Řídící systém R3

Novinka

Vaše cena:

10 230 Kč

12 378 Kč s DPH

Získat informaci

Obj. číslo: Y778123103

Skladem dodání Na dotaz

Základní popis

Technologické funkce Řídícího systém R3

 

A - Ovládání:

 

 •  A.1 Typ rotace.
  • A.11 2 Takt. Je mód, kdy po sešlápnutí nožního ovladače, nebo stisknutí a držení tlačítka ručního ovladače započne pracovní cyklus a teprve po jeho uvolnění pracovní cyklus skončí. Jde tedy o tzv. režim dvou pohybů. To ale pouze pokud nejsou aktivovány funkce automatické kontroly rotace vřetene (A.13). Typické použití tohoto režimu je svařování vsedě, kdy je možné okamžitě reagovat na potřeby rotování svařence.
  • A.12 4 Takt. Je mód, kdy po sešlápnutí nožního ovladače a jeho opětovného uvolnění započne pracovní cyklus, který je ukončen opět sešlápnutím a uvolněním ovladače. Jde tedy o tzv. režim čtyř pohybů. To ale pouze pokud nejsou aktivovány funkce automatické kontroly rotace vřetene (A.13). Typické použití tohoto režimu je svařování ve stoje, kdy je tak umožněn místní pohyb svářeče při nepřerušené rotaci vřetene.
  • A.13 Automatika. Je mód Automatické kontroly rotace vřetene. Tzn., že vřetene se otočí o předem nastavený úhel v rozsahu 0° 730°. Po sešlápnutí nožního ovladače, nebo stisknutí tlačítka ručního ovladače započne pracovní cyklus, který je automaticky ukončen po dosažení nastaveného úhlu otočení. Úhel otočení lze nastavit v bloku “B - Rotace”, funkce (B.4), viz. níže.
 • A.2 Spodní rychlost. Určuje, jaká bude minimální nastavitelná rychlost (ot./min) otáčení vřetene v Pohotovostním režimu. Tzn. minimální rychlost otáčení vřetene, ze které bude možné otáčky zvyšovat. Pod hodnotu, která bude v tomto bloku nastavena, nebude možné vřetenem otáčet. Pokud tedy chcete využít plný otáčkový rozsah stroje, musí být nastaveno 0,0 ot./min. Maximální nastavitelná hodnota se vždy rovná maximálním možným otáčkám, viz výrobní štítek stroje.

 

B - Rotace:

 

 •  B.1 Průměr svařence. Zde zadejte průměr svařence, řídící systém automaticky vypočítá postupovou rychlost svařování, tzn. relativní rychlost posuvu svařovacího hořáku. Tuto hodnotu systém vypíše na displej v Pohotovostním režimu, viz kapitola (9.4). Nastavení v cm v rozsahu od 0,0 do 300,0 cm.
 • B.2 Směr otáčení. Nastavení směru otáčení vřetene v ose rotace (Volba: B.21 Po směru, nebo B.22 Proti směru hodinových ručiček).
 • B.3 Zpoždění rotace. Funkce slouží k dobrému natavení materiálu. Nastavte prodlevu mezi sepnutím svářečky a zahájením rotace vřetene. Hodnota je nastavována v sekundách s přesností 0,1 sec v rozsahu od 0,0 do 15,0 s.
 • B.4 Úhel otočení. Zde zvolte, o jaký celkový úhel se vřeteno otočí. Mezní hodnota je 730°. Funkce je aktivní pouze pokud je zvolen mód Automatické kontroly rotace vřetene v bloku “A - Ovládání”, funkce (A.13), viz. výše.
 • B.5 Vypnutí zdroje. Definuje bod, kde systém vypne svářečku. Nastavení v úhlových stupních. Mezní hodnota je 730°. Funkce je aktivní pouze pokud je zvolen mód Automatické kontroly rotace vřetene v bloku “A - Ovládání”, funkce (A.13), viz. výše.
 • B.6 Vracet do 0. Definuje režim návratu vřetene do výchozí polohy za účelem nalezení výchozí polohy (např. směrově definované přípravky), nebo za účelem rozmotání hadic energií a plynů. Funkce je aktivní pouze pokud je zvolen mód Automatické kontroly rotace vřetene v bloku “A - Ovládání”, funkce (A.13), viz. výše.
  • B.61 Vracet do bodu 0. (Volba: B. 611 Ano, nebo B.612 Ne).
  • B.62 Režim bodu 0. (Volba: B.621 Kratší drahou, nebo B.622 Celou drahou).
  • B.63 Zpoždění návratu. Nastavte časovou prodlevu mezi ukončením svařování a návratem pohybových os do bodu “0”. Funkce slouží k zajištění technologických prodlev, např. antioxidace. Nastavení v sek v rozsahu od 0,0 do 15,0 s.

 

C - Plyn: 

 

 •  Funkce je dostupná pouze pokud je stroj vybaven ventilem pro spínání formovacího plynu (volitelný prvek).
 • C.1 Předfuk plynu. Definuje, jak dlouho bude sepnutý ventil ochranného plynu před tím, nežli systém vydá povel k zapálení svářečky. Nastavení v sekundách v rozsahu od 0,0 do 15,0 s. Při nastavení 0,0 s je funkce neaktivní.
 • C.2 Dofuk plynu. Definuje, jak dlouho bude sepnutý ventil ochranného plynu poté, kdy systém vydal povel k vypnutí svářečky. Nastavení v sekundách v rozsahu od 0,0 do 15,0 s. Při nastavení 0,0 s je funkce neaktivní.

 

D - Hořák:

 

 •  Funkce je dostupná pouze pokud je stroj vybaven pneumatickým ramenem pro plnou automatizaci svařování (volitelný prvek).
 • D.1 Před svářením. Nastavte přiklonění hořáku ke svařovanému výrobku. (Volba: D.11 Automaticky, tzn. hořák bude přikloněn automaticky po spuštění pracovní cyklu, nebo D.12 Manuálně, tzn. hořák čeká na povel tlačítkem (C.2) na klávesnici, teprve pak dojde ke spuštění pracovního cyklu).
 • D.2 Po sváření. Nastavte odklonění hořáku od svařovanému výrobku. (Volba: D.21 Automaticky, tzn. hořák bude odkloněn automaticky po ukončení pracovní cyklu, nebo D.22 Manuálně, tzn. hořák čeká na povel tlačítkem (C.2) na klávesnici, teprve pak dojde k odklonění hořáku od svařovaného výrobku).

 

 F - Programování:

 

 • F.1 Pracovní program.
  • F.11 Povolit Editaci. V případě, je-li v Pracovním programu načten nějaký z programů uložený v MEMORY BOXECH, touto možností odemknete Pracovní program pro další editaci a změnu jeho parametrů. Pokud editaci nepovolíte, Pracovní program nebude editovatelný. V pohotovostním režimu nebude možné ani měnit rychlost otáčení vřetene. Řídící systém se bude řídit rychlostí uloženou v načteném programu. 
  • F.12 Výchozí Hodnoty. Potvrzením této volby se do Pracovního programu načtou původní implicitní údaje, se kterými byl stroj dodán. Pokud bude v tu chvíli načten některý z uložených programů, zůstane v MEMORY BOXU, ale bude odvolán z Pracovního programu. Jedná se tedy zároveň o tovární nastavení Pracovního programu (Volba: F.121 Ano, nebo F.122 Ne).

 

 • F.2 P1 - P30: Volno. Volná pozice MEMORY BOXU, která je připravena k uložení programu s vlastním uživatelským nastavením.
  • F.21 Uložit program. Uložení nového programu do volného MEMORY BOXU. Tedy uložení aktuálního nastavení Pracovního programu.

 

 • F.3 P1 - P30: Obsazeno. Pozice MEMORY BOXU, ve které je již uložen program s vlastním uživatelským nastavením, která je připravena k použití.
  • F.31 Načíst program. Slouží k načtení vybraného uloženého programu z MEMORY BOXU do Pracovního programu. Stroj se tímto programem, resp. jeho parametry, bude řídit po přechodu do Produkčního režimu.
  • F.32 Přepsat program. Postup, kterým již obsazenou pozici MEMORY BOXU, přepíšete jiným nastavením Pracovního programu, tedy novým unikátním programem (Volba: F.321 Ano, nebo F.322 Ne).
  • F.33 Smazat program. Chcete-li uložený program vymazat a uvolnit tak pozici v MEMORY BOXU (Volba: F.331 Ano, nebo F.332 Ne).