Projekt vybudování školícího střediska

V srpnu roku 2015 byla ve společnosti HST TECHNOLOGIC, s.r.o. zahájena realizace projektu „Vybudování školícího střediska“.

V srpnu roku 2015 byla ve společnosti HST TECHNOLOGIC, s.r.o. zahájena realizace projektu „Vybudování školícího střediska“, RČ: CZ.01.2.07/0.0/0.0/15_003/0003132, Školící střediska I. Výzva. Předpokládaným datem ukončení projektu je červenec 2019

 

Cílem je vybudování školícího centra pro přibližně 20 lidí, které pomůže zvýšit odbornou kvalifikaci vlastních zaměstnanců i zaměstnanců jiných firem z daného oboru.

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z prostředků fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu.