HST CREATIVE součástí projektu "Systém pro implementaci pokročilých metod sledování a řízení svarové stopy"

V prosinci roku 2016 byla ve společnosti HST TECHNOLOGIC s.r.o. zahájena realizace projektu „Systém pro
implementaci pokročilých metod sledování a řízení svarové stopy“. Projekt je financován z fondu EU.

Cílem projektu je vyvinutí moderního systému pro implementaci pokročilých metod sledování svarové

stopy, jakožto prvku, který zařadí technologie HST na úroveň strojů vyráběných světovými leadery v

oboru.

Přílohy: