deklarovaný stupeň krytí byl IP 21) u produktových řad deskových polohovadel HST CREATIVE typů: POTTER, WORKER a desková polohovadla s dírou ve vřetenu TINKER a ARCHER. Ovšem aktivity v této oblasti probíhají i nadále a do budoucna se počítá se stupněm krytí IP51C i u složitějších technologií řízených systémem RCS 06, u kterých zatím přetrvává deklarovaný stupeň krytí IP21.

 

A jakou přidanou hodnotu IP51C pro zákazníka? V prvé řadě lze hodnotit vysoce kladný vliv na elektroniku a komponenty umístěné uvnitř zařízení. Řídící obvody, řídící systém a drivery nejsou tolik zatížené prašností prostředí a tím se prodlouží jejich životnost několikanásobně. Rovněž je vylepšena cirkulace vzduchu uvnitř stroje, tedy vzduch přichází a odchází ze zařízení jen v místech, kde je s tímto jevem počítáno. Tímto je usnadněna i údržba a případné zásahy servisní povahy. Jedná se tedy o velice významný krok kupředu ze strany HST CREATIVE.